ÄKS

Elinvoimalupaus kirittämään Keski-Suomen elinvoimaa 

24.05.2023 21:39
Keski-Suomi sijoittuu yrittäjien arvion mukaan kymmenenneksi kokonaiselinvoimaa arvioitaessa. Barometrin tulokset julkaistiin kunnallisjohdon seminaarissa 24.5.

Keski-Suomen sijoitus Yrittäjien Elinvoimabarometrissa on kymmenes. Maakunta pärjäsi erityisen hyvin koulutuspalveluiden ja osaavan työvoiman saatavuudessa, myös verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja johtaminen ovat hyvällä tasolla.

 

Kehittämistä on erityisesti saavutettavuudessa, rakennetun ympäristön houkuttelevuudessa sekä pienten ja isojen yritysten yhteistyössä. Myös matkailuun sekä kulttuuripalveluihin tarvitaan potkua. Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Keski-Suomesta vastaajia saatiin 277. Uusimaa vei voiton kokonaistuloksissa. Vuoden aikana solmitaan elinvoimalupaus kirittämään Keski-Suomen elinvoimaa. 

Taloustutkimus kysyi Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Kysely on vastaisuudessa määrä tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko.

Keski-Suomi sijoittuu yrittäjien arvion mukaan kymmenenneksi kokonaiselinvoimaa arvioitaessa. Arvosana asteikolla 1–5 on 3,22. Keski-Suomi jää kokonaiselinvoimassa maan keskiarvosta 3,52. Kärkisijat vievät Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjanmaa. Johtamisen ja päätöksenteon osalta Keski-Suomen sijoitus on kahdeksas ja yrittäjien antama arvosana 2,80, joka ylittää maan keskiarvon 2,77. Maakunnan imagossa Keski-Suomi sijoittuu kahdeksanneksi arvosanalla 3,08.

Kyselyssä on valopilkkujakin Keski-Suomelle. Verkostoituminen ja yhdessä tekemisen kulttuuri näkyvät myönteisinä barometrissa. Erityisen hyvin sijoitumme kuntien järjestämissä verkostoitumismahdollisuuksissa yrittäjille. Pienten ja isojen yritysten yhteistyössä on kehittämisen varaa. Kokonaispuoleensavetävyyden osalta sijoitumme sijalle kuusi. Erityisiä vetovoimatekijöitä ovat osaavan työvoiman saatavuus sekä koulutuspalvelut. Vetovoimaa heikentävät rakennetun ympäristön ja matkailupalvelujen tila. 

– Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voimme yhdessä vaikuttaa. Kuntien, maakuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyö on olennaisen tärkeää. Yrittäjien näkemystä elinvoimasta on tärkeää mitata, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut. Yrittäjien näkemysten mukaan Keski-Suomen elinvoima näyttäytyy mielestäni kädenlämpöisenä. Asiat ovat tavallaan ihan hyvin, mutta potkua pitäisi löytää enemmän. Meidän loistava yhdessä tekemisen ja verkostoitumisen kulttuurimme pitää pystyä kanavoimaan entistä enemmän yrittäjyydeksi ja kasvuksi, kommentoi tuloksia Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski. 

– Elinvoiman rakentamisen lähtökohtana on se, että maakunnan poliittinen päätöksentekoilmapiiri on yritysten kannalta positiivinen, korostaa Keski-Suomen maakuntajohtaja Pekka Hokkanen. Barometrin mukaan 45 prosenttia keskisuomalaisista yrittäjistä kokee näin olevan. 

Saavutettavuus voi olla hyvä maakunnissakin

Uudellamaalla yrittäjät pitävät saavutettavuutta kaikkein parhaimpana, toisen sijan vie Pohjois-Pohjanmaa, kolmantena on Pohjanmaa ja neljäntenä Lappi. Tämä osoittaa, että saavutettavuus voi olla hyvä myös Etelä-Suomen ulkopuolella. Keski-Suomen tilanne on kuitenkin verrattain heikko sekä saavutettavuudessa rautateitse että lentäen. Kokonaissaavutettavuudessa Keski-Suomi sijoittuu vasta sijalle 14. Tietoverkkojen osalta sijoitus on kymmenes ja maanteitse seitsemäs. 

– Maakunnan saavutettavuuden tärkeimmät kehittämiskohteet ovat edunvalvontamme kärkiteemoja ja vastaavat kyselyn tuloksia, toteaa Hokkanen.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 64 prosenttia on käyttänyt joitain julkisia yrityspalveluita Keski-Suomessa. 

– Tämä osoittaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjille erittäin tärkeitä riippumatta niiden järjestäjästä. Käytetyimpiä ovat yritysneuvonta sekä kehittämishankkeet. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu, ja niitä voitaisiin käyttää vielä enemmän. Voisimme Keski-Suomessa tavoitella maakuntien kärkisijaa yrityspalveluiden laadussa, sanoo Jyräkoski. 

Elinvoimalupaus kirittämään Keski-Suomen elinvoimaa

22 prosenttia maakuntamme yrittäjästä koki, että maakunnan toimijoiden kesken käydään riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta. 

– Tätä keskustelua tulee käydä enemmän ja ratkaisukeskeisesti. Keski-Suomen Yrittäjät kutsuu maakunnan verkoston mukaan yhteiseen elinvoimalupaukseen, jossa sitoudumme viemään kehitystä kohti parempaa toimintaympäristöä ja kasvuedellytyksiä yrityksille. Edessä on erittäin haastavia vuosia, mutta tekemällä niistä selviämme. Perästä kuuluu, kommentoi Jyräkoski.

– Elinvoimalupauksella maakunnan toimijat sitoutuvat yhdessä edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan maakunnan elinvoimaisuutta. Yrittäjien elinvoimabarometri osoittaa selkeästi, missä meillä on kehitettävää ja syytä parantaa tekemistämme. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että Keski-Suomen veto- ja pitovoima vahvistuvat, jatkaa Hokkanen.

Tutustu Yrittäjien Elinvoimabarometrin tuloksiin!

4 830 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset Twitterissä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2023.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy