Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kannanotto syöpäleikkausten siirtämisestä Kuopioon


 

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta on huolissaan tiedoista, joiden mukaan vaativat syöpäleikkaukset ollaan siirtämässä Keski-Suomen keskussairaalasta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Tällä tavoitellaan kustannustehokkuutta ja nostetaan Kuopion Yliopistollinen sairaala muita ”laadukkaammaksi”. Keski-Suomen keskussairaalan koko hoitotiimi on ammattitaidoltaan huippua kirurgisissa syöpähoidoissa sekä tieteellisen julkaisutoiminnan suhteen. Lääkäriresurssi on lukumääräisesti toiminnan vaatimalla tasolla Keski-Suomen Keskussairaalassa.

Teho-osastojen hoitoaikoja, kokonaishoitoaikoja tai komplikaatioita vertaillessa nähdään, että myöskään taloudellisesti ei ole mitään saavutettavissa sillä, että erva-alueen kokeneimman syöpäyksikön toiminta ajetaan alas.

Neuvottelukunta haluaa tuoda vielä esille sen, että asiaa on vielä perusteellisesti harkittava ja ruokatorvi-, mahalaukku-, maksa-, haima- ja peräsuolikirurgia on säilytettävä Keski-Suomen keskussairaalassa.

Perusteluina nostamme esille, suuri asukasmäärä Keski-Suomessa, taitava ja toimiva leikkaustiimi, tällä esitetyllä ratkaisulla ei saada kustannustehokkuutta vain päinvastoin, omaisten tuki potilaalle on tärkeä samoin tukihenkilöiden. Potilaitakin tulee