ÄKS

Henna Penttinen jatkaa Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen luotsaamista

14.10.2021 14:01
Henna Penttinen jatkaa Äänekosken keskustaväen johdossa.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdystys piti 13.10.21 syyskokouksen Äänekosken kaupungintalon kahviossa. Syyskokous valitsi yksimieleisesti Henna Penttisen jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Joutsimatka ja sihteeriksi Leila Lindell.

 

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen johtokuntaan valittiin Pentti Piilonen, Marjatta Huhta, Jari Halttunen ja Kari Lindell.

Piirikokousedustajaksi valittiin Ari Joutsimatka ja Leila Lindell, varalle Pentti Piilonen ja Kari Lindell.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys  esittää Keskustan Keski-Suomen piirin syyskokoukselle Aluevaaleihin ehdokkaiksi Ville Rantasta ja Leila Lindelliä.

Keskustan Äänekosken  paikallisyhdistys otti kantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan kannanotossaan Huolehditaan riittävistä hiilinieluista Äänekoskella:

Äänekoskella kaavoitetaan ja myös teollisuus ja yritykset rakentavat voimakkaasti. Kaupunki kehittyy, ja se on Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen mielestä positiivista. Kaupungin kehittyminen on sen olemassaolon elinehto. Kaupungin kehittyessä joudutaan tekemään katuja ja muuta infraa ja kaatamaan metsää rakentamisen tieltä.

Äänekoski on ottanut kaupungin kehittämisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen vakavasti, ja on tehnyt paljon töitä ilmastonmuutoksen torjunnan saralla. Äänekosken tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen ohjaavat kaupunkistrategia ja alueellinen ilmastotyö.

Metsät ovat hiilinieluja eli ne sitovat enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. Hiilinielu lasketaan vähentämällä puuston kasvusta samana vuonna tehdyt hakkuut ja puuston luonnollinen poistuma. Keskimäärin yksi kuutio puuta sitoo itseensä noin 1 000 kiloa hiilidioksidia. Hehtaari suomalaista metsää sitookin noin 4 700 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Hiiltä sitoutuu puuhun sen kasvaessa. Taimet ja nuoret puut kasvavat vauhdilla, ja kasvuvauhti hidastuu, mitä vanhemmaksi ne kasvavat.

Keskusta on nostanut valtakunnallisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan järkeviä, konkreettisia ratkaisuja. Tavoitteena oleva hiilineutraalius voidaan saavuttaa niin, ettei ihmisten arkea vaikeuteta kohtuuttomasti.

Koska kaavoitettujen alueiden tieltä joudutaan kaatamaan metsää, on Äänekosken kaupungin huolehdittava siitä, että puita istutetaan vähintään saman verran muualle kaupungin alueella, jotta riittävä hiilinielu säilyy. Äänekosken kaupungin omistuksessa on myös paljon maata, johon mahtuu istuttamaan metsää. Hiilinielujen kasvattamiseksi myös kaupungin omistamien vajaatuottoisten metsien kasvua pitää parantaa. Kaupungin tulee myös kehittää omistamisensa
peltojen hiilensidontakykyä parantamalla niiden vesitaloutta.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen mielestä olisi tärkeää, että kaupunki sitoutuu istuttamaan vähintään saman verran puita joka vuosi kaupungin omistamille alueille, mitä joudutaan kaatamaan kaavoituksen ja rakentamisen alta. Vajaatuottoisten metsien kasvua pitää parantaa ja kaikki sellaiset puuttomat maa-alueet metsittää, joille ei ole suunniteltu muuta käyttöä. Myös kaupungin omistamien peltoalueiden hiilensidontakykyä tulee parantaa kehittämällä niiden vesitaloutta.

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy