ÄKS

Äänekosken kaupunki päivitti hankintaohjeensa – vastuullisuuden näkökulmat merkittävässä roolissa

28.06.2022 10:52

Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 kaupungin uuden hankintaohjeen. Uusi hankintaohje korvaa edellisen vuonna 2017 laaditun ohjeen ja tulee voimaan 1.7.2022.

 

Päivitetyssä hankintaohjeessa huomioidaan hankintalainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä Äänekosken uuden kaupunkistrategian mukaisesti avoimuus ja vastuullisuus.

– Hankintaohjeen päivityksen yhteydessä ohjeeseen on sisällytetty vastuullisuuden huomioonottamista koskevia tavoitteita ja toimintamalleja. Ohjeessa on huomioitu sekä sosiaalista, kuten työllistymiseen liittyvää, että ympäristöön liittyvää vastuullisuutta. Erityisesti ympäristöasiat otetaan nyt huomioon aivan uudella tavalla, hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä kuvailee.

Myös kaupungin noudattamiin kilpailuttamisen euromääräisiin kynnysarvoihin on tullut muutoksia.

– Laki määrittää tietyt kilpailutuksen kynnysarvot, mutta Äänekosken kaupungin omat ohjeet ovat lakia tiukempia. Hankintaohjeistuksen mukaiset kilpailuttamisen kynnysarvot ovat muuttuneet esimerkiksi rakennusurakoissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, joissa kilpailutusrajaa on nostettu aiemmasta. Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnykset ovat ennallaan, Mäkelä kertoo.

Kaupungin oma hankintaohje on kuntien vapaaehtoinen väline hankintatoiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Vaikka hankintaohjeen laadinta on vapaaehtoista, hyväksytty ohje on sitova ja jokaisen Äänekosken kaupungin työntekijän tulee noudattaa sitä.

Ohjeen päivityksellä Äänekosken kaupunki pyrkii myös lisäämään ja helpottamaan yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Äänekosken Yrittäjien hallitukselta pyydettiinkin valmisteluvaiheessa hankintaohjeen päivityksestä kommentteja, jotka on otettu huomioon ohjetta laadittaessa.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy