ÄKS

Äänekoski on Vuoden varhaiskasvatuskunta 2023 – Äänekoskella kehitetään tulevaisuuteen suuntautuvaa varhaiskasvatusta

02.11.2023 08:45
Onnea, Äänekosken jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön!

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL) on myöntänyt Vuoden varhaiskasvatuskunta tunnustuksen Äänekosken kaupungille. Äänekosken erityisiksi ansioiksi katsottiin se, että kaupunki on esimerkillisesti lähtenyt kehittämään varhaiskasvatusta ja päiväkotien henkilöstön koulutustasoa.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen luovuttaa tunnustuksen 2.11.2023 Jyväskylässä.

– Palkinnon saaminen tuntuu mahtavalta. Se on kiitos pitkäjänteisestä kehittämistyöstä Äänekosken varhaiskasvatuksen ja koko Äänekosken kaupungin lasten ja perheiden tulevaisuuden eteen. Huomionosoitus kannustaa meitä jatkossakin työskentelemään laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta. Tämän palkinnon saajana on Äänekosken kaupungin lisäksi jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä. Iso kiitos meille kaikille, Äänekosken kaupungin perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen sanoo.

Äänekoskella ymmärretään lapsuuden merkitys

Äänekoskella on upeat mahdollisuudet maailman tärkeimmän työn tekemiseen. Kaupungissa panostetaan laadukkaaseen ja hyvään varhaiskasvatukseen. Työntekijöitä arvostetaan ja se näkyy hyvissä henkilöstöeduissa ja joustavuudessa. Äänekosken kaupunki työnantajana kannustaa myös elinikäiseen oppimiseen ja työn ohessa on mahdollista opiskella joustavasti ja työhön liittyvää lisäkoulutusta on mahdollista saada. Äänekosken päiväkotirakennukset ovat uusia ja moderneja. Koivistoon rakennetaan parhaillaan uutta hirsistä päiväkotia.

VOL on huomioinut, että Äänekosken kaupunki on kiinnittänyt huomiota varhaiskasvatuksen opettajien työoloihin ja palkkaukseen, ja tehnyt hyvää tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä vahvistaakseen varhaiskasvatuksen opettajien, päiväkodinjohtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn veto- ja pitovoimaa. Päiväkotien lapsiryhmiin on jo pitkään pyritty palkkaamaan kaksi opettajaa.

Huolimatta haastavasta varhaiskasvatuksen opettajatilanteesta, Äänekoskella on onnistuttu rekrytoimaan lähes kaikkiin avoimiin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoinen henkilö.

– Äänekosken kaupungilla on toteutettu kolmiportaista tukea varhaiskasvatukselle jo usean vuoden ajan. Meillä jokaisessa päiväkodissa on varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut käytettävissä. Lisäksi johtamisjärjestelmää on kehitetty ja jokaisessa päiväkodissa meillä on varajohtaja ja johtajien alueet ovat kohtuulliset. Henkilöstön poissaoloja varten meillä on vakituista varahenkilöstöä. Varhaiskasvatuksen opettajille on myös turvattu sopimuksen mukainen suunnitteluaikaa, Pirjo Heinonen kertoo.

– Lisäksi olemme panostaneet joustavaan esi- ja alkuopetukseen rakentamalla niille yhteisiä tiloja.

– Äänekoskelta välittyy viesti korkeasti koulutetun henkilöstön merkityksestä päiväkodeissa. Tämä kertoo lapsuuden ja pienten lasten elämän alkutaipaleen merkityksen ymmärtämisestä, Anitta Pakanen toteaa.

Hyvä ja laadukas varhaiskasvatus on koko yhteiskunnan kannalta elintärkeää. Laadussa on kysymys korkeasti koulutetusta opettajakunnasta, lasten tarpeista lähtevistä tuen muodoista ja työrauhasta. Osoituksena näistä Äänekoskella on lähdetty kehittämään henkilöstön työhyvinvointia ja kouluttautumista. Opettajien maisteritutkinto ja opettajien kelpoisuus on huomioitu palkkauksessa. Tämän lisäksi päiväkotien johtajia kannustetaan hakeutumaan varhaiskasvatuksen maisterikoulutukseen.

Hyvät teot esiin

Koulutetut opettajat muodostavat aivan keskeisen kysymyksen siitä, millaista varhaiskasvatusta lapsille kunnissa tarjotaan. Opettajat ovat myös koko henkilöstön pito- ja vetovoimakysymys.

Tunnustuksella liitto haluaa kiinnittää huomiota kuntiin ja nostaa nimenomaan kuntien hyviä tekoja esiin. Tärkeät varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät eivät yksin riitä selättämään opettajapulaa, vaan tarvitaan myös kuntien toimenpiteitä opettajien työn arvostamiseksi. Lapsille varhaiskasvatusvuodet ovat lyhyt aika ja niillä on erityisen merkittävä rooli lasten lähtökohtien tasaajana.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto haluaa Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksella kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena, jotta pienimmätkin kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvät eväät elämään. Tunnustus myönnetään kunnalle, joka tekee määrätietoisesti työtä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi. Tunnustus on järjestyksessään kolmas. Ensimmäisen tunnustuksen sai Helsinki vuonna 2019 ja toisen Kajaani vuonna 2021.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2023 valintakriteerit:

  1. Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin vuoden 2030 henkilöstörakenteen ja kelpoisuuksien saavuttamiseksi.
  • varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään henkilöstörakenteen mukaiseksi
  • päiväkodinjohtajien rekrytoinnissa huomioidaan kasvatustieteen maisterin tutkinto
  1. Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin opettajien ja päiväkodinjohtajien palkkauksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
  • kunta huomioi kelpoisuuden ja koulutustason palkkauksessa
  • kunnassa on panostettu opettajien ja päiväkodinjohtajien veto- ja pitovoimaan
  1. Kunta on lähtenyt edistämään lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan tukeen ja opetukseen.
  2. Julkinen varhaiskasvatus on kunnan pääasiallinen varhaiskasvatusmuoto.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy