ÄKS

Äänekosken tilinpäätös mukavasti plussalle

24.03.2022 12:13 (muokattu 24.03.2022 17:00)
Äänekoskella hoidetaan taloutta hyvin.

Äänekosken tilinpäätös on valmis. Viivan alle jää noin 2,1 miljoonaa euroa. 

 

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen on syystäkin iloinen. Korona on kurittanut monella tavoin, mutta plussalle mentiin. Kaupungin taloudenpito on ollut ennakoivaa ja järkevää. 

– Se on erinomainen tulos. Tuloksemme olisi ollut lähes kolmen miljoonan euron luokkaa, mutta teimme ylimääräisiä poistoja, koska rakennamme Koulunmäen C-osan. Vanha rakennus pitää purkaa pois, ja siinä on vielä tasearvoa. 2,1 miljoonan tuloksesta pitää muistaa, että osan vuoden 2022 verotuloista valtio tilitti jo joulukuussa. 

Tuononen lausuu varovaisuuden sanan: uusi sotejärjestely vaikeuttaa talousennustetta. Tulevaisuuden ennustamisen pohja on enemmän kuin hämärän peitossa.

– Kukaan ei voi kertoa, kuinka paljon meidän ensi vuoden valtionosuudet tulevat olemaan tai kuinka verotulojen tasaukset käyttäytyvät valtionosuusjärjestelmässä. Näitä tietoja ei ole kerrottu, sillä niitä ei ole vielä laskettu. Sukellamme suureen tuntemattomaan joten toivon päättäjiltä viisautta olla talousmenojen kanssa todella varovainen. Meidän on noudatettava talouskuria, eikä lähteä tekemään mitään ylimääräisiä rönsyjä. Olisi edesvastuutonta mennä tuhlaamaan sellaista rahaa, mitä ei ole olemassa, Tuononen sanoo. 

Tuononen kertoo, että tulokseen sisältyy Sairaala Novan alaskirjaukseen useita miljoonia euroja. 

– Meidän tulos olisi ollut aivan loistava ilman näitä sairaalametkuja, Tuononen harmittelee. 

Kaupungin talousjohtaja Tapani Hämäläinen kertoo, kuinka kuntien välillä on merkittäviä eroja. Arvion mukaan tilikausi oli negatiivinen 67 kunnassa, kun vuonna 2020 tulos oli negatiivinen ”vain” 32 kunnassa.  

– Kuntien tulosta vahvisti edelleen jatkuneet valtion koronatuet sekä satunnaiset myyntivoitot. Myös yhteisöveron korotus näkyy Äänekosken verotulokertymässä kohtuullisen suuresti. Hämäläinen sanoo. 

Nostoja: 

– Äänekosken kaupungin palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1394 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 995 henkilöä ja määräaikaisten sekä sijaisten 399 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömäärä lisääntyi 19 henkilöä Henkilöstömäärältään suurin toimiala vuoden 2021 lopussa oli perusturva, jossa päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 42,7 prosenttia. 

– Tuloslaskelman palkkamenot vuonna 2021 olivat 50,1 miljoonaa euroa (2020:47,8) ja palkkojen sivukulut 13,5 miljoonaa euroa (2020:12,9). 

– Valtionosuudet vähenivät 1,9 miljoonaa euroa (-3,7 %) vuodesta 2020. Vuonna 2020 valtio myönsi kunnille useita tukipaketteja koronasta aiheutuviin kustannuksiin ja verotulojen menetyksiin valtionosuuksina. Äänekosken kaupungin koronasta johtuva valtionosuuksien lisäys oli yhteensä 5,2 miljoonaa euroa vuonna 2020.

– Kunnallisveron tuotto kasvoi noin 2,6 miljoonaa euroa (4,2 %) edellisvuodesta. Kiinteistöveron tuotto kasvoi 0,5 miljoonaa euroa (9,6 %) johtuen kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta. Yhteisöveron tuotto oli 11,9 miljoonaa euroa ja kertymä oli 40,1 % edellisvuotta parempi. Vuonna 2020 ja 2021 yhteisöveron kertymään on vaikuttanut kuntien määräaikainen koronasta johtuva jako-osuuden 10 %:n korotus. Kokonaisuudessaan kaupungin verotulot kasvoivat noin 6,4 miljoonaa euroa (8,6 %). 

– Yhteensä vuoden 2021 tilinpäätöksessä on kirjattu sairaanhoitopiirin alijäämien kattamiseen -3,1 miljoonaa euroa. 

Tilinpäätös

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy