ÄKS

Aluehallintovirasto kumoaa turvavälimääräyksen Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Äänekosken kuntien alueilla

24.08.2021 15:07

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Äänekosken kuntien alueilla 11.8.2021 annetun tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen turvavälimääräyksen, koska määräys ei Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja kuntien tartuntatautiasiantuntijoiden arvion mukaan ole enää välttämätön. Kumoamispäätös tulee voimaan keskiviikkona 25.8.2021. Alueille annettu määräys kokoontumisrajoituksista pysyy voimassa.

 

Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän kokouksessa 23.8.2021 saatujen tietojen mukaan Äänekoskella uusia tartuntoja ei käytännössä enää ole, ja Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan tilanne on myöskin rauhoittumaan päin. THL:n tilaston mukaan kahden viikon jaksolla 9.­–22.8.2021 uusia tartuntoja on löydetty Jyväskylässä 201, Muuramessa 21, Laukaassa 10 ja Äänekoskella vain muutamia. Alueiden ilmaantuvuusluvut ovat kääntyneet laskuun. Edellisen viikon aikana suurin osa kaikista uusista tautitapauksista on ollut alle 12-vuotiailla, joita ei rokoteta, mutta joilla tauti myös lähes poikkeuksetta on lieväoireinen. Niistä sairastuneista, joille ikänsä puolesta tarjotaan rokotetta, enemmistö on ollut täysin rokottamattomia. Yli 50 % uusista tartunnoista on saatu lähipiiriltä eli omalta perheeltä, sukulaisilta ja ystäviltä, ja noin 72 %:ssa tapauksista tartunnanlähde on voitu selvittää. Tartuntoja on peräisin myös ulkomaan matkoilta.

Edellä esitetyn epidemiologisen tiedon valossa aluehallintovirasto pitää turvavälimääräyksen merkitystä tartuntojen torjunnalle nykytilanteessa vähäisenä, jolloin sen aiheuttamat haitat ovat siitä saatavia hyötyjä suurempia. Näin ollen aluehallintovirasto kumoaa 11.8.2021 antamansa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen määräyksen (LSSAVI/12044/2021) Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Äänekosken kuntien osalta 25.8.2021 eteenpäin.

Kokoontumisrajoitus edelleen voimassa, myös lain yleisiä hygieniavaatimuksia noudatettava

Aluehallintoviraston 11.8.2021 antama määräys kokoontumisrajoituksista on kuitenkin edelleen voimassa kuntien alueella. Määräys täydentää tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka on huomioitava laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä – myös yleisötilaisuuksissa. Pykälä velvoittaa toimijoita mm. siten, että asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan vaadita.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Aluehallintovirasto ei tee päätöksiä ravintolatoiminnan koronarajoituksista, mutta voimassa olevia ravintoloiden rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy