ÄKS

Äänekosken seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee perintöasiaa

19.01.2024 13:26

Lempi ja Tuomo Lunki (k. 2009/2021) ovat määränneet 19.9.2007 päivätyssä testamentissaan omaisuuttaan muun muassa Äänekosken seurakunnalle.

 

Testamentin mukaan Äänekosken seurakunta yleistestamentinsaajana saa omaisuudesta puolet ehdolla, että seurakunta hoitaa hyvin testamentin laatijoiden ja viiden muun henkilön haudat niin kauan, kunnes 50 vuotta on kulunut viimeksi kuolleen hautaamisesta. Muita ehtoja varallisuuden käyttötarkoitukselle ei ole asetettu. Toivomuksena on lisäksi esitetty, että seurakunta käyttää omaisuuden tuoton tai luovutuskorvauksen Suolahden kirkkopiirin vanhustyöhön.

Perinnönjako on saatu päätökseen helmikuussa 2023.  Testamenttivarojen käytön seuraaminen on mahdollista siten, että erityiskatteista rahastoa ei tarvitse perustaa.

Suolahden toimintaryhmä on pohtinut varojen käyttöä Suolahden taajaman vanhustyön osalta.

– Toimintaryhmä esittää, että testamenttivaroja käytetään diakonisesta näkökulmasta vanhusten auttamiseen: kotona asumisen tueksi, sosiaalisten kontaktien edistämiseksi, seurakuntayhteyden ylläpitämiseksi ja vanhusten taloudelliseksi auttamiseksi. Toimintaryhmä haluaa pysyä ajan tasalla varojen käytöstä, mutta toivoo viranhaltijoiden vastaavan käytön suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vanhustyöhön osoitettu osuus testamentista on 50 000 euroa, josta vuosittain käytetään noin 5000 euroa. Käyttö osoitetaan Suolahden entisen kirkkopiirin alueella asuville. Varojen käytöstä päättää diakoniatyöntekijä tarvittaessa yksikön esihenkilön kanssa neuvotellen. Avustuspäätösten tekemisessä noudatetaan Äänekosken seurakunnan diakoniatyön taloudellisen avun periaatteita ja käytäntöjä (KN 2022/ 110 §, liite 4).

Diakoniatiimin tiiminvalmentaja on laatinut toimintaryhmän neuvottelun pohjalta käyttösuunnitelman, jonka mukaisesti varoja käytettäisi vuosittain. Kirkkoneuvosto päättää kokouksessaan 23.1.  kuinka testamenttivarat kohdennetaan.

 

 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy