ÄKS

Aluevaltuusto hyväksyi lisäajan perhehoitajien korotettujen palkkioiden yhdenmukaistamiseen 

07.03.2023 17:59

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.3.2023 lisäajan perhehoitajien korotettujen palkkioiden yhdenmukaistamiseen. Aluevaltuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä 29.11.2022 noin 400 000 euron lisäkohdennuksesta lastensuojelun perhehoitoon.

 

Määrärahalla perhehoidon peruspalkkiota ja kulukorvauksia on yhdenmukaistettu ja korotettu. Lisäksi palkkioihin on tehty indeksikorotukset. Toimenpiteillä on haluttu lisätä lastensuojelussa perhehoitajien määrää sekä tasoittaa aiempia kuntien välisiä palkkioeroja. Vuoden alusta alimpia palkkiota aiemmin saaneiden perhehoitajien korvaukset ovat nousseet ja korkeimpia korvauksia saaneiden pysyneet entisellään.

Peruspalkkion ja kulukorvauksen lisäksi perhehoitajat voivat saada korotettua palkkiota lapsen hoidon vaativuuden tai muun erityisperusteen vuoksi. Korotetuissa palkkioissa erot kuntien välillä ovat olleet erityisen suuret. Esitys ei vaikuta peruspalkkioihin eikä kulukorvauksiin.

Perhehoitajan loman järjestämisen kustannusten korvaukseksi aluevaltuusto hyväksyi 711 euroa vuodessa, aikaisemmassa liitteessä virheellisesti esitetty 2 kk palkkion sijasta

Aluevaltuuston 29.11.2022 tekemä päätös sisälsi liitteen, jossa korotetut palkkiot, niiden perusteet sekä hyvinvointialueen maksama korvaus perhehoitajan lomanjärjestämisen kustannuksista oli määritelty virheellisesti. Liitteeksi oli tullut epähuomiossa luonnos valmistelun aiemmasta vaiheesta. Valmistelun eri vaiheissa oli tunnistettu, että tämä malli ei varmistaisi sellaisenaan perhehoitajien yhdenvertaisuutta.

Aluehallitus on esittänyt aluevaltuustolle, että perhehoitajien korotetut palkkiot säilyvät toistaiseksi samoina, mitä kunnat ovat aiemmin maksaneet lisättynä indeksikorotuksella. Korotettujen palkkioiden yhdenmukaistaminen vaatii toimeksiantosopimusten läpikäynnin jokaisen perhehoitajan kanssa. Tämä vaatii aikaa. Näin voidaan varmistua korotetun palkkion yhdenvertaisuudesta koko Keski-Suomen alueella.

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan esityksen hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiksi ja konserniohjeeksi.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjaus voi liittyä perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, palvelujen tuottamista koskeviin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön sekä muihin vastaaviin seikkoihin.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointilain edellyttämällä tavalla.

Keski-Suomen hyvinvointialue on omistajana useissa yhteisöissä, joiden tuottamat palvelut ovat osa hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteuttamista. Hyvinvointialueen omistukset yhtiöistä ovat pääosin pieniä ja hyvinvointialue on useimmissa omistamissaan yhteisöissä vähemmistöosakkaana. Hyvinvointialueen omistamat yhteisöt ovat pääasiassa inhouse-yhtiöitä, jotka eivät toimi markkinoilla. Tytäryhteisöjä hyvinvointialueella on kaksi: CeFiCT Oy, jolla ei ole aktiivista toimintaa ja Sairaala Novan säätiö s.r., joka säätiönä on itsenäinen juridinen toimija.

Omistusten luonteesta johtuen hyvinvointialueen omistajaohjauksen vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset ja keskeinen vaikuttamismekanismi yhtiöiden toimintaan syntyy sopimusohjauksen kautta. Hyvinvointialueen sopimusohjauksen periaatteet, hankintastrategia ja palvelustrategia ovatkin keskeisiä yhtiöiden ohjauksen välineitä omistajaohjauksen lisäksi.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy