ÄKS

Äänekosken seurakunnalle ylijäämäinen tulos – kirkollisverotulot laskivat, testamenttituloja reippaasti

16.05.2023 19:03 (muokattu 17.05.2023 10:07)

Äänekosken seurakunnan tilinpäätös on ylijäämäinen. Kirkkovaltuustolle esiteltiin tilikauden tulot, menot, investoinnit ja poistot. Testementtituloja kirjattiin 37 500 euroa. 

 

Tilikauden tulos on 73 870 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa eli ylijäämää vähentävänä tekijänä on kuitenkin huomioitava, että kertaluonteisia poistoja tehtiin poistosuunnitelman muutoksen yhteydessä noin 70 000 euron verran ja myös suunnitelman mukaisten poistojen osalta määrä kasvoi poistoaikojen lyhennysten seurauksena. Toisaalta tuloja kasvattivat testamenttituotot, joita kirjattiin 37 500 euroa.

Toimintatuotot olivat yhtensä 706 729 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 26 454 euroa. Tuottoihin kirjattiin mm. testamenttilahjoitus 37 500 euroa sekä erityiskatteisen testamenttirahaston nettokulun rahastosta siirto n. 35 000 euroa. Toimintatuotot olivat yhteensä 10,5 prosenttia eli noin 67 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat

Toimintakulut olivat yhteensä 3,365 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 21 000 euroa. Palveluiden ostoissa kasvu oli 33 000 euroa (5,3 %). Henkilöstökulut olivat lähes samaa tasoa kuin edellisenä vuonna; vähennys oli noin 5 000 euroa. Muissa toimintakuluissa merkittävin kuluerä aiheutui kiinteistöveromaksuista 51 000 euroa. Toimintakulut ylittyivät yhteensä 0,3 prosenttia eli noin 11 000 euroa. 

Toimintakatteen toteutuma on 98 prosenttia eli nettokulujen alitusta kertyi noin 55 000 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 3,068 miljoonaa euroa, mikä on 73 000 euroa (2,3 %) vähemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 73,7 prosenttia. Valtionrahoitusta saatiin 367 644 euroa, mikä on 8,8 prosenttia kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin noin 46 000 euroa, kirkon keskusrahastomaksuja 121 150 euroa ja kirkon eläkerahastomaksua 153 766 euroa – yhteensä summat olivat lähes samat kuin edellisvuotena. Rahoitustuottoja saatiin 67 900 euroa.

Vuosikate oli 475 016 euroa, kun vuonna 2021 vuosikate oli 555 881 euroa. Tilikauden poistot olivat 402 338 euroa, kun poistot olivat edellisvuonna 297 346 euroa. Poistoja kasvattivat kertaluonteiset poistot ja poistosuunnitelman tarkistukset.

Vuonna 2022 saatiin käytännössä lähes valmiiksi Suolahden hautausmaan laajennus, johon käytettiin n. 225 000 euroa. Yhteensä investointien määrä oli noin 282 000 euroa.

– Täytyy todeta, että tilejä on hoidettu hyvin ja talous on tasapainossa. Toivoisin, että seurakunnan jäsenmäärän laskuun kiinnitetään huomiota. On meidän valtuutettujen tehtävä puhua kirkon ja seurakunnan puolesta. Jos kirkko koetaan herkissä hetkissä, häissä, kastetilaisuuksissa ja hautajaisissa  pieleen menneeksi. Nämä hetket täytyy hoitaa hyvin, arjen asiat on saatava hoidettua asiallisesti. Ihmisiä täytyy palvella, Maija Piitulainen sanoi.

– Kiitos talouden hoidosta. Missio ja visio kohdatkoon, Kirsti Piilonen sanoi.

Leila Lindell toivoi sisäisen valvonnan ohjeita päivitettäväksi.

– Onko sisäiseen tarkastukseen omaa ohjetta? Myös hyvän hallintotavan ja eettisyyden ohjeet kaipaavat päivitystä, Lindell toivoi.

Myös Tarja Tarvainen kiitteli tilinpäätösasiakirjaa.

– Henkilöstön keski-ikä on korkea, ja toivon, että uusien virkojen tullessa auki saamme nuoria mukaan. Henkilöstökoulutus on hyvällä mallilla ja sitä käytetään hyväksi, Tarvainen sanoi.

Kirkkoherra Elina Tourunen sanoi, että useat työntekijät ovat viihtyneet työssään Äänekosken seurakunnassa jopa vuosikymmenien ajan.

– Kirkkolaki junnaa päätöksenteontasolla ja niinpä vasta syksyllä päästään päivittämään tarvittavat asiakirjat seurakunnassa. Hallittua henkilöstöpolitiikkaa on se, että teemme hyviä rekrytointeja. Meillä on otettu jo käyttöön uudenlainen ajattelu ja olemme onnistuneet henkilöstön rekrytoinneissa, Tourunen vastasi.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy