ÄKS

Kannanotto: Ratkaisuja resurssipulaan!

18.10.2021 11:49
Kuvituskuva.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL ry on julkaissut 12.10. tiedotteen, jossa kerrotaan päiväkoteja uhkaavasta lastenhoitajien joukkopaosta.

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana JHL on saanut huolestuneita viestejä liittyen lasten turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä henkilöstön jaksamiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ammattiliittoon saapuneiden yhteydenottojen mukaan lapsiryhmät ovat ylimitoitettuja henkilöstöön nähden. Sijaisia ei ole saatavilla eivätkä lastenhoitajat pysty tekemään työtään työmoraalinsa, -etiikkansa ja arvojensa mukaisesti.

Äänekoski ei muodosta tässä asiassa poikkeusta, vaan samat ongelmat ovat havaittavissa myös meidän päiväkodeissamme. Onkin syytä pikimmiten tarttua toimeen asian korjaamiseksi. Äänekosken kaupunki on palkannut päiväkotien välillä tarpeen mukaan kiertäviä varahenkilöitä paikkaamaan väliaikaista henkilöstövajetta. Tämä on hyvä alku, mutta yksinään toimenpide on riittämätön. Yksiköiden pysyviä henkilöstöresursseja on kasvatettava riittävän hoitajamitoituksen takaamiseksi ja kiertävien varahenkilöiden määrää pitää kasvattaa entisestään.

Kasvatusvastuullisten henkilöiden ja lasten välistä suhdelukua tarkastellaan nykyisellään koko päiväkodin tasolla. Todellisuudessa tämä on huono mittari, sillä ryhmän mitoitukseen laskettujen henkilöiden työnkuvaan kuuluu varsinaisen lastenhoidon lisäksi myös kokouksia, koulutuksia, suunnittelutyötä, tapaamisia sekä muita työtehtäviä. Riittävä henkilöstömitoitus ei siis käytännössä toteudu päivittäisessä työskentelyssä.

Henkilöstöresurssien mitoittaminen vain lain vaatimaan minimiin lisää kohtuuttomasti työn kuormittavuutta. Tämä näkyy sekä lisääntyneinä sairaspoissaoloina että työn houkuttelevuuden vähentymisenä. Vajaalla henkilöstömitoituksella toimiminen aiheuttaa noidankehän, jossa vakituisen henkilöstön sairaspoissaolot lisääntyvät ja jäljelle jäävien työntekijöiden työtaakka kasvaa entisestään.

Rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta palkkauksessa ja työhyvinnoinnissa hoito-, hoiva- ja kasvatusalalla on korjattava radikaalisti muutenkin. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen riittävien henkilöstöresurssien varmistamisella maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Vasemmistoliitto Äänekoski kokouksessaan 14.10.2021

Michelle Seppälä ja Sirpa Martins

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy