ÄKS

Jätevesijärjestelmien kunnostustarvetta arvioidaan Äänekoskella sekä taajamissa että haja-asutusalueilla

26.06.2023 11:33

Äänekosken kaupungin ympäristövalvonta suorittaa kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kohdennettua valvontaa Äänekosken alueella. Ympäristövalvonta lähestyy asukkaita kirjeitse ja pyytää toimittamaan jätevesiselvityksen, jonka perusteella kunnostustarvetta voidaan arvioida.

 

– Kaikilta kiinteistöiltä pitäisi löytyä jätevesiselvitys. Huolella täytetty lomake helpottaa arviointityötä ja turhilta tarkastuskäynneiltä vältytään. Jos kiinteistöllä ei löydy jätevesiselvitystä, malleja löytyy netistä, ohjeistaa ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Ympäristöviranomaisen yhteydenottoa ei tarvitse jäädä odottamaan, vaan kunnostustoimiin kannattaa ryhtyä välittömästi. Kunnostaminen vaatii jätevesiasioihin perehtyneen suunnittelijan, joka suunnittelee kullekin kiinteistölle toimivimman ja varmasti vaatimukset täyttävän järjestelmän. Järjestelmän kunnostaminen vaatii pääsääntöisesti toimenpideluvan, joten lupa-asiat pitää selvittää ennakkoon rakennusvalvonnasta.

Kuntalaisten on hyvä tiedostaa, että kunnostamistoimilta ei voi välttyä. Kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia, että jätevesijärjestelmä täyttää lain vaatimukset ilman viranomaiskehotustakin. Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä todetaan puutteelliseksi, pyritään kiinteistönomistajaan olemaan ensin yhteydessä puhelimitse ja sen jälkeen kirjallisella kehotuksella jätevesijärjestelmän kunnostamisesta.

Käsittelemällä jätevedet oikein suojelet lähivesistöäsi

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia, että jätevedet johdetaan ja käsitellään siten, etteivät ne aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulakiin perustuvat jäteveden puhdistusvaatimukset tuli täyttyä ja kiinteistökohtaiset järjestelmät kunnostaa jo lähes neljä vuotta sitten niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä.

Puhdistamattomat jätevedet sisältävät epäpuhtauksia, ravinteita ja taudinaiheuttajia aiheuttaen vesistöjen rehevöitymistä sekä pohjaveden ja talousvesikaivojen pilaantumista. Mitään jätevesiä, edes kantovesiä, ei saa johtaa suoraan vesistöön.

– Kiinteistökohtaisista jätevesistä aiheutuvan kuormituksen vähentäminen on tärkeä keino arvokkaiden vesistöjemme suojelussa, Hanna Ahonen painottaa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy