ÄKS

Kaupungin tilinpäätös plussalle

25.03.2021 10:21

Kaupungin tilinpäätös on mukavasti plussalle, lainakantaakin on saatu hilattua pienemmäksi. 

 

Tilikauden 2020 ylijäämä oli 2,5 miljoonaa euroa ja edellisestä vuodesta tulos nousi 3,4 miljoonaa euroa. Kertynyttä ylijäämää on 10 miljoonaa euroa. Lainat asukasta kohden olivat 3991 euroa/asukas (vuonna 2019 4169 euroa/asukas). Asukasta kohden ylijäämää on 541 euroa. 

Äänekosken kaupungin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1375 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 992 henkilöä ja määräaikaisten 383. Henkilöstömäärältään suurin toimiala oli perusturva, jossa päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 45,6 prosenttia. Kasvun ja oppimisen toimialalla työskenteli 36,6 prosenttia, keskushallinnon toimialalla 7,1 prosenttia, vapaa-aikatoimessa 6,6 prosenttia sekä teknisellä ja ympäristötoimialalla 4,1 prosenttia henkilöstöstä.
Palkkamenot vuonna 2020 olivat 47,8 miljoonaa euroa ja palkkojen sivukulut 12,9 miljoonaa euroa. 

Valtionosuudet kasvoivat 8,8 miljoonaa euroa, eli 20,5 prosenttia vuodesta 2019. Valtio myönsi kunnille useita tukipaketteja koronasta aiheutuviin kustannuksiin ja verotulojen menetyksiin. Äänekosken kaupungin koronasta johtuva valtionosuuksien lisäys oli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.
Kunnallisveron tuotto kasvoi noin miljoona euroa edellisvuodesta ja kiinteistöveron tuotto väheni 0,2 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotto oli 8,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Koronasta johtuva kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen kymmenen prosentin korotus lisäsi Äänekosken kaupungin yhteisöverotuottoa noin 1,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan kaupungin verotulot kasvoivat noin 1,3 miljoonaa euroa. 

Investointien osalta toteuma oli 8,9 miljoonaa euroa, joten käyttämättä jäi noin 2,2 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet talonrakennuspuolella vuonna 2020 olivat Alkulan päiväkoti (2,3 milj. euroa), Keskuskoulu (0,8 milj. euroa), museo (0,5 milj. euroa) ja liikuntatalo (0,4 milj. euroa).
Liikenneväyliin investoitiin 2,2 milj. euroa, puistoihin ja yleisiin alueisiin 0,2 miljoonaa euroa ja muihin maanrakennushankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa. Irtaimistoinvestointeihin käytettiin 0,4 miljoonaa euroa. 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy