ÄKS

Äänekosken kaupunki toivoo ministeriöltä vihreää valoa henkilöliikenteen palauttamisesta raiteille

24.09.2021 20:22
Arkistokuva.

Moni asia tukee henkilöliikenteen tuloa Äänekoskelle saakka. Sähköistetty ja korjattu raide kuljettaisi hyvin työmatkalaisia ja muita liikkujia. Kaupunki lupaa rakentaa laiturit, jos yhteys saadaan avattua. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi syyskuun alussa lausuntopyynnön, jossa se pyysi viimeistään 24.9.2021 eri toimijoiden lausuntoja koskien ostettavaa henkilöjunaliikennettä vuosille 2022-2030.

– Keskisuomalaisista toimijoista lausuntoja pyydettiin ELY-keskukselta, maakunnan liitolta, kauppakamarilta ja Jyväskylän joukkoliikenneviranomaiselta. Peruskunnilta ei pyydetty eli lausuntopyynnön saivat eri puolilta maata vain sellaiset kunnat, jotka samalla ovat toimivaltaisia joukkoliikenneviranomaisia. Lausunnon voi kuitenkin antaa, vaikkei sitä olisi nimenomaisesti pyydetty. Äänekosken kaupunki katsoi, että lausuntopyynnön aihepiiri oli sellainen, että lausunto oli syytä antaa, kertoo kaupungin hallintojohtaja Aleksi Heikkilä. 

Suunniteltuun ostoliikenteeseen vuosin 2022-2030 ei sisälly rautateiden henkilöliikennettä Jyväskylän- Laukaan-Äänekosken yhteysvälille. Äänekosken kaupunki katsoo, että suunnitelmaa tulisi tältä osin muuttaa ja täydentää.

– Katsomme, että henkilöliikenteen aloitus tai sen pilotointi olisi mahdollista ja perusteltua toteuttaa mainitulla aikavälillä. Kehittyvän Äänekosken alueen kannalta on suuri pettymys, jos tämä suljetaan pois liki kymmenvuotisesta suunnitteluhorisontista.

Rautateiden henkilöliikenne tai sen pilotointi parantaisi oleellisesti Äänekosken keskustaajaman ja Suolahden taajaman saavutettavuutta ja näiden väestön lisääntyviä liikkumistarpeita. Se tukisi myös muiden Jyväskylän ja Äänekosken välin taajamien saavutettavuuden parantamista.

– Jyväskylä-Äänekoski-välin rautatieinfra on erittäin hyvässä kunnossa ja soveltuu lähes sellaisenaan henkilöliikenteelle. Toisin kuin joissakin aineistoissa esitetään, sähköistys ei tällä hetkellä pääty 2-3 km ennen Äänekosken henkilöasema-aluetta, vaan sähköistystä tulisi jatkaa vain noin 200-300 metriä.

Lausunnossa kerrotaan, että kaupunki voi osallistua tarvittavien laiturirakenteiden parantamiseen tai rakentamiseen.

– Myös esimerkiksi uuden junakohtausraiteen rakentaminen välille aiheuttaa enää marginaalisia kustannuksia, kun rahantarve suhteutetaan summaan, jonka valtio on vastikään jo käyttänyt Jyväskylä-Äänekoski-välin rautatieinfraan.

Lausunnossa muistutetaan, että Jyväskylä-Äänekoski-yhteysvälin henkilöliikenne tukisi ilmasto- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita korvata yksityisautoilua ja muutakin tieliikennettä raideliikenteellä.

– Äänekoski kuuluu Jyväskylän työssäkäyntialueeseen. Noin 2 000 ihmistä kulkee päivittäin Jyväskylän-Laukaan suunnasta työhön Äänekoskelle ja vastaava määrä myös päinvastaiseen suuntaan. Äänekosken kaupunki katsoo, että kiskoliikennevaihtoehdon olisi hyvä kuulua joukkoliikennetarjontaan myös Jyväskylän kaupunkiseudulla ja työssäkäyntialueella.

Kaupunki toteaa, ettei Jyväskylä-Äänekoski-yhteysvälin henkilöliikenne eheikentäisi olemassa olevaa julkista liikennetarjontaa, vaan edistäisi yksityisautoilun korvaamista julkisella liikenteellä.

– Samalla se vähentäisi paineita vastata lisääntyneeseen ja lähivuosina lisääntyvään liikennetarpeeseen kasvattamalla bussiliikenteen ostoja. Valtatie 4 on myös niin raskaasti liikennöity ja kuormitettu, että aikatauluihin perustuvan bussiliikenteen laajentamiseen tiellä ei välttämättä ole kovin hyviä edellytyksiä.

Äänekosken alueen liikennemäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja kasvavat myös lähivuosina. Tulevan kasvun pääasiallinen taustatekijä on Äänekosken voimakkaasti kehittyvä biotalousekosysteemi ja erityisesti Metsä Groupin tulevan kertopuutuotetehtaan rakennusaikainen ja valmistumisen jälkeinen työpaikkojen määrä.

Äänekosken kaupungin näkemyksen mukaan rautateiden henkilöliikenteen kehittämisellä on yhteys myös lentoliikenneostojen tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

– Valtio käyttää lentoliikenteen ostoihin tällä hetkellä varsin mittavia määrärahoja suhteessa lentojen matkustajamääriin. Jos katsotaan, että lentoliikenteen ostaminen nykyisessä laajuudessa ei ole taloudellisesti tai ilmasto- ja ympäristösyistä perusteltua, on syytä korostaa raideliikenteen kehittämistä myös Jyväskylän kaupunkiseudulla ja työssäkäyntialueella. Tässä Jyväskylä-Äänekoski-yhteysväli on aivan keskeisessä roolissa, kaupungin lausnnossa muistutetaan.

Vastaa

  1. Juhani sanoo:

    Kuuleeko Helsinki vieläkään? Suomi on kyllä käsittämätön takahikiä esimerkiksi juuri näissä julkisen liikenteen asioissa. On vaan jatkettava ja jatkettava asian pontevaa esillä pitämistä, jotta edistystä saataisiin vihdoin aikaan. Periksi ei pidä antaa.

  2. HK sanoo:

    Tuo olis kyllä niiiin hyvä siinäkin mielessä että jos haluaisi mennä junalla vaikka Helsinki-Vantaan kentälle, niin aina on se säätö että kuka vie ja hakee Jyväskylästä ettei tartte jättää autoa sinne reissun ajaksi. Bussithan ei ikinä kulje sopivaan aikaan, mutta jospa juna kulkisi..

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy