ÄKS

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että Liimattalan tuulivoimalaa siirretään asutuksesta kauemmaksi

28.01.2021 10:21
Havainnekuva Ramboll. Kuvasovite Häkkiläntieltä kohti länttä. Etäisyys lähimpään tuulivoimaan 2,3 kilometriä.

Kaupunginhallitus saa nähtäkseen Liimattalan tuulivoimalan valmisteluvaiheen palautteet sekä kaavoittajan laatiman vastineen.

 

Energiequelle Oy jätti vuosi sitten helmikuussa kaavoitusaloitteen Äänekosken kaupungille tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Liimattalan alueelle.

Vastine on varsin mittavasti laadittu ottamalla kantaa kaikkiin kohtiin. Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi kertoo, että palautteita yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä tuli 30 mielipidettä ja yritysten lausuntoja 16.

– Koska palautteita on tullut paljon, haluamme korostaa tuulivoimalan olessa vielä suunnitteluvaiheessa, että voimalaa siirrettäisi kauemmaksi asutuksesta.

Lähimpään asutukseen on tämän hetkisessä suunnitelmassa matkaa 1,4 kilometriä.

– Oma ehdotukseni on, että kaavaehdotuksen valmistelussa tulee tarkastella tuulivoimalan rakennuspaikan sijaintia kahden kilometrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Perusteluna ehdotuskelle on, että tuulivoimalan sijainnin tarkastelulla voidaan paremmin huomioida vaikutukset maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

– Kaupunginjohtajan esittämä 600 metrin etäisyyden lisäys on hyvä ehdotus, kaupungihallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen sanoo.

– Kyseessä ei ole kaavan hyväksyminen, vaan haetaan vastinetta. Nyt ei ole oikea hetki ottaa kantaa, onko tuulivoimala Liimattalaan hyvä vai huono ratkaisu. Kaupunki on tehnyt kaavoitussopimuksen, ja kaupunki pitää kiinni siitä, Tuononen lisää.

Jos kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen, kaupunki velvoittaa ottamaan kaavoituksessa huomioon sen, mitä se vaikuttaa tuulivoimapuiston rakentamiseen, jos tiettyjä voimaloita siirretään asutuksesta kauemmaksi.

Energiequelle Oy:n tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa enintään 9 tuulivoimalaa. Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden tornien napakorkeus on noin 160-190 metriä ja roottorin halkaisija noin 160-190 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 270 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 4- 5 MW kuitenkin niin, että tuulipuiston kokonaisteho on alle 45 MW.

Vastaa

 1. Juhani ja Satu Lamberg sanoo:

  Miten on mahdollista, että Äänekosken kaupunginhallitus on asettanut saksalaisen tuulivoimayhtiön edun omien asukkaiden edelle? Liimattalan tuulivoimala-aluetta koskevassa kaavahankkeessa on kyse 1247 hehtaarin kokoisesta teollisuusalueesa keskelle arvokasta Liimattalan maaseutumaisemaa. Mihin unohtui se pieni ihminen, joka alueen läheisyydessä asuu? Miten Äänekosken kaupunki tällä hankkeella edistää asukkaidensa hyvinvointia? Tämäkin Äänekosken strategiaan kirjattu asia on täysin päässyt unohtumaan.

  Tuulivoimalahankkeesta hyötyy ainoastaan tuo suuri saksalainen tuulivoimayhtiö, joka haluaa tuulimyllynsä Suomeen, koska Saksassa rakentamis- ja muut määräykset ovat kiristyneet vuosi vuodelta, kun tuulimyllyjen tuomat haitat ovat tulleet esille.

  Äänekosken kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista 3 demaria, 2 vasemmistoliitosta, 2 keskustalaista sekä yksi vihreistä, samoin yksi perussuomalaisista. Kaikki muut äänestivät tämän hankkeen puolesta, paitsi perussuomalaisten edustaja, joka halusi eriävän mielipiteensä kirjattavaksi hallituksen pöytäkirjoihin.

  SDP kertoo Periaatejulistuksessaan näin: “Olemme heikommassa asemassa olevien puolella ja pyrimme eriarvoisuuden ja osattomuuden poistamiseen”. Lisäksi julistuksessa sanotaan: “Jokaisella ihmisellä on oikeus työhön ja toimeliaisuuteen sekä osallistua yhteiskuntaan ja demokraattiseen päätöksentekoon”.

  Vasemmistoliitto sanoo tekevänsä politiikkaa, joka tähtää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden kasvuun sekä taloudellisessa epävarmuudesta johtuvan eriarvoistumisen kitkemiseen. Demokratiasta Vasemmistoliiton Periaateohjelma sanoo: “Edustuksellinen demokratia jää muodolliseksi, ellei se perustu koko yhteiskuntaa läpäisevään demokratiakulttuuriin. Kansalaisaktiivisuuteen on kasvettava ja sitä on tuettava ja rohkaistava. Hyvässä demokratiakulttuurissa otetaan aina huomioon myös vähemmistöjen ääni ja tarpeet”.

  Keskustapuolue on perinteisesti ollut maalaisten ja elävän maaseudun puolustaja, vaikka onkin kaupungistunut viime vuosikymmeninä. Keskustan periaateohjelmassa tuodaan esille, että “Oikeudenmukaisuus on oikeusvaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan ydin”. Lisäksi korostetaan, että “Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja samanarvoisia. Periaatteemme jokaisen ihmisen arvokkuudesta on horjumaton”.

  Vihreät kertovat nettisivuillaan: “Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Puolustamme luontoa ja ihmisiä ahneutta ja lyhytnäköisyyttä vastaan. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu – luonnolle, eläimille ja tuleville sukupolville”.

  Nämä hienot periaatteet ja tavoitteet tuntuvat kyllä unohtuneen kaupungin neljältä hallituksen viidestä puolueesta. MIKSI? Kaikki ylläolevat sitaatit ovat suoria lainauksia puolueiden periaatteista niiden omilta nettisivuilta.

  Vai onko taustalla sittenkin kaupunginjohtajan ja/tai muun ylemmän virkamiesjohdon sanelupolitiikka, jossa Äänekosken hallituspuolueet unohtavat vakaumuksensa ja aatteensa ja pelataan “seuraa johtajaa joo-joo-meiningillä”? Kaupungin arvoissa luvataan kohdella asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä tasa-arvoisesti ja päätöksenteon olevan oikeudenmukaista ja demokraattista. Tuulivoimaloiden eli teollisuusalueen kaavoittaminen lähes keskelle kylää totisesti asettaa kaupungin eri alueet ja varsinkin Liimattalan ja Konginkankaan asukkaat eriarvoiseen asemaan. Tämä loukkaa kyläläisten oikeustajua ja yhdenvertaisuutta. Tätä on pienen ihmisen vaikea ymmärtää.

  Mitä merkitsee 600 metrin lisämatka tämän kokoisessa hankkeessa? Alueen asukkaista se tuntuu lähinnä naurettavalta kikkailulta. Lisäksi kaupunginjohtaja Tuononen sanoo, ettei nyt ole oikea aika ottaa kantaa, onko tuulivoimala Liimattalaan hyvä vai huono ratkaisu. Ihmiset ovat ottaneet kantaa mielipiteillä ja lausunnoilla (30+16), mutta niihin ei ole saatu vastauksia. Kyllä ihmisillä on oikeus ottaa kantaa ja kertoa mielipiteensä, ihan koska tahansa. Se ei ole kaupunginjohtajan tai johdon yksinoikeus.

  Juhani ja Satu Lamberg
  Liimattala

 2. Pilkkaako? sanoo:

  600 naurettavaa metriä. Hohhoijaa mitä kikkailua, tuntuu “hyvän ehdotuksen” sijasta läpsyltä poskelle.

 3. Petteri Nieminen sanoo:

  Minun mielestä 600 kilometrin lisäys olisi hyvä esitys.Demareille tuntuu käyvän kaikki mitä tämä nykyinen Kaupungin johtaja esittää mutta meille Perussuomalaisilla ei käy.Ei missään nimessä tuulimyllyjä tänne seudulle on minun kantani.PPP

  1. Rolf Nyholm sanoo:

   Petteri Nieminen, Demarit eivät ole asiaa käsitelleet vielä mitenkään.

 4. Mauri Kumpulainen sanoo:

  Ivon aikana ,kun joku halusi liittää voimalaitoksen valtakunnan verkkoon ,niin heiltä vaadittiin määrätty varateho häiriöitä ja verkon säätöä varten.Suomessa kulutus on maksimissaan kovilla pakkasilla ,ja yleensä ei silloin tuule ,aikaisemmin oli myös verkon säätöongelmia kevät tulvien aikaan.Onko tuulivoiman tuottajille annettu mitään velvoitteita varavoiman varautumisen suhteen?Mikäli varavoimaa tarvitaan nopeasti,ja normaalisäätövarat ei riitä. on puuttuva vajaus korvattava kaasuturbiineilla ,iotkka käyttävät kevyttä öljyä tai maakaasua.Jos syynä on tuulivoimasta johtuva vajaus ,tuleeko päästöt kenen piikkiin?Kuinka paljon Äänekosken seutu hyötyy vuositasolla tuulivoimasta ,onko sillä miten suuri vaikutus veroäyriin?Kuntavaalit on tulossa,voisikohan sen yhteydessä hieman kysäistä?

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy