ÄKS

Äänekoski-ilmiö sai kansainvälistä kiinnostusta

20.05.2022 09:54
Tilaisuuden teemana oli Finnish Good Practices on Open Government eli esillä olivat hyviä suomalaisia käytäntöjä avoimesta hallinnosta. Äänekosken avoimen hallinnon periaatteiden mukaista, osallistavaa kaupunkistrategiaa esittelivät hallintojohtaja Aleksi Heikkilä ja viestintäsuunnittelija Suvi Kallioinen.

Äänekosken kaupunki pääsi valtiovarainministeriön kutsumana esittelemään OECD-maiden edustajille avoimen hallinnon periaatteiden mukaista, osallistavaa Äänekosken kaupunkistrategiaansa, Äänekoski-ilmiötä.

 

Viime viikolla valtiovarainministeriön isännöimän kaksipäiväisen OECD Working Party on Open Government -kokouksen yhteydessä järjestettiin brunssitilaisuus, jossa Äänekosken kaupunkistrategiaa OECD-maiden edustajille esittelivät hallintojohtaja Aleksi Heikkilä ja viestintäsuunnittelija Suvi Kallioinen.

Suomi on avoimen hallinnon aktiivinen edistäjä kansainvälisesti, ja Suomen vahvuus on strateginen ymmärrys avoimuuden tärkeydestä. Brunssin teemana oli Finnish Good Practices on Open Government eli esillä olivat hyviä suomalaisia käytäntöjä avoimesta hallinnosta.

Äänekosken kaupungin strategian eli Äänekoski-ilmiön lisäksi brunssilla oli esillä Valtiokonttorin avoimen hallinnon sivustot (tutkihallintoa.fi, tutkiavustuksia.fi ja tutkibudjettia.fi), ministeriötason avoimuuden edistäminen ja demokratiatyö sekä Oulun kaupungin avoimuuden kokonaisvaltainen edistäminen.

Aktiiviset asukkaat herättivät ihastusta

Helsingin Säätytalolla brunssitilaisuuteen osallistui noin 30 OECD-maiden edustajaa muun muassa Brasiliasta, Kanadasta, Iso-Britanniasta, Islannista, Espanjasta, Saksasta, Turkista, Norjasta ja Latviasta.

– Keskusteluissa näiden OECD-maiden edustajien kanssa nousi kiinnostavaksi erityisesti se, kuinka meillä Äänekoskella niin moni asukas on saatu osallistumaan strategiatyöhön aivan prosessin alusta lähtien. Ja että meillä osallistetaan asukkaita aidosti ja monella eri tavalla ja monella eri tasolla, hallintojohtaja Aleksi Heikkilä kertoo.

– Ilmeisesti kuitenkin suurin syy, miksi pääsimme kertomaan Äänekosken strategiatyöstä kansainväliselle yleisölle, lienee se, kuinka itse strategiaan on listattu esimerkkitekoja asukkaille ja jopa yrityksillekin. Meillä kaupunkistrategian toteuttamiseksi voi jokainen tehdä jotakin, Heikkilä sanoo.

Vaikutuksen kuulijoihin teki se, kuinka Äänekoskella tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tehneet avoimen hallinnon periaatteiden mukaisen strategian ja kuunnelleet strategian laatimisessa asukkaita.

– Äänekoskella on asetettu tavoitteet korkeiksi, kuten se, että meillä asuu Suomen onnellisimmat ihmiset ja että tavoittelemme hiilineutraaliutta vieläpä muuta maata nopeammin. Myös esimerkiksi lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus, joka meillä Äänekoskella on jo nyt huippuluokkaa, herätti ihastusta ja uteliaisuutta, Heikkilä kertoo.

Parhaillaan ollaan rakentamassa strategian toteutumisen seuraamisen mittaristoa. OECD-kokousvieraita kannustettiin tutustumaan siihen ilmiö-sivustolla sen valmistuttua kesään mennessä.

”Avoimuus ei ole vain yksittäisiä tekoja”

– Kollega toisesta OECD-maasta totesi viime viikolla, että Suomen vahvuus avoimessa hallinnossa on strateginen ymmärrys. Siitä hän on meille kateellinen. Jos puuttuu laajasti jaettu käsitys siitä, miksi ylipäätään hallinnon avoimuus on tärkeää, on vain yksittäisiä toimenpiteitä vailla vaikutuksia, valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työryhmän yksikön päällikkö, finanssineuvos Katju Holkeri toteaa.

OECD-kokouksen yhteydessä haluttiin esitellä Suomen hyviä käytäntöjä avoimuuden edistämisessä, ja mukaan pyydettiin Oulun ja Äänekosken kaupungit. Suomen hyvistä konkreettisista esimerkeistä on iloa myös maan rajojen ulkopuolella.

– Näitä kaupunkeja yhdistää se, että molemmissa hallinnon avoimuus on kokonaisvaltainen toimintatapa, eikä vain yksittäisiä tekoja, Holkeri sanoo. – Oulu ja Äänekoski ovat hienoja esimerkkejä, koska avoimuus näkyy sekä strategioissa että teoissa. Kun on näkemystä, miksi asia on tärkeä, saadaan aikaiseksi myös toimia, jotka konkreettisesti vievät eteenpäin.

Tällä viikolla on vietetty kansainvälistä avoimen hallinnon viikkoa (Open Government Week).

– Melkein 80 maata edistää avointa hallintoa yhteisessä kumppanuushankkeessa (Open Government Partnership), mutta vain ani harvalla niistä työ koskee koko julkista sektoria. Suomessa kunnilla on ollut vahva rooli työssä jo alusta asti, Holkeri sanoo.

Finanssineuvos Katju Holkeri kiittää, että myös Äänekoskella hallinnon avoimuus on kokonaisvaltainen toimintatapa, eikä vain yksittäisiä tekoja.

 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy