ÄKS

´Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

13.05.2024 14:56
Arkistokuva: Sini ja Pete

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

 

Uudistettua asukaskyselyä on tiivistetty aiemmasta, jotta siihen olisi mahdollisimman helppoa vastata. Vastaajien määrä yllättikin iloisesti ja kyselyyn saatiin yli 700 vastausta. Viime vuonna vastauksia saatiin alle 500. Vastauksia saatiin kaikenikäisiltä asukkailta ja kaikista Äänekosken taajamista ja kyliltä. Asukaskysely toteutettiin ainoastaan sähköisellä kyselyllä.

Asukaskyselyssä kartoitettiin jo toista kertaa äänekoskelaisten tyytyväisyyttä palveluihin, joita Äänekosken kaupunki toteuttaa yhteistyössä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n kanssa. Toinen kyselyn osio oli Hyvä arki, jossa arvioitavana oli 12 hyvää arkea kuvastavaa väittämää.

Tilojen siisteys ja ylläpito saa kiitosta

Asukaskyselyssä kartoitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä Äänekosken kaupungin ja Kiinteistönhoito Oy:n yhdessä tuottamiin palveluihin eli: puistot ja leikkipaikat, satamat ja veneily, kaupunkikuva ja yleinen siisteys sekä julkisten tilojen, sisäliikuntapaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito sekä katujen kunnossapito.

Asukkaiden tyytyväisyys yhdessä tuotettuihin palveluihin on hieman parantunut edellisvuodesta.

Parhaan arvosanan 3,8 sai julkisten tilojen sekä sisäliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito (asteikolla 1-5). Heikoimman arvosanan sai katujen kunnossapito arvosanalla 3, joka pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna.

– Äänekosken kaupunki ja Kiinteistönhoito Oy ovat aktiivisesti pyrkineet tehostamaan ja parantamaan yhteistyötä ja palveluja, ja se näkyy nyt asukkaiden vastauksissa. Avoimien vastausten perusteella kehittämiskohteiksi nousi erityisesti pienten leikkipuistojen kunnossapito sekä Äänekosken satama. Niiden osalta kehittämistä jatketaan ja suunnitteilla on EU-rahoitteinen investointihanke satamien infran parantamiseksi. Lisäksi puistosuunnitelmaa päivitetään, kehityspäällikkö Tanja Sulin kertoo.

Äänekoskella on helppo elää ja asua

Hyvä arki -osiossa parhaan arvosanan (4) sai väittämä ”Äänekoskella on kattavat kaupungin järjestämät peruspalvelut, kuten koulut ja kirjastot”. Toiseksi parhaimman arvosanan (3,8) sai väittämät ”Äänekoskella on helppo elää ja asua” sekä ”Äänekoskella on riittävät jätteiden lajittelumahdollisuudet”.

Edellisvuoteen verrattuna kuntalaisten tyytyväisyys oli jonkin verran heikompi kaupungin viihtyisyyden, palvelujen saatavuuden ja tapahtumatoiminnan osalta.

Asukaskyselyn avoimeen vastauskohtaan saatiin 286 vastausta, joista suurin osa on kaupungin kehittämisideoita. Vastauksissa toivottiin mm. erityisesti lapsille ja nuorille lisää tapahtumia, yleiseen siisteyteen liittyviä uudistuksia kuten roskakoreja lisää, nuorille oleskelupaikkaa sekä parempaa julkista liikennettä kylien ja keskustaajaman välillä.

Kaupungin viestintä tavoittaa hyvin

Kyselyn mukaan viestintävälineistä parhaiten asukkaat tavoittaa Äänekosken kaupungin Facebook-sivu sekä kaupungin verkkosivut. Äänekosken kaupungin viestintä koetaan aktiivisena.

– Saimme asukaskyselyllä taas paljon arvokasta tietoa, kiitos siitä kaikille kyselyyn vastanneille! Yhdessä tätä kaupunkia kehitetään ja kyselyssä esiin nousseiden kehittämisehdotusten ja -ideoiden toteuttamista ryhdytään selvittämään. Seuraavaksi asukaskyselyn tuloksia käydään läpi kaupungin viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuvassa strategiatyöryhmässä toukokuussa, Sulin kertoo.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme lahjakorttia paikallisiin liikkeisiin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy