ÄKS

Energiequelle Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen kielteisestä tuulivoimapuistoon liittyvästä kaavoituksesta

22.06.2022 16:32

Energiequelle Oy toimitti 21. kesäkuuta kaupungille oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 6. kesäkuuta tekemään päätökseen, jossa Liimattalan tuulivoimahankkeeseen liittyvä kaavoitus lopetettiin. Energiequelle Oy pyytää, että kaupunginhallitus muuttaa Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavaan liittyvää päätöstään ja vie asian valtuuston päätettäväksi. 

 

– Heidän näkökulmastaan katsottuna kaupungin kanssa yhteisymmärryksessä alkanut prosessi on keskeytetty kalkkiviivoilla ilman perusteita.  antaa aiheen pettymykseen sekä tyytymättömyyteen. Kaupunginhallituksen tulee ottaa kantaa oikaisuvaatimukseen ja jos vastaus ei miellytä yhtiötä, on mahdollista, että Energiequelle tekee kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, ja näihin väitteisiin joutuu kaupunki vastaamaan. Tämän prosessin lopputuloksena voi olla että kaupunginhallituksen päätös kumoutuu ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi, hallintojohtaja Aleksi Heikkilä sanoo. 

Äänekosken kaupunginhallitus päätti aloittaa Liimattalan tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen 17.2.2020. Kaavaa on siis valmisteltu reilun kahden vuoden ajan. Kaava oli jo viittä vaille valtuustolle vietävissä, kun kaupunginhallitus lopetti kaavan valmistelun. Kuntalain mukaisesti on päätöksestä mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus. 

– Oikaisuvaatimuksen perusteella kaupunginhallituksen tulee tutkia, onko aiempi päätös lainmukainen. Lisäksi kaupunginhallitus voi harkita muutoin, onko päätöstä tarkoitusksenmukaista muuttaa, oikaisuvaatimuksessa sanotaan. 

Energiequelle Oy:llä on oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen, sillä yhtiö on vuokrannut maa-alueita kunnasta ja koska päätös koskee kaavaa, josta yhtiö ja kaupunki ovat tehneet kaavoitussopimuksen. Kaavaa on valmisteltu pitkään ja sitä varten on tehty lukuisia selvityksiä. Mukana kaavan laatimisessa ovat olleet kaupunki, yhtiö sekä kaavoituskonsultti Ramboll Oy. 

– Kaupunki on useaan otteeseen osoittanut tukensa hankkeelle. Tähän luottaen on yhtiö investoinut kaavoitusmenettelyyn, sen edellyttämiin selvityksiin sekä muutenkin hankkeeseen jo useita satoja tuhansia euroja. Kaavoitusmenettelyn aikana ei ole tullut esille mitään, joka tekisi kaavoituksen vähemmän hyödylliseksi tai enemmän haittaa aiheuttavaksi kuin mitä kaavoitusta aloittaessa arvioitiin, oikaisuvaatimuksessa kerrotaan. 

Kaupungin ja yhtiön tekemä sopimus ei velvoita kaupunkia hyväksymään tuulivoimaosayleiskaavaa.

– Yleinen sopimusoikeudellinen lojaaliteettivelvollisuus velvoittaa osapuolet ottamaan kohtuullisessa määrin huomioon toisen osapuolen edut. Tarpeeton haitan tai vahingon aiheuttaminen toiselle on kiellettyä. Kaavoituksen keskeyttäminen on Energiequellen kannalta kohtuutonta. Yllättäen keskeytetty kaavoitus voi vaikuttaa laajemminkin siihen, kuinka houkuttelevana kaupunki nähdään eri yhteyksissä, valituksessa todetaan.

Yhtiö kertoo, kuinka kaikki kaavoituksen edellyttämät selvitykset on tehty. 

– Tässä tilanteessa on perusteltua, että kaupunginvaltuutetut olisivat saaneet vaaleilla valittuina edustajina päättää joka kaavan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Äänekosken kaupunginhallituksen päätös kaavoituksen keskeyttämisestä on merkittävä päätös, joka on tehty täysin ilman perusteluja. 

Energiequelle vaatii, että kaavaehdotus viedään vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Mielenkiintoinen kysymys kuuluu: kuka on korvausvelvollinen, jos asiaa puidaan oikeusteitse ja kaupunki määrätään korvaamaan satojen tuhansien eurojen kustannukset. Mennäänkö veronmaksajien vai vai kaavan kaataneiden kaupunginhallituksen jäsenten kukkarolle?

– Mahdollinen vahingonkorvaus ei ole julkisoikeudellinen vaan yksityisoikeudellinen asia ja siinä on kysymys, katsooko Energiequelle nyt tai tulevaisuudessa että kaupungin toiminta on aiheuttanut sellaista vahinkoa, josta se voisi vaatia vahingonkorvauksia. Jos näin tapahtuu, tulee kaupungin ottaa vaatimukseen kantaa, jos vaatimus hylätään, on mahdollista, että Energiequelle nostaa kanteen käräjäoikeuteen, se voi tuomita kaupungin maksamaan. Jääkö korvaus kaupungin maksettavaksi vai esittääkö kaupunki korvausvaatimuksen niille poliitikoille, jotka ovat olleet päätöstä tekemässä, Heikkilä sanoo. 

Hallintojohtaja kertoo pitävänsä viimeksi mainittua skenaariota epätodennäköisenä, sillä päätöksen taakse tulisi saada enemmistö kaupunginhallituksen jäsenistä. 

– Olen kuulllut, että tätä mahdollisuutta on käytetty pelotteluvälineenä. Uhkaa henkilökohtaisesta maksuvelvollisuudesta on nostettu ilmoille ja tätä uhkaa on välillä tahdottu paisutella ja toisaalta sitä on myös vähätelty. Tällä hetkellä en pidä asiaa ajankohtaisena.

Jos kaava-asia olisi edennyt kaupunginhallituksesta valtuuston käsittelyyn, olisiko Energiequelle tehnyt oikaisuvaatimusta valtuuston tekemästä kieltävästä kaavapäätöksestä?

– Toki yhtiö olisi voinut valittaa myös valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta vahingonkorvausprosesiin ei olisi ollut minkäänlaisia edellyksiä, koska mikään laki ei tunne sellaista mahdollisuutta, että kaavoituksen lopputulosta voitaisiin sopia, Heikkilä sanoo.

Valituksen kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä myös kuka tahansa yksityinen henkilö tai mikä tahansa taho. 

– Valituksen voi tehdä vielä 28. kesäkuuta asti, eli kaupungille voi vielä postia tulla. Enegiequellelta eilen tullut posti ei yllättänyt, sillä rattaat kaadettiin aivan kalkkiviivoilla. Tällaisen yhtiön näkökulmasta katsottuna toiminta ei ollut normaalia, sillä olihan kaupunki jo päätöksen tehnyt ja sopimuksena allekirjoittanut. Ymmärrän yhtiön reaktion, Aleksi Heikkilä sanoo.

Vastaa

  1. Juhani sanoo:

    Äänekosken päätöksentekijäin kyvyt järkeviin ratkaisuihin loistavat jälleen kerran poissaolollaan. No, kiitos kuitenkin heille, jotka nytkin kaupunginhallituksessa olisivat asiaa halunneet edistää eivätkä estää.

    1. Pekune sanoo:

      Juurikin kuten Juhani kommentoi asiaa. Äänekoskella olisi mahdollisuus parantaa talouttaan ja pidemmässä juoksussa pienentää jopa veroäyriään.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy