ÄKS

Etäopetus sujuu Äänekoskella

07.05.2020 11:47
Kuvituskuva.
Etäopetus sujuu Äänekoskella pääosin hyvin, tämä voidaan päätellä lasten ja nuorten huoltajille järjestetystä kyselystä.

Kaupungin opetuspalvelut toteuttivat perusopetuksen 1. – 9. luokkien ja lukion 1. – 2. luokkien huoltajille suunnatun kyselyn etäopetusjärjestelyistä. Kyselyyn vastasi 1310 huoltajaa, oppilasmäärään suhteutettuna vastausprosentti oli 62,2 %. Todellisuudessa vastausprosentti on kuitenkin vielä tätä suurempi, sillä perheestä, jossa on useampi lapsi, ei vastattu kyselyyn kuin kerran. Opetuspalvelut haluavatkin välittää huoltajille suuren kiitoksen aktiivisesta vastaamisesta. Vastauksista saatiin hyvää tietoa etäopetusjärjestelyistä ja poikkeustilanteeseen liittyvistä asioista.

Yhteenveto kyselyn tuloksista aukeaa tästä.

Kyselyn tuloksista tehtiin seuraavia keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä etäopetukseen liittyen:

1. Ohjeiden tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia lapsen ikätaso huomioiden.

2. Lasten ja huoltajien tulee tietää milloin ja miten opettajaan saa yhteyden.

3. Lapsille on hyvä muodostaa selkeä päivärytmi, aamuihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4. Lapsen on tärkeä tietää mistä ohjeet ja tehtävät löytyvät. Useiden kanavien käyttöä kannattaa välttää.

5. Tehtävienannossa kannattaa pyrkiä monipuolisuuteen. Erilaiset luovat tehtävät, jotka vaativat esimerkiksi ulos menemistä ovat hyviä päivän piristäjiä.

6. Meet- opetustuokiot tulisi olla päivittäisiä, eikä ne voi olla lapselle vapaaehtoisia.

7. Lapsen tulee saada työskentelystään palautetta.

8. Vaikka opetussuunnitelma on voimassa, sitä kannattaa karsia, keskittyä olennaiseen.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUStoimitus@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945
Riina Nygrén
toimittaja 050 337 0028

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
Max Steffansson – ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy