ÄKS

Epävarmuutta Keski-Suomen työmarkkinoilla

12.06.2023 09:58
Kuvituskuva.

Epävarmuus Keski-Suomen työmarkkinoilla on hieman lisääntynyt vuoden 2023 alkuneljänneksellä.

 

Tammi-huhtikuussa työttömyys yleensä laskee trendinomaisesti jopa yli tuhannella työttömällä työnhakijalla. Tänä vuonna alkuvuoden trendilasku jää vajaaseen 300 ja työttömyys kasvoi viime vuoden huhtikuuhun verrattuna noin 370 työnhakijalla.

Lomautuksissa on nähtävissä saman suuntaista kehitystä. Huhti-toukokuussa keskisuomalaiset yritykset ovat ilmoittaneet yli 1000 työntekijää koskevista muutosneuvotteluista. Positiivista on se, että niissä on pääosin kyse eri pituisista lomautuksista irtisanomisten sijaan. Mahdolliset lomautukset painottuvat metsä-, rakennus- ja teknologiateollisuuteen. Huhtikuussa lomautettuja oli Keski-Suomessa vajaat 300 enemmän kuin viime vuonna eli merkittävässä määrin lomautukset eivät ole vielä realisoituneet.

Kasvu hidastui rakentamisessa ja teollisuudessa

Teknologiateollisuuden mukaan kysynnän hidastumisesta huolimatta tilauskanta ja työvoiman kysyntä ovat Suomessa edelleen hyvällä tasolla. Alan työllisyysvaikutus on Keski-Suomessa 35 000 ja välitön työllisyysvaikutus 16 700. Viime vuonna teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvu oli Keski-Suomessa maan alin eli 3,4 prosenttia.

Metsäteollisuuden mukaan tuotantomäärät laskivat kaikissa päätuoteryhmissä viime vuoden viimeisellä kvartaalilla verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka markkinoilla on epävarmuutta, ovat metsäteollisuuden pitkän aikavälin kysyntäodotukset hyvät. Kasvun hidastuminen näkyi hienoisena lomautusten määrän kasvuna Keski-Suomen mekaanisessa metsäteollisuudessa. Työttömyys Keski-Suomen metsäteollisuudessa on kuitenkin laskenut tasaisesti Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisen jälkeen.

Rakentaminen kääntyi laskuun loppuvuodesta ja sen arvioidaan supistuvan edelleen tänä vuonna. Rakennusteollisuus arvioi, että suurin pudotus nähtiin jo viime vuonna, mutta kasvun odotetaan olevan hidasta ja nojaavan toimitila- ja korjausrakentamiseen. Korko- ja kustannustaso pysyy korkealla ja näkyy erityisesi asuntorakentamisessa. Viime vuoteen verrattuna lomautukset ja jossain määrin myös työttömyys ovat kasvaneet ammateista eniten rakennustyöntekijöillä Keski-Suomessa.

Alueiden välillä suuria eroja

Työllisyyskehityksessä on nähtävissä muutoksia myös muilla alueilla. Työttömyys on laskenut vuoden takaisesta muun muassa Hämeessä (4 %), Lapissa ja Kainuussa. Eniten työttömyys on lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla (9 %), Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Keski-Suomessa kasvua on noin kolme prosenttia. Lomautukset ovat lisääntyneet eniten Pohjois-Pohjanmaalla (68 %), Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa (31 %).

Lomautukset painottuvat kaikilla ELY-alueilla rakennustyöntekijöihin. Keski-Suomessa sen osuus on maan korkein 36 prosenttia ja koko maassa 29 prosenttia lomautuksista. Kuljetustyöntekijät ovat seuraavaksi suurin lomautettujen ryhmä.

Rakennetyöttömyys

Rakennetyöttömyyden kehitys kertoo työttömyyden pitkittymisestä ja kuvastaa talouden kehitystä. Koronapandemian aikana lisääntynyt rakenteellinen työttömyys kääntyi laskuun myönteisen talouskehityksen myötä elokuussa 2021. Rakennetyöttömyyden lasku taittui viime vuoden joulukuussa ja on sen jälkeen hienoisesti kasvanut.

Tiedot perustuvat toimialojen suhdanneraportteihin sekä työnvälitystilaston aineistoihin.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy