ÄKS

Aloite Keski-Suomen maakuntavaltuustolle: Kaikille tuulivoima hankkeille on sovellettava YVA

17.06.2020 19:46
Marke Tuominen jätti maakuntavaltuustolle aloitteen tuulivoima ympäristövaikusten arvioinnista. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Ympäristövaikutusten arviointi YVA menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ympäristövaikutusten arviointi menettelystä annetun lain mukaan,tuulivoimala hankkeisiin sovelletaan arviointimenettelyä kun yksittäisen laitoksen lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kun niiden kokonaisteho on vähintään 45 megawattia.

Lisäksi paikallinen yhteys viranomainen eli ELY-keskus voi tarvikeharkinnassa päättää,että myös edellämainittua pienempiin tuulivoimahankkeisiin voidaan soveltaa  ympäristövaitutusten arviointia, mikäli sillä arvioidaan olevan haitallisia ympäristövaituksia. 

Valtakunnallisten ilmasto-ja energiastrategioiden tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoimala tuotanto koko Suomessa.

Keski-Suomessa tuulivoimala hankkeita on useita. Osa näistä hankkeista kaavoitus on saatu vireille ilman YVA arviointia.

Nykyisin rakennettavat tuulivoimalat ovat teollisuusluokan hankkeita. Lait  suojaetäisyyksistä  näissä  voimaloissa ovat jääneet jälkeen.

Tuulivoiman ympäristövaikutusten vähäisyyttä puoltavana  argumenttina on käytetty, jokin aikaa sitten valmistunutta VTT:n ja THL:n  tutkimusta infraäänten vaikutuksesta.

Tämä tutkimus on osoittautunut riittämättömäksi ja dataltaan vanhentuneeksi,eikä sitä voida soveltaa tuleviin,suurempiin voimaloihin (samojen tutkijoiden mukaan).

YVA menettely lisää tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.YVA.an saavat osallistua kaikki ne,joihin hanke voi vaikuttaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää,että kaikkiin tuulivoimahankkeisiin Keski-Suomessa tulee edellyttää ja soveltaa ympäristövaikutusten arviointi.

Kaikille tuulivoimaloille vaaditaan heti hakemusvaiheessa ympäristölupa,ennen rakennusluvan myöntämistä,ympäristölain 2 luvun perusteella(Yleiset velvollisuudet,periatteet ja kiellot),sekä 4 luvun 27§ perusteella (Yleinen luvanvaraisuus),kuten muillekin suurille mahdollista ympäristö-ja terveyshaittaa aiheutuville laitoksille.

Perussuomalaisten maakuntavaltuustoryhmä

Marke Tuominen    

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy