ÄKS

Äänekoski mukaan valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työhön

20.01.2024 11:14

Äänekoskelta päästään seuraamaan aitiopaikalle, kuinka maan parhaat organisaatiot edistävät avointa hallintoa toiminnassaan.

 

– Se, että pääsemme työhön mukaan, on hieno tunnustus myös meidän ansiokkaalle strategiatyölle ja valtiovarainministeriö näkee, että myös meillä voi olla aiheesta jotain sanottavaa, hallintojohtaja Aleksi Heikkilä toteaa.

Heikkilä valittiin Äänekosken kaupungin edustajana valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työryhmään, joka on perustettu avoimen hallinnon edistämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi. Työryhmän tehtävä on toteuttaa käytännössä avoimen hallinnon kansallista toimintaohjelmaa 2023-2027.

– Äänekosken kaupunki haluaa panostaa avoimuuteen ja saavutettavuuteen, mutta emme ole tässä mitenkään valmiita tai täydellisiä. Kaupungin toimintaa halutaan määrätietoisesti kehittää entistä avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan. Haluamme kuulla, keskustella ja osallistaa asukkaitamme aina mahdollisuuksien mukaan, Heikkilä kertoo.

Työryhmään kuuluu edustus kolmesta merkittävästä kunnasta (Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki ja Äänekosken kaupunki) sekä yhdeltä hyvinvointialueelta (Itä-Uudenmaan hyvinvointialue). Lisäksi työryhmään on kutsuttu runsaasti isoja valtakunnallisia organisaatioita, viranomaisia sekä muiden ministeriöiden edustajia. Heikkilän varajäsen työryhmässä on Äänekosken kaupungin viestintäsuunnittelija Suvi Kallioinen. Työryhmän toimikausi on 1.11.2023-30.9.2027.

Hyvää oppia ja vaikutteita

Avoin hallinto on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara. Avoimuus edellyttää hallinnolta läpinäkyvyyttä, eettisyyttä, tilivelvollisuutta ja tiedon saatavuutta. Avoimuus mahdollistaa kansalaisten osallistumisen päätöksentekoon ja tukee demokratian kehittämistä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Kansallisen toimintaohjelman mukaisesti avoimen hallinnon osa-alueet ovat julkisuus, luottamus, viestintä, avoin data, ymmärrettävyys, osallisuus, avoin toiminta ja hallinto mahdollistajana. Tavoitteena on rakentaa kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaan. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee vahvistaa vuoropuhelua, edistää ymmärrettävyyttä ja osallisuutta.

– Äänekoskella noudatetaan julkisuuslakia ja julkisuusperiaatteen mukaisia toimintatapoja. Esimerkiksi tietopyyntöihin meillä vastataan määräajassa ja kokousaineistot ovat nähtävillä ja niistä on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Haluamme kuitenkin Äänekoskella strategiamme mukaisesti ponnistella avoimuuden ja saavutettavuuden eteen vielä laajemminkin, Heikkilä sanoo.

Avointa hallintoa edistetään konkreettisten toimenpiteiden avulla.

– Työryhmän kautta saamme varmasti näistä hyvistä käytänteistä meille Äänekoskellekin jotain. Odotankin, että saamme hyviä ideoita ja vaikutteita Äänekosken kaupungille, mutta miksei myös muiden äänekoskelaisten toimijoiden hyödynnettäväksi.

Valtakunnallisen OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) avoimen hallinnon suosituksen mukaisesti avoimen hallinnon työtä tehdään koko julkisella sektorilla kaikilla hallinnon osa-alueilla ja tasoilla.

– Avoimeen hallintoon ja osallisuuteen perustuvaa kaupunkistrategiaa Äänekoski-ilmiötä pääsimme valtiovarainministeriön kutsumana esittelemään aiemmin myös OECD:n väelle. Äänekoski-ilmiö herätti kiinnostusta ja saimme hyvää palautetta, Heikkilä kertoo.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy