ÄKS

Äänekoski jatkaa plussan puolella: Vuoden 2022 tilikauden tulokseksi ennakoidaan 0,1 miljoonaa euroa

18.11.2021 11:00

Valtuusto saa hyväksyttäväkseen kaupungin talousarvon seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Äänekosken kertynyt ylijäämä vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen on 12,2 miljoonaa euroa. Lainaa arvioidaan olevan vuoden 2022 lopussa noin 3 872 euroa asukasta kohden.

 

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen laskee, että Äänekoskella pysytään ylijäämäisenä suunnitteluvuoteen, 2025, saakka.

– Korostan sitä, että ennustaminen on vaikeaa, ja muutoksia voi tulla. Muutos näkyy toimintakatteessa, joka on todella iso, kun toiminnot siirtyvät hyvinvointialueille, Hämäläinen sanoo.

Tällä kertaa talousarvio on mielenkiintoinen, kun kaupunki ottaa käyttöön investointipoolin.

– Kokeilemme ensimmäisenä kuntana Suomessa tätä investointimallia, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Henkilöstöresurssit kasvavat vuoden 2021 talousarviosta 24 henkilötyövuotta.

– Kasvu johtuu pääosin arjen tuen henkilöstölisäyksistä sekä varhaiskasvatushenkilöstön lisääntymisestä uusien päiväkotiratkaisujen myötä, Hämäläinen kertoo.

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 alkuperäisestä talousarviosta 0,1 miljoonalla eurolla (0,3 %). Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 23,5 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvion toimintakulut ovat 146,2 miljoonaa euroa. Nousua vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on 4,5 prosenttia. Vuoden 2022 toimintakatteen arvioidaan olevan -122,8 miljoonaa euroa, mikä on 6,2 miljoonaa euroa (5,3 %) heikompi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Verotuloennusteet vuosille 2022 – 2025 perustuvat Kuntaliiton syyskuussa 2021 laatimaan veroennustekehikkoon sekä omaan arvioon verotulojen kehityksestä. Verotulojen ennustetaan kasvavan 4,5 prosenttia vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kokonaisverotuotoksi arvioidaan 78,5 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 64,5 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 miljoonaa euroa (5,7 %) enemmän kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu. Kunnallisveroprosentti vuodelle 2021 on 21,5 prosenttia.

Yhteisöveron määräksi on arvioitu 8,6 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa euroa (-4,9 %) vähemmän, kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2022 arvioidaan 5,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa.

Vuodelle 2022 arvioidut valtionosuudet  ovat yhteensä 51,5 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaan Äänekosken talous heikkenee vuonna 2022 ja vuosikate kattaa poistoista 100,68 prosenttia. Vuonna 2022 vuosikatteen ennustetaan olevan 8,6 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2022 suunnitelman mukaiset poistot ovat 8,5 miljoonaa euroa, eli 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Lisäpoistoihin ei budjetoida määrärahaa vuodelle 2022. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu 0,4 miljoonan euron lisäpoistoihin.

Vuoden 2022 talonrakennuksen isoimpia investointeja ovat painotalon peruskorjaus, Suolahden kirjaston vesikaton korjaus, Katvelanpäiväkodin talotekniikan peruskorjaus, Suolahden yhtenäiskoulun vanhan osan saneeraus sekä museon peruskorjaus.

Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat Opistokadun/Kaartotien liikennejärjestelyt, Sumiaisten kevytliikenneväyl sekä kuntokadun- ja pankkisillan peruskorjaukset.

Kaupungilla arvioidaan olevan pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja vuoden 2022 lopussa yhteensä noin 71,2 miljoonaa euroa.Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2022 aikana 2,94 milj. euroa ja uutta lainaa otetaan 2,95 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta pysyy lähes samalla tasolla vuoteen 2021 verrattuna

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy