ÄKS

Hallintosäännön muutoksen alla myös luottamushenkilöiden palkkioiden tarkastelu

03.06.2021 12:27

Hallintosääntöehdotukseen sisältyy esitys luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korottamisesta 10 prosentilla. Asia tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina. 

 

Korotuksen jälkeen valtuuston tai kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio olisi 110 euroa/kokous ja puheenjohtajan kokouspalkkio 165 euroa/kokous. Lautakunnan jäsenen kokouspalkkio olisi 88 euroa/kokous ja puheenjohtajan 132 euroa/kokous. Myös vaalitoimielinten jäsenten kokouspalkkioihin (päiväpalkkioihin) tehtäisiin 10 prosentin korotus.

Lisäksi valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 12,5 prosentilla, minkä jälkeen se olisi 3 600 euroa/vuosi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 10 prosentilla, joten korotuksen jälkeen tämä palkkio olisi 4 400 euroa/vuosi.

Edellisen kerran luottamushenkilöiden palkkioita korotettiin keväällä 2017 niin, että korotukset tulivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017 lukien. Asiaa valmistelleen hallintojohtajan käsityksen mukaan Äänekosken tämänhetkinen palkkiotaso on kunta-alan keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Maksettavat palkkiot ovat lähes kaikilta osin samansuuruisia kuin Laukaassa, mutta pienempiä kuin Jämsässä ja Muuramessa. Äänekosken kokoluokan kunnissa eri puolilla maata esiintyy sekä korkeampia että myös hieman matalampia palkkioita. Varsinkin vuosipalkkioissa erot voivat olla suhteellisesti suuria.

Valmistelluilla korotuksilla tavoitellaan sitä, että Äänekosken kaupungin maksama palkkiotaso säilyisi esimerkiksi Jämsän kaupunkia, Laukaan kuntaa, Muuramen kuntaa ja muita vertailukuntia vastaavalla tasolla uudella valtuustokaudella. Joissakin kunnissa, muun muassa Laukaassa, on jo päätetty palkkioiden korottamisesta uudelle valtuustokaudelle.

Säännöllinen palkkioiden korottaminen ehkäisee myös suurten kertakorotusten tarvetta. Kymmenen prosentin korotus jaettuna valtuustokauden neljälle vuodelle vastaa neljää peräkkäistä 2,41 prosentin suuruista korotusta (korkoa korolle -periaatteella laskettuna). Euromääräisesti korotuksia on mahdollista kutsua varsin maltillisiksi.

Tärkeänä uutena asiana esitetään, että nuorisovaltuuston jäsenille ryhdyttäisiin maksamaan kokouspalkkioita nuorisovaltuuston kokouksista. Tähän mennessä Äänekoskella näitä palkkioita ei ole maksettu lainkaan, mikä on nykyisin jo varsin harvinainen tilanne. Pääsääntönä edellä mainituissa vertailukunnissa ja muualla maassa on, että nuorisovaltuuston jäsenet ovat kokouspalkkioiden piirissä. Kokouspalkkioiden maksaminen myös nuorisovaltuustolle on tapa osoittaa arvostusta kotikunnan asioihin keskittyvää nuorten toimintaa ja nuorisovaltuustoa kohtaan.

Valmisteltuna esityksenä on, että nuorisovaltuuston jäsenelle maksettaisiin kokouspalkkiota 60 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 90 euroa/kokous. Tämä on palkkiotasona esimerkiksi Laukaan ja Jämsän nuorisovaltuustoissa tällä hetkellä.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy