ÄKS

Ääneniemen päiväkodin sulkemisaikeet opetus- ja kasvatuslautakunnan käsittelyyn

19.02.2024 11:40
Arkistokuva.

Äänekosken taajamassa suunnitellaan Ääneniemen päiväkodin sulkemista elokuussa 2024.

 

Päiväkoti toimii vuokratiloissa ja määräaikainen vuokrasopimus on päättymässä 30.8.2024. Päiväkoti siirtyi henkilöstöineen liikkeenluovutuksena Äänekosken kaupungille 1.9.2021. Päiväkodin tiloissa toimi aluksi kolme lapsiryhmää. Myöhemmin, Koiviston päiväkodin aloitettua toimintansa, Ääneniemen päiväkodissa on toiminut kaksi lapsiryhmää.

Ääneniemen päiväkoti toimintaympäristöineen ei vastaa kaikilta osin kaupungin vaatimustasoa.

– Päiväkodin sisätila ovat tilavat, mutta huoneiden sijoittelu on epäkäytännöllinen ja toimitilojen läpi kulkeminen häiritsee pedagogista toimintaa. Piha-alue on kooltaan pieni ja rinteinen. Henkilökunta on tuonut esille melutason yhtenä kuormittavana tekijänä sekä aikuisille että lapsille.  Meluisuuteen on myös Aluehallintovirasto työpaikkatarkastuskäynnillään kiinnittänyt huomiota, esityslistalla kerrotaan.

Toimintavuonna 23-24 Ääneniemen päiväkodissa on toiminut kaksi lapsiryhmää, yhteensä 33 paikkaa. Lähialueelta päiväkotiin kulkee jalkaisin 7 lasta. Muut lapset tulevat päiväkotiin autolla kaupungin eri puolilta.

– Henkilöstölle on kerrottu päiväkodin lopettamissuunnitelmista perjantaina 12.1.2024 henkilöstöinfossa. Tämän tilaisuuden jälkeen perhepalvelujohtaja on käynyt työntekijöiden kanssa henkilökohtaiset keskustelut muutoksesta ja sen vaikutuksesta työhön ja työpisteeseen 1.8.2024 alkaen, opetus-ja kasvatuslautkunnalle selvitetään.

Henkilöstön uudelleensijoittelussa huomioidaan heidän toiveensa mahdollisimman pitkälle. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että lapsilla olisi tuttuja työntekijöitä uudessa ryhmässä.

Ääneniemen päiväkodin vanhempainilta pidettiin Mikonpuiston päiväkodilla 18.1.2024. Osallistujia oli runsaasti paikalla ja kaupungin edustajina paikalla olivat opetus- ja kasvatusjohtaja sekä perhepalvelujohtaja. Keskustelussa tuli esille eri näkökulmia päiväkotitoiminnan muutokseen ja huoltajien huolta eri päiväkotien oppimisympäristön vaikutuksesta ja sopivuudesta heidän lapsilleen. Lähiluonnon ja retkien merkitystä korostettiin sekä leikkiä, koulumaista toimintaa ei haluta pienille lapsille. Tiedote Äänekosken varhaiskasvatuksen asiakasperheille kaikissa yksiköissä välitettiin huoltajille 19.1.2024.

Päiväkotiverkon muuttamisesta on tullut viranhaltijoille muutamia palautteita asiakkailta sähköpostilla sekä muutama henkilöstöltä tullut mielipide muutoksesta. Ääneniemen päiväkodin sulkemisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi (EVA).

Ääneniemen päiväkodin sulkemisella saavutetaan säästöjä ja tehostetaan kaupungin omien tilojen käyttöä (Koulunmäki 7 ryhmää). Ääneniemen päiväkodin käyttökustannukset vuositasolla (vuokra ja ylläpitokustannukset, siivous) ovat noin 117 000 euroa.

Muutoksella ollaan varmistamassa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta Äänekoskella myös tulevina vuosina. Muutoksella parannetaan koulutetun työvoiman määrää varhaiskasvatuksessa. Työskentely varhaiskasvatuksessa on hektistä ja vaatii koko henkilöstöltä muutosvalmiutta ja joustavuutta.

Ääneniemen päiväkodin lapsia sijoitetaan uusiin ryhmiin ja yksiköihin ryppäinä ja huomioidaan kaverisuhteet ja huoltajien toiveet niin hyvin kuin on mahdollista. Tiedonsiirto huoltajien luvalla on erittäin tärkeää kaikkien ryhmien suunnittelussa ja muodostamisessa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy