ÄKS

Äänekosken kaupunki tasapainottaa talouttaan 4,5 miljoonalla eurolla: ”Yhteisenä tavoitteena on, että säästöt näkyisivät mahdollisimman vähän asukkaiden arjessa”

05.10.2023 08:20
Äänekosken kaupungintalolla on mietitty säästökohteita, sillä nyt on pienennettäv ä liekkiä.

Äänekosken kaupunki suunnittelee ensi vuodelle 4,5 miljoonan euron säästöjä. Päätökset talouden tasapainottamisen toimenpiteistä tekee loppuvuoden aikana kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että vuoden 2024 tulos olisi tasapainossa.

 

Edessä ovat mittavat säästöt, kun säästötarve on lähes 10 prosenttia kaupungin koko 51 miljoonan euron vuosibudjetista. Talous pitää saada tasapainoon, jotta kaupunki selviää tulevista vuosista.

Pysyviä säästöjä kaupungin toimintaan tarvitaan, koska Äänekosken valtionosuuksiin tulee raju lasku. Valtionosuudet vähenevät jopa 5,3 miljoonaa euroa viime vuoden tasosta. Äänekosken kaupungin valtionosuuksien näin merkittävän laskun aiheutti sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja kaupungin sosiaali- ja terveysmenojen erittäin voimakas kasvu vuonna 2022.

Säästöjä etsitään jokaiselta toimialalta

Yhteisenä tavoitteena on, että säästöt näkyisivät mahdollisimman vähän asukkaiden arjessa, mutta edessä on vaikeitakin päätöksiä. Kaupunki on ryhtynyt säästötoimenpiteisiin heti ja muun muassa määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista, koulutuksia ja laitehankintoja vähennetään jo tältä vuodelta, kaupunginjohtaja Matti Tuononen kertoo.

Äänekosken luottamushenkilöiden kanssa on käyty talouden tasapainottamisen keinovalikoimaa läpi jo keväästä alkaen ja aiheen tiimoilta on pidetty kaksi erillistä iltakoulua. Säästöjä etsitään jokaiselta toimialalta ja kaikkea toimintaa tehostetaan. Vakauttamissuunnitelmaan ei sisälly henkilöstön irtisanomisia.

Opetus- ja kasvatustoimelle on kaavailtu noin 890 000 euron säästöjä. Minkään koulun sulkemista ei ole suunniteltu. Opetus- ja lapsiryhmiä kuitenkin pyritään yhdistämään mahdollisuuksien mukaan – kuitenkin niin, että luokkien oppilasmäärät pysyvät kohtuullisina. Lapsimäärän vähenemisellä ja ryhmäkokojen muutoksilla voidaan saada noin 400 000 euron säästöt. Lisäksi Äänekosken tarjoamaa vapaaehtoista opetusta vähennetään. Opetuksen ja kasvatuksen säästölistoilla on myös muita pienempiä säästötoimenpiteitä.

Kulttuuri- ja liikuntatoimelle on suunniteltu ensi vuodelle noin 290 000 euron säästöt. Leikkaukset kohdentuvat koko toimialan kalustoon, ulkoliikuntapaikkaverkostoon (mm. luistinradat ja hiihtoladut), yhdistysten toiminta- ja kohdeavustuksiin, kirjaston aineistomäärärahoihin sekä kulttuuritoimen tapahtuma- ja markkinointimäärärahoihin. Uimahallien ja kuntosalien pääsymaksuja on korotettu jo alkusyksystä osana talouden vakauttamisohjelmaa. Lisäksi toimialaan kohdentuu koko kaupunkia ja henkilöstöä koskevia säästötoimenpiteitä.

Elinvoimayksikölle on kaavailtu ensi vuodelle noin 380 000 euron säästöjä. Työllisyyslainsäädäntö muuttuu, mikä aiheuttaa merkittäviä muutoksia työllisyyden hoidossa ja elinvoimayksikössä: esim. palkkatukityöllistämistä tullaan karsimaan kahden vuoden aikana yhteensä 600 000 eurolla. Lisäksi erilaiset yhteistyösopimukset, työpajatoiminta, avustukset ja kuntalisät ovat osittain säästökohteina.

Kaupunkirakennetoimelle on suunniteltu 610 000 euron säästöt. Kaupunki pyrkii myymään kiinteistöjä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa tai jotka ovat tappiollisia. Lisäksi mm. tilojen vuokrahintoja korotetaan, kaukolämmön kulutusta pyritään pienentämään sekä katuvalaistuksen kuluista pyritään säästämään.

Kaupungin investointitasoa kokonaisuutena lasketaan ja suunniteltuja investointihankkeita siirretään tuleville vuosille. Jo käynnissä olevat rakennushankkeet saatetaan loppuun mahdollisuuksien mukaan.

Myös konserniyhtiöt osallistuvat säästötoimenpiteisiin. Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistönhoidon yhteistyölle on kaavailtu 300 000 euron säästöt. Äänekosken Energialle on osoitettu 400 000 euron lisätuottovaatimus.

Toimialakohtaisissa säästötavoitteissa on mukana henkilöstömenoihin suunnitellut 1,1 miljoonan säästöt. Henkilöstö vähenee, kun eläköityvien ja irtisanoutuvien tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Tehtävänkuvat ja virantoimituspaikat voivat muuttua. Lisäksi säästöjä saadaan, kun mm. määräaikaisuuksia vähennetään ja henkilöstöetuja, koulutus- ja matkakustannuksia ja kalustohankintoja vähennetään. Myös henkilöstön lomautuksista on keskusteltu. Henkilöstömenoja vähentää myös vuonna 2024 henkilöstösivukulujen pieneneminen noin 0,6 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot vähenevät noin 1,7 miljoonalla eurolla (-4,6 %) vuonna 2024.

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä esitetyillä kiinteistö- ja tuloveron korotuksilla saataisiin yhteensä noin 1,8 miljoonan euron lisätulot.

Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttäisi kaikkien säästösuunnitelmien ja veronkorotuksien toteuttamista, jollei uusia keinoja säästöille tai lisätuloille löydetä. Äänekosken kaupunginvaltuusto päättää veroista viimeistään 13.11.2023 ja säästötoimenpiteistä 11.12. kokouksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Vastaa

  1. Veronmaksaja sanoo:

    Nyt säästetään! Laitetaan kaduilta ja teiltä 75% valoista pois päältä klo 19:00. Asukkaiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta ei tarvitse välittää. Rahaa on kyllä riittänyt uusiin puistoihin, liikuntahalleihin, torin kiviin jne. Tällä menolla voitte kyllä kohta sammuttaa loputkin valot.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy