ÄKS

Äänekosken kaupunkisanomille JSN:n huomautus

23.05.2024 14:00

Langettava päätös 8925/UL/23

Äänekosken Kaupunkisanomat (ÄKS)

Asia: Journalistinen päätösvalta, journalistin aseman väärinkäyttö, piilomainonta

Lehti julkaisi teemanumerossaan kaksi juttua, joista toisen oli kirjoittanut asiantuntija, jonka yrityksen mainos oli samalla aukeamalla. Toisessa jutussa kaikkien kolmen haastatellun edustamien yritysten mainokset olivat samalla aukeamalla kuin juttu. Kokonaisuuksista saattoi syntyä käsitys, että juttujen ja mainosten välillä oli kaupallinen yhteys.


Kantelu 10.11.2023

Kantelu kohdistuu 14.9.2023 ilmestyneeseen Äänekosken Kaupunkisanomien numeroon 324.

https://issuu.com/aksalehti/docs/aksa_324

Kantelu koskee lehden aukeamaa sivuilla 10–11, jossa oli juttu otsikolla Hammas puuttuu, mikä avuksi? Kantelun mukaan kyseinen julkaisu vaikutti normaalilta toimitukselliselta jutulta, mutta oli kantelijan näkemyksen mukaan tosiasiallisesti maksullinen mainos.

Kantelijan mukaan mainintaa mainoksesta ei ollut kuitenkaan missään, vaan asia ilmeni ainoastaan jutun lopussa jutun kirjoittajan nimestä, joka oli jutussa asiantuntijana esiintynyt yksityinen hammaslääkäri. Viereisellä sivulla oli samaisen yksityisen hammaslääkärin yrityksen mainos.

Kantelun mukaan Journalistin ohjeita ei noudatettu, koska selvästikin artikkeli sisälsi piilomainontaa, eikä julkaisu kyennyt pitämään ilmoituksen ja toimituksellisen aineiston eroa selvänä.

Kantelun mukaan saman lehden aukeamalla 6–7 oli juttu, joka esitteli toimituksellisesti syksyn muotia. Aukeamalla oli kuitenkin myös jutussa esiintyvien vaateyrittäjien mainokset. Kantelun mukaan ÄKS näyttäisi toimivan usein niin, että toimituksellisia juttuja kirjoitetaan positiiviseen sävyyn yrittäjistä, jotka ostavat lehdestä mainostilaa.

Kantelun mukaan Journalistin ohjeita 2 ja 4 rikottiin, koska juttutilaa annettiin niille, jotka ostivat mainostilaa. Kantelijan mukaan se näyttää hyödyttävän kyseisen julkaisun jatkuvuutta.

Päätoimittajan vastaus 3.4.2024

Äänekosken Kaupunkisanomien päätoimittajan Marjo Steffanssonin mukaan hammasterveyttä koskeneessa jutussa ei ollut kyse piilomainonnasta, kuten kantelussa väitetään. Jutun kirjoittanut hammaslääkäri ei maksanut antamastaan informaatiosta euroakaan, eikä jutussa ilmennyt mitään, mikä viittaisi, minkä hammaslääkäriaseman tai -yrityksen hammaslääkäri oli kyseessä. Päätoimittajan mukaan jutussa alansa asiantuntija kertoi vain, mitä vaihtoehtoja on jos hammas puuttuu. Jutussa ei lainkaan mainittu, kuka tai mikä yritys palvelua tarjoaa.

Juttu oli päätoimittajan mukaan täysin asiapohjainen vailla viitteitä piilomainonnasta. Samalla aukeamalla oleva yrityksen mainos oli päätoimittajan mukaan vain sattuma, eikä sen perusteella voinut nähdä yhteyttä mainittuun juttuun.

Päätoimittaja kertoo, että Äänekosken Kaupunkisanomat (ÄKS) julkaisee vuoden kiertoon liittyviä teemalehtiä kuten koti ja rakentaminen, autoilu sekä kauneus ja hyvinvointi. Kantelun kohteena ollut ÄKS numero 324 oli teemaltaan ”Kauneus ja hyvinvointi”, ja juttu liittyi päätoimittajan mukaan vahvasti teemaan.

