ÄKS

Keski-Suomeen kattava asiakas- ja potilastietojärjestelmä

11.07.2017 18:13
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) hankkii uuden ja kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka tulee palvelemaan vuonna 2020 Jyväskylään valmistuvaa Sairaala Novaa sekä tulevaa Keski-Suomen maakuntaa.

 

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkiminen on nyt erityisen ajankohtaista, kun maakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto on yhdistymässä yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Myös Sairaala Novan myötä uudistuvat työprosessit vaativat ympärilleen uusia digitaalisia ratkaisuja.

– Tällä hetkellä asiakkaat ja potilaat asioivat monilla eri toimijalla, joilla on käytössä useita ja osin vanhentuneita järjestelmiä, minkä vuoksi tietojen yhteiskäyttö ja kokonaiskuvan luominen henkilön tilanteesta on vaikeaa. Jatkossa tiedot halutaan koota yhteen, ettei samoja asioita jouduta selvittelemään useita kertoja, kertoo Sairaala Novan ICT-projektipäällikkö Juhani Paavilainen.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä parantaa asiakkaille ja potilaille suunnattuja sähköisiä palveluita sekä vahvistaa asiakkaiden omahoidon mahdollisuuksia. Samalla tietoturva paranee. Uuden järjestelmän avulla on myös mahdollista luoda tehokkaampia hoitoprosesseja, parantaa palvelujen laatua sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua.

– Tehokas ja toimiva tietojärjestelmä on ammattilaisten työn kannalta välttämätön. Esimerkiksi lääkäriltä voi kulua yli puolet vastaanottoajasta potilaan tietojen poimimiseen, esitietojen ja tutkimustulosten etsimiseen, kliinisen tutkimustulosten kirjaamiseen, tutkimusmääräysten tekoon, reseptin laatimiseen ja käyntiyhteenvedon kirjaamiseen. Uuden tietojärjestelmän tavoitteena on vapauttaa aikaa tästä suoraan asiakas- ja potilastyöhön, kuvailee KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on herättänyt kiinnostusta myös joidenkin muiden sairaanhoitopiirien osalta, mutta muita sitoutuneita ei toistaiseksi KSSHP:n lisäksi ole. Nyt hankittavaan järjestelmään on mahdollista sitoutua lopullisen tarjouspyynnön jättämiseen asti.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa 11.7.2017.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy