ÄKS

Kannanotto: Ikäihmisten palvelut tulee säilyttää hyvinvointialueella lähipalveluina myös Konginkankaalla ja Sumiaisissa

25.03.2024 13:03

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö sekä valtuustoryhmä lausuntonaan suhtautuu kielteisesti hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmiin keskeisten lähipalvelujen lakkauttamisesta ja keskittämisestä.

”Erityisesti Äänekosken Keskusta on huolissaan Konginkankaan ja Sumiaisten taajamien palvelutalojen ja siten ikäihmisten palveluista. Sekä Konginkankaan palvelutalolla, että Sumiaiskodilla on tärkeä rooli alueen ikäihmisten palveluissa. Tilat kummassakin yksikössä ovat toimivat ja niissä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka myös tuntee alueen asukkaat ja asukkaiden omaiset.
Kyseisten palvelutalojen tilat ovat paremmassa kunnossa kuin hyvinvointialueen syksyllä pintapuolinen kuntoarvio antaa ymmärtää.
Sote uudistus tehtiin, jotta hajanainen ja osin päällekkäinen mutta myös aukkoja sisältävä palveluverkko kootaan yhteen ja saadaan hyötyjä sen laajemmista hartioista ja toimintojen palveluketjujen paremmasta suunnittelusta ja koordinoinnista. Tavoitteena oli vahvistaa palvelujen tasapuolista saatavuutta.
Äänekosken Keskusta on antanut ja antaa edelleen tukensa tällaisille tavoitteille. Keskusta ei hyväksy, että kehitystyö aloitetaan palvelujen karsimisella tai siirtämisellä pois monien ihmisten ulottumattomiin.
Nyt on ensiarvoisen tärkeää kaikkien tahojen vedota valtiovaltaan, että hyvinvointialueille annettaisiin työrauha valmistella tarvittavat uudistuksen palvelujen kehittämiseen ja palveluverkon karsinta tehtäisiin perusteltujen kokonaisarvioiden jälkeen ihmisten tasa-arvoiset mahdollisuudet huomioiden.
Tärkeää on myös, että muutoksista on tehty kustannushyötylaskelmat ja varmistettu päätöksenteossa myös miten jatkossa palvelu toteutetaan ”
Äänekoskella 24.3.2024
Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö ry 
Keskustan valtuustoryhmä Äänekoski

Vastaa

  1. Gynther sanoo:

    Meneekö Äänekosken terveyskeskuksen päivystys keskeytymättömään kolmivuoroon vai miten aiotaan toteuttaa terveydenhoito kun potilaita alkaa tulla ympäri pohjoista keskisuomea? Eihän Äänekoskelle tulevaisuudessa saa oman kunnan asukkaat aikoja mitenkään kun nytkin on viikkojen jonot.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy