ÄKS

Äänekosken kaupunki aikoo kehittää ekotukitoimintaansa – Ekotukihenkilöt tekevät yksikössään tärkeää arjen ympäristötyötä

13.10.2022 15:13
Kuhnamon palvelutalon hoitaja Matilda Koskinen, 32, päätti heti lähteä ekotukitoimintaan mukaan, kun siitä tuli viime talvena viesti intraan.

Äänekosken kaupunki on liittynyt valtakunnalliseen ekotukiverkostoon ja ekotukitoiminta aloitettiin helmikuussa 2022.

 

Vapaaehtoisia ekotukihenkilöitä kaupungin kaikilta toimialoilta ja yksiköistä on nyt kahdeksan. Verkostoa aiotaan kasvattaa ja toimintaa aktivoida uudelleen Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen puitteissa siitä, mihin keväällä edellisen hankkeen tiimoilta jäätiin.

– Ekotukihenkilötoimintaa jatketaan pikimmiten. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu kahdeksan henkilöä kaupungin seitsemästä eri yksiköistä, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa. Ekotukihenkilöt auttavat ideoimaan ja kokeilemaan Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa tukevia toimenpiteitä, joten heillä on tärkeä rooli ohjelman jalkauttamisessa organisaation päivittäiseen toimintaan, ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen kertoo.

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöohjelmat ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi. Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle ja toiminta muotoutuu yksikön toiveiden mukaan.

Ekotukitoiminnalla Äänekosken kaupunki tukee ja edistää toimialojensa sekä kaupunkikonsernin ympäristövastuullisuutta. Toiminta on hauskaa ja yhteisöllistä, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ekotukihenkilöille järjestetään aiheeseen liittyviä koulutuksia ja he miettivät erilaisia tempauksia ja kehittämisideoita ympäristö- ja ilmastotoimiin. Ekotukihenkilöt voivat halutessaan jakaa koulutuksista saatua ympäristötietoutta omassa työyhteisössään.

Kaupungin työntekijät saavat käyttää toimintaan työaikaansa puoli päivää kuukaudessa tai yhden työpäivän kahdessa kuukaudessa.

”Ympäristöä säästävät toimet pitääkin ehdottomasti olla arjessa helppoja ja vaivattomia”

Kuhnamon palvelutalon hoitaja Matilda Koskinen, 32, päätti heti lähteä toimintaan mukaan, kun siitä tuli viime talvena viesti intraan. Se, että ekotukitoimintaan saa käyttää jonkin verran työaikaa, on Koskisesta hyvä etu, mutta ei vaikuttanut hänen mukaan lähtemiseensä.

– Itseäni kiinnostaa ympäristöasiat ja kuluttamisen vähentäminen. Halusin tietää, miten itse voisin vaikuttaa vielä enemmän ja miten voisin jakaa tietoutta myös muille työyhteisössäni, Matilda Koskinen kertoo.

– Meidän työssä onkin tosi monta asiaa, missä voisi säästää. Hoitoalalla tulee väkisinkin paljon muovia ja pakkausjätettä. Päivittäin kuluu paljon esimerkiksi vaippoja, roskapusseja, vettä ja pesuaineita. Toisaalta pienillä asioilla voisi jätteen määrään todellakin vaikuttaa.

Kun asukkaiden huoneiden roskikseen laitetaan vaippa, roskis tyhjennetään, mutta jos vaipat kerättäisiinkin yhteen jätesäkkiin, niin ei joka huoneesta tulisi roskapussia. Jotain voisi vaihtaa kestotuotteisiinkin, kuten ruokalappuja. Tiski- ja pesukoneet tulisi pestä aina täysinä ja valoissa pitäisi olla vaikka liiketunnistimet, koska palvelutalon käytävillä palaa valot nyt yötä päivää.

– Jos kaikki työyhteisössä lähtisi tällaisiin pieniinkin säästötoimiin mukaan, niin vaikutus olisi merkittävä. Ja kun ympäristöä säästetään, säästyy myös rahaa, Koskinen sanoo.

– Toisaalta ymmärrän, että hoitajat ovat jo valmiiksi väsyneitä, eikä heidän työtaakkaansa pidä lisätä millään. Ympäristöä säästävät toimet pitäisikin olla arjessa ehdottomasti helppoja ja vaivattomia.

Koskinen on saanut paljon tietoa ekotukihenkilöille järjestetyissä koulutuksissa ja tapaamisissa, mutta jatkoa hän odottaa innolla ja muutenkin tukea ympäristöasioihin työyhteisöihin.

– Äänekoskella on jo kerätty hyviä ideoita ja nyt on aika jatkaa hyvää työtä, Koskinen näkee.

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen huolehtii jatkossa Äänekosken ekotukiverkoston laajentamisesta ja toiminnan jatkosta. Jos kaupungin työntekijä haluaa toimintaan mukaan oppiman uutta ja vaikuttamaan omaan työyhteisöön, voi ottaa suoraan yhteyttä Liimataiseen.

Pallo eteenpäin!

Äänekosken kaupunki heittää haasteen, että jokainen kaupungin yksikkö/toimiala nimeäisi vähintään yhden henkilön mukaan ekotukitoimintaan. Tarttuuko väki haasteeseen?

Äänekosken kaupunki osallistuu Keski-Suomen Liiton ilmastoviikon viestintäkampanjaan julkaisemalla tiedotesarjan 10.-14.10.2022 Äänekosken kaupungin ilmastoteoista. Äänekosken kaupunki haluaa haastaa myös henkilöstönsä, asukkaat, yritykset ja muut tahot yhteisiin ilmastotalkoisiin. Kestävä ympäristö on myös yksi tärkeimmistä tavoitteista Äänekosken kaupunkistrategiassa.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy