ÄKS

Äänekosken päästöt ovat vähentyneet parissa vuodessa tonnilla – kulutuksen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on laskettu Kulma-mallilla

04.05.2023 16:08
Äänekoski on päästövähennysten mittaamisen edelläkävijä. Kuva: Sini ja Pete

Äänekosken kaupunki on selvittänyt asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Äänekoski pärjäsi mittauksissa hyvin verrattuna muihin kuntiin. Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,19 t CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalentti) asukasta kohden.

 

– Äänekosken kulutuksen päästöt ovat parin vuoden aikana vähentyneet tonnilla, mutta se johtunee suurimmaksi osaksi rakentamisen hiipumisesta tässä taloudellisessa tilanteessa, Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen arvioi.

Hankkeeseen osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 8,48 t CO2-ekv, joka vastaa karkeasti 1,5 kertaa maapallon ympäri ajoa henkilöautolla.

Edellisellä laskentakerralla äänekoskelaisten kulutuksen päästöt olivat 9,19 t CO2-ekv.

Laskennassa kasvihuonekaasuista ovat mukana hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Päästöjen yksikkö hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv) kuvaa näiden kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua lämmitysvaikutusta.

Äänekoski on päästövähennysten mittaamisen edelläkävijä

Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022. Äänekosken lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa.

– Äänekoskella on laskettu kulutuksen päästöjä tällä Kulma-mallilla kerran aikaisemmin pari vuotta sitten. Silloin olimme suomalaisten kuntien edelläkävijänä mukana laskemassa näitä kulutuksia, Liimatainen kertoo.

Kulma-laskentamallissa kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Kulutusperusteisella päästölaskennalla pyritään arvioimaan kaikki äänekoskelaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt huolimatta siitä, missä kulutettu hyödyke on tuotettu.

Laskentamallia on nyt tarkennettu entisestään, kun rakentamisen päästöihin sisällytettiin mm. uusien katujen ja teiden sekä siltojen rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Laskennassa tarkasteltiin uutena myös mökkeilyn ja mökkeilijöiden vaikutuksia kulutuksen päästöihin.

– Tällä toisella laskentakerralla saimme kattavammin tietoa mm. rakentamisesta teiden, katujen ja siltojen osalta. Mielenkiintoista on se, että nyt myös mökkeilyn vaikutukset ovat nyt mukana, Liimatainen sanoo.

Kulma-laskentamallissa kulutuksesta aiheutuvat päästöt on jaettu viidelle sektorille (katso liitteenä oleva kaavio). Äänekoskella päästöt sektoreittain vuonna 2022 olivat:

  • Energiankulutus: 2,0 t CO2-ekv per asukas
  • Liikkuminen: 1,8 t CO2-ekv per asukas
  • Rakentaminen: 0,7 t CO2-ekv per asukas
  • Ruoka: 2,0 t CO2-ekv per asukas
  • Tavarat ja palvelut: 1,6 t CO2-ekv per asukas

Kuntien vaikutusmahdollisuudet kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, kuten ilmastotyöhön muutenkin ovat merkittävät, joten jatkuvalle seurantatiedolle on ehdottomasti tarvetta. Äänekosken kaupunki haluaa olla mukana jatkossakin kehittämässä kulutusperusteisten päästöjen laskentaa.

Kulma-hanke on toteutettu yhdessä Sitowise Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy