ÄKS

Ilmastotyöhön saatiin terästystä Elämän kestävä Äänekoski -hankkeesta

14.12.2023 09:47

”lmastonmuutos ja luontokato ovat moniulotteisia ongelmia ja niitä ratkaistessa pitää toimia yhdessä. Tässä tarvitaan vahvaa yhteistyötä asukkaiden ja yritysten kanssa, mutta myös sisäisesti kaupungin eri yksiköiden, tytäryhtiöiden ja päättäjien kesken”, kertoo  Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tavoitteena on ollut etenkin kaupungin sisäisen yhteistyön vahvistaminen, Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen.

 

Syyskuussa 2022 alkanut Elämän kestävä Äänekoski -hanke päättyy vuoden 2023 lopussa. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tarkoituksena on ollut kaupungin ympäristö- ja ilmastotyön jalkauttaminen pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa. Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2022 ja kaupunkistrategiassa kestävä ympäristö on yksi kärkitavoite.

– Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tehtävänä on ollut jalkauttaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa niin toimialoilla kuin päättäjienkin kesken. Toimialojen kanssa on käyty yhdessä läpi, mitä ohjelma heidän osaltaan tarkoittaa ja miten he voivat vaikuttaa, Liimatainen kertoo.

– Kun puhutaan ilmastotyöstä, sen pitäisi olla osa normaalia arkipäiväistä toimintaa, eikä päälle liimattu erillinen käsite. Äänekosken kaupungilla ja työntekijöillä on paljon osaamista ja ilmastotyö kiinnostaa. Äänekoskella on tehty ilmasto- ja ympäristötyötä jo pitkään ja hankkeessa toimintaa on ohjattu niin, että siitä tulisi vieläkin systemaattisempaa, ja että sille osoitetaan tulevaisuudessakin resursseja.

Yhteistyön on koettu vahvistuneen

Hankkeen aikana on mm. kaupungin ilmastotyötä tehty näkyväksi Ympäristö- ja ilmastovahti -palvelulla ja järjestetty päättäjien työpaja. Kuntien välinen yhteistyö ilmasto- ja ympäristöasioissa ollut erityisen tiivistä ja kuntien kesken on jaettu kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Äänekoski on suunnannäyttäjä muillekin kunnille ja esimerkiksi Keski-Suomen liiton tapahtumissa Äänekoski on toiminut malliesimerkkikuntana. Hankkeen aikana Äänekosken kaupunki on viestinyt aktiivisesti ympäristöasioista eri teemoin.

Hankkeen lopuksi toteutettiin kaupungin henkilöstölle kysely. Vastausten mukaan yhteistyö koetaan ympäristöasioiden osalta vahvistuneen ja kaupunki on saanut hyvin näkyvyyttä ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyen.

– Hankkeen tavoitteet saavutettiin, mutta ilmasto- ja ympäristötyö on jatkuvaa kehittämistä. Ohjelma tarjoaa hyvät lähtökohdat, meillä on osaamista, innostusta ja hyvää yhteistyötä, mutta paljon on kuitenkin vielä kirittävää etenkin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta, Liimatainen sanoo.

Kaupungin oma hiilijalanjälki on kuitenkin vain noin kymmenesosa koko alueen määrästä, joten on tärkeää saada asukkaat ja yritykset mukaan työhön. Pienilläkin teoilla on merkitystä, kun tarpeeksi moni osallistuu.

– On ollut mielenkiintoista tehdä töitä kaupungin yksiköiden kanssa. Täällä on tosi innostunut porukka ja avoin ja kannustava suhtautuminen ilmastoasioihin kaupungin johtoa myöten, Liimatainen kiittää.

Juho Liimatainen jatkaa vuoden alussa ilmastokoordinaattorina Pohjoisen Keski-Suomen kuntien ilmastosuunnitelman laatimisen parissa.

Ensi vuoden teemana kestävä liikkuminen

–  Tieliikenteen päästöt ovat Äänekoskellakin yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista, ja kehitys päästöjen vähentymisestä on tällä hetkellä aivan liian hidasta, jotta voisimme päästä kansallisiin tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Ensi vuosi tuleekin olemaan teemaltaan kestävä liikkuminen Äänekoskella ja siihen liittyen Äänekoskella onkin paljon tapahtumassa ensi vuonna, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen kertoo.

Äänekosken kaupunki on saanut ympäristöministeriön rahoitusta Resurssiviisas Äänekoski – liikenteen päästövähennykset -hankkeelle. Hanke edistää biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella.

Ensi vuonna laaditaan Äänekoskelle myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Äänekosken kaupunki liittyy vuonna 2024 Jyväskylän Linkki-kaupunkiliikennealueeseen, mikä tulee mm. helpottamaan äänekoskelaisten kulkemista Äänekosken, Jyväskylän ja muiden Linkki-kuntien välillä.

Myös sähköautojen latausasemia saadaan lisää Äänekosken ja Suolahden taajama-alueille.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy