Järvenpääntien ja Laajaniementien liikenne siirtyy uudelle reitille Äänekosken pohjoispuolella


Äänekosken pohjoispuolella Järvenpääntien liikenne siirtyy uudelle reitille keskiviikkona 9.1.2019 ja nykyinen liittymä Järvenpääntien kohdalla valtatielle 4 suljetaan.

Uusi tie Järvenpääntielle kulkee valtatien 4 länsipuolta. Valtatielle 4 liitytään Akanniemen eritasoliittymän ramppien kautta.

Pohjoisesta tulevat ja Järvenpääntien suuntaan jatkavat ajavat Akanniemen eritasoliittymään, josta liikenne kulkee valtatien 4 länsipuolta uutta tietä pitkin Järvenpääntielle. Eritasoliittymän rampit ovat murskepintaisia, rampit päällystetään toukokuussa 2019.

Etelästä tulijat käyttävät valtatien 4 itäpuolen ramppeja Viitaniemen, Akanniemen ja nyt myös Järvenpään suuntaan päästäkseen uudelle tielle ja edelleen Järvenpääntielle.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Järvenpääntien risteysalueella on nyt myös valaistu.

Muutokset Laajaniementien kohdalla

9.1.2019 lähtien Laajaniementielle ajetaan Akanniemen eritasoliittymästä Niemeläntien kautta valtatien 4 itäpuolella kulkevaa rinnakkaistietä pitkin. Nykyinen liittymä valtatielle 4 Laajaniementien kohdalla suljetaan.

Vastaa