Päätoimittajan mukaan lehden sivulla 7 esiteltiin syksyn muotia paikallisiin liikkeisiin tehdyn gallupin muodossa. Äänekosken keskustan alueella ei päätoimittajan mukaan ole vaatteita tarjolla kuin kyseisistä liikkeistä (pois lukien ruokamarketit), joten on luonnollista, että teeman mukaisiin lehtiin kirjoitetaan aina juttuja ja kaupataan mainoksia oman paikkakunnan kivijalkakaupoista.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite, että lehti olisi rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 2 ja 4, on kantelijan omaa tulkintaa. Lehdessä tehdään päätoimittajan mukaan aina juttu, kun paikkakunnalle syntyy uusi yritys, mainostaa tämä lehdessä tai ei. Päätoimittajan mukaan lehdessä ollaan iloisia jokaisesta yrityksestä, joka Äänekoskelle tulee ja joka Äänekoskella pysyy. Se lisää koko kaupungin elinvoimaa ja heijastuu sitä myöten myös paikkakunnalla ilmestyviin lehtiin.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite, että lehti julkaisee juttuja maksettujen mainosten pohjalta, on täysin väärä. Hammaslääkäripalveluja käsitelleen jutun kirjoittajalla ei ole minkäänlaista asemaa lehdessä, eikä päätoimittajalla ole hoitosuhdetta kyseiseen hammaslääkäriasemaan.

Päätoimittajan vastauksen täydennys 8.5.2024

Päätoimittaja kertoo, että lehden toimitusjohtaja pyysi lehdessä mainostavaa erikoishammaslääkäriä kirjoittamaan kantelun kohteena olevan jutun. Hän päätoimittajana oli asiantuntijan roolissa terveysteemaiseen lehteen kirjoitetun jutun kannalla.

Päätoimittajan mukaan jutun tarkoituksena oli tarjota lukijoille tietoa suun ja hampaiden terveyteen liittyvistä asioista, joka sopi kyseisen numeron teemaan.

Jutun kirjoittaneelle erikoishammaslääkärille ei päätoimittajan mukaan maksettu palkkiota, eikä hänen kirjoituksensa vaikuttanut mainoksen hintaan.

Yrityksen kanssa oli päätoimittajan mukaan tehty mainonnan vuosisopimus jo edellisen vuoden puolella ja kyseinen mainos olisi tullut lehteen myös ilman erikoishammaslääkärin kirjoittamaa juttua.

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Äänekosken Kaupunkisanomat (ÄKS) julkaisi teemanumerossaan jutun hammasterveydestä ja toisen, gallupkyselyyn perustuneen jutun syksyn vaatetrendeistä. Hammasterveyteen liittyvän jutun oli kirjoittanut erikoishammaslääkäri, jonka yrityksen mainos oli samalla aukeamalla kuin juttu. Toisessa jutussa haastateltiin kolmea henkilöä, joiden yritysten mainokset olivat heidän haastattelujensa kanssa samalla aukeamalla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että juttuaiheille oli journalistiset perusteet. Päätoimittaja ei ole kuitenkaan esittänyt riittäviä journalistisia perusteluja sille, miksi lehtiyhtiön toimitusjohtajalta tulleeseen ideaan mainostajan toimimisesta asiantuntijakirjoittajana suostuttiin. Tämä rikkoi Journalistin ohjetta 2. 

Trendijutun haastateltavat olivat yrityksistä, joiden mainoksia oli samalla aukeamalla heidän haastattelunsa kanssa. Lukijoille saattoi syntyä molemmista kokonaisuuksista käsitys, että juttujen ja mainosten välillä oli kaupallinen yhteys, mikä oli omiaan heikentämään luottamusta journalismin riippumattomuuteen.

Neuvosto muistuttaa, että piilomainonta ei edellytä, että raha vaihtaa omistajaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Äänekosken Kaupunkisanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 2 ja 16, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Heidi Finnilä, Tommi Hatinen, Johanna Konttori, Johannes Koponen, Anssi Marttinen, Minna McGill, Sara Nurmilaukas, Alma Onali, Timo Sipola, Asta Tenhunen, Mari Tuohiniemi, Marjukka Vainio-Rossi ja Erja Yläjärvi.

Vastaa

  1. sjuh sanoo:

    Toivottavasti ÄKS ottaa asiasta opikseen.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy