Kaupunginvaltuusto hyväksyi Äänekosken kiinteistöohjelman


Suolahden Wanha Asema on yksi kaupunkimme arvotaloista. Kaupungilla on hoidossaan 144 kiinteistöä.

Kiinteistöohjelman yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka strategisten ratkaisujen avulla pystytään tukemaan kuntatalouden vakauttamista, ja saamaan investoinnit kestävälle pohjalle.

Kiinteistöohjelmaan kootaan yhteen tieto siitä, miten tiloja olisi mahdollisimman tehokasta ylläpitää ja missä määrin kiinteistöjä kaupungin omistuksessa olisi järkevä pitää. Kerätyn tiedon on tarkoitus helpottaa kunnan päättäjien toimintaa.

Äänekosken kaupungin omistuksessa on noin 166 000 m2 verran tiloja. Määrä pitää sisällään myös osan ulos vuokrattavista teollisuus- ja liiketiloista. Näistä teollisuus- ja liiketiloista suurin osa on Proavera Oy:n omistuksessa. He myös vastaavat kyseisten tilojen vuokraamisesta. Äänekoskella vuokrattavissa olevia kiinteistöjä hallinnoi Ääneseudun Asunnot Oy, jotka vastaavat näiden tilojen vuokraamisesta.

Äänekosken kaupunkirakennepalveluilla on hoidossaan 144 kiinteistöä, jotka on jaettu hoitoalan tiloihin, opetustiloihin, toimisto- ja hallintotiloihin, liikunta- ja kokoontumistiloihin, varastoihin ja muihin tiloihin. Tilojen yhteenlaskettu huoneala on noin 135 144 m2.

Lue kiinteistöohjelma kokonaisuudessa tästä linkistä:

http://web28.aanekoski.fi/uusidyna/kokous/20201750-5-1.PDF

Vastaa