ÄKS

Hyvinvointia ja terveyttä Elonkierto -yhteisöpuutarhasta äänekoskelaisille

16.06.2021 12:50 (muokattu 16.06.2021 15:22)

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke rakentaa Kuhnamonjärven rannalle Piilolanniemeen Elonkierto yhteisöpuutarhaa.

 

Puutarha on Suomessa ensimmäinen laajamittainen, kunnallisesti toteuttava Green Care projekti ja se on osa Vihreä Uusiutuva Äänekoski-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on vaikuttaa toimintaympäristöön siten, että kuntalaisilla on nykyistä paremmat edellytykset tehdä valintoja ja kehittää omaa toimintaansa kestävän kehityksen suuntaan. Elonkierron puutarha tarjoaa konkreettisen jakamistalouden alustan, jossa yhdistyy kaikki neljä kestävän kehityksen osa-aluetta. Ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen.

Puutarha mahdollistaa luontoperustaisten hyvinvointipalvelujen saavutettavuuden yhteisön käyttöön eri ikäryhmien tai yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta.

Luontolähtöisten menetelmien käyttäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden osana on taloudellista ja vaikuttavuudeltaan hyväksi todettua eri ikä- ja kuntoutujaryhmien käytössä. Luontopohjaiset menetelmät auttavat voimaantumaan fyysisesti ja psyykkisesti. Erilaiset puutarhassa tapahtuvat toiminnot opettavat uusia taitoja, ajattelu- ja toimintatapoja sekä luovat uusia merkityksiä. Yhdessä työskentely lisää sosiaalisuutta ja vähentää ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää. Laitosympäristössä asuvalle puutarhaympäristö luo aktiivisuutta, osallisuutta ja elämyksellisyyttä.

Puutarha vahvistaa lähi- ja luomuruoan tuotannon edistämistä, tuo oppilaitokset ja biotalouden eri näkökulmat lähelle kuntalaista.

1,2 hehtaarin kokonaisuus muodostuu neljästä erilaisesta puutarhasta. oppi- ja hyötypuutarhasta, pörriäispuutarhasta ja terapiapuutarhasta. Näissä kussakin toimitaan puutarhan luonteen ja kunkin asiakasryhmän lähtökohdista tavoitteellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti pyrkimyksenä tuottaa yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia ja terveyttä.

Aisti- ja terapiapuutarha on tarkoitettu erityisesti seniorien ja erityisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen ja terapeuttiseen puutarhatoimintaan. Pörriäispuutarha tukee koko yhteisön ekologista luontoyhteyttä ja oppimista. Hyöty- ja oppipuutarha palvelee oppimista, kotoutumista, terapeuttista puutarhatoimintaa ja yhteisöllistä ruokataloutta. Rantaraitti tarjoaa sosiaaliset puitteet yhteisölliselle virkistymiselle.

Puutarhan rakenteet tullaan toteuttamaan suureksi osaksi yhteisön omana tai oppilaitostyönä. Kasvillisuus on valittu tukemaan ekosysteemiä ja tarjoamaan pölyttäjille mesikasveja.

Elonkierto -puutarhan on suunnitellut maisema-arkkitehti Suvi Pohjola-Stenroos Axina Oy:sta Lohjalta. Kunkin puutarhanosan suunnittelu soveltaa keskeisiä ympäristöpsykologian, kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteita. Myös esteettömän liikunnan tarpeet on huomioitu.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy