ÄKS

Diakonia on sydäntä ja osaamista 

14.04.2022 10:44 (muokattu 14.04.2022 10:47)
Äänekosken seurakunnalla on viisi diakonia: Erkki Tourunen, Susanna Halinen, Jaana Sikorski, Hannele Ranta-Nilkku ja Jaana Muurikainen.

Jos diakonityöntekijöillä olisi iso äänenvahvistin, he kertoisivat päättäjille, että digitaalisuus ei avaudu kaikille. 150 vuotta täyttävä kirkon diakonia on kiinni ajan haasteissa.

 

– Eivät kaikki osaa hoitaa asioitaan netissä. Se aiheuttaa arvottomuuden tunnetta ja ahdistusta, sanoo Erkki Tourunen.

– Eivätkä kaikki osaa vastata, kun lomake kysyy, miten kuvailet olosuhteitasi tai vointiasi, Jaana Muurikainen ja Hannele Ranta-Nilkku huomauttavat.

Ruoan ja energian hintojen nousu huolettaa. Poltoaineiden hinnan nousu osuu syrjäseuduilla asuviin, sillä kyliltä on päästävä hoitamaan asioita.

  Työmatkavähennys ei heitä auta. Tarvitaan harkinnanvaraisia tukia ja kasvokkain kohtaamista.

Päätöksenteko on etääntynyt ihmisistä, kuten toimeentulotuen siirtyminen sosiaalitoimelta Kelalle. Byrokraattiset järjestelmät eivät kuuntele ihmisten tarinoita. Tarvitaan diakonian kuulevat korvat.

– Kun ihminen ottaa yhteyttä meihin, hän voi kertoa koko elämäntilanteensa: taloudelliset huolet, perhe- ja terveyshuolet, hengelliset pohdintansa. Opastamme lomakkeiden täyttämisessä, palvelujen ja asiantuntijoiden löytämisessä. Emme ratkaise asioita hänen puolestaan vaan hänen kanssaan.

Diakonialla on yhteistyökumppaneita viranomaisissa ja järjestöissä, mikä vahvistaa työn vaikuttavuutta.

Tervetuloa, vapaaehtoiset

Vuonna 2007, seurakuntaliitoksen aikaan, seurakunnassa oli seitsemän diakoniatyöntekijää, nyt viisi. Vapaaehtoiset ovat ojentaneet auttavan kätensä.

– Ei tarvitse sitoutua vuosikausiksi vaan omien voimavarojen ja osaamisen mukaan. Myös projektiluontoinen auttaminen sopii: teen tämän yhden homman, diakoniatyöntekijät sanovat.

Talkootöiden skaala on laaja: lauluiltojen järjestäminen hoivakodeissa, ystävätoiminta, maahanmuuttajaperheiden tapaaminen, ikäihmisten auttaminen digilaitteiden kanssa, lomakkeiden täyttäminen ja sähköposti- tai someopastus, taloustsemppari… Diakonit haastavat järjestöt auttamistalkoisiin.

– Vaikkapa metsästysseurat voisivat auttaa haja-asutusalueilla asuvia: siirtää puut liiteriin, avata lumipenkkoja kotitieltä.

Voimalla viiden osaajan

Diakoni Erkki Tourunen katsoo tiiminvalmentajana diakoniatyön kokonaisuutta ja huolehtii

budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmista diakonian, perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon osalta. Hän vastaa myös Ruokapankista, joka jakaa seurakunnan ostamaa avustusruokaa ja kauppojen lahjoittamaa ylijäämäruokaa.

– Ruoka-apu koskettaa noin 800 ihmistä Äänekosken alueella, Tourunen sanoo.

Ruokapankki on Äänekoskella, mutta kaikista diakoniatoimistoista voi saada ruoka-apua. Tourunen on myös Yhteisvastuun keräyspäällikkö ja yhdyshenkilö romanityössä ja omaishoitajien suuntaan. Hän siirtyy eläkkeelle heinäkuussa, ja varsinaiset työpäivät loppuvat huhtikuussa.

Diakonissa Susanna Halisen vastuulla on diakonian lisäksi myös lähetys- ja kansainvälinen diakoniatyö sekä maahanmuuttotyö.

– Huolehdin lähetystyön lähettisopimuksista ja -vierailuista ja lähetystyön tapahtumista. Lisäksi järjestämme tapahtumia maahanmuuttajille kaupungin ja Kansanlähetyksen kanssa.

Halinen arvioi, että Ukrainan pakolaistilanne tulee näkymään myös Äänekoskella.

Diakoni Jaana Muurikaisen vastuulla ovat sururyhmät ja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan  organisointi. Saattohoitoryhmän reilut kymmenen vapaaehtoista tapaavat potilaita potilaan ja omaisten toiveiden mukaan.

– Emme vie omaisten paikkaa saattohoidossa vaan autamme vaikkapa silloin, kun he järjestävät työnsä niin, että voivat olla kuolevan kanssa.

Muurikainen vierailee tiistaisin terveyskeskuksen vuodeosastoilla tapaamista toivoneiden potilaiden luona. Hän toimii lisäksi yhdyshenkilönä vanhus- ja laitostyössä.

Diakoni Hannele Ranta-Nilkku koordinoi diakonian vapaaehtoistoimintaa ja on seurakunnan perhetyön diakoninen vahvistus.

– Osallistun perhetapahtumiin. Moni haluaa keskustella kasvatushuolista luottamuksellisesti.

Ranta-Nilkku on myös mukana mielenterveysyhdistys Ilonan hallituksessa. Lisäksi hän tekee yhteistyötä kaupungin talousneuvolan kanssa, jossa autetaan velallisia sosiaalityön, velkaneuvonnan, ulosoton, sosiaalisen luototuksen ja diakoniatyön yhteistyöllä.
Hän koordinoi myös Olkkarin toimintaa.

Diakonissa Jaana Sikorskin vastuualueita ovat päihde- ja kriminaalityö sekä kehitysvammaistyö.
– Teen yhteistyötä muun muassa kaupungin päihdepalveluiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Pienellä paikkakunnalla ihmisillä on korkea kynnys osallistua päihteiden käyttäjien läheisten vertaisryhmiin. Riippuvuuksiin liittyvä työ on henkilökohtaisia keskusteluja, tukemista ja motivointia.
– Kehitysvammaistyössä työparina on kehitysvammaistyön Maarit-pastori. Yksi yhteistyökumppaneista on Suolahden toimintakeskus Veturi.

Diakoniatyö on laaja-alaista. Sen takia jokaisella työntekijällä on omat erityisvastuunsa ja ”omat” viranomaisverkostonsa, jolloin ulkopuoliset yhteydenotot sujuvat helpommin. Jokainen työntekijä tekee silti perusdiakoniatyötä ja kohtaamista omalla virkapaikallaan.

Äänekosken seurakunnan diakonien yhteystiedot:

Susanna Halinen

susanna.halinen@evl.fi

040 726 3519

Sumiainen

Jaana Muurikainen

jaana.muurikainen@evl.fi

050 400 6745

Konginkangas

Hannele Ranta-Nilkku

hannele.ranta-nilkku@evl.fi

0500 473 758

Äänekoski

Jaana Sikorski

jaana.sikorski@evl.fi

045 657 7665

Suolahti

Erkki Tourunen

erkki.tourunen@evl.fi

045 636 5191

Äänekoski

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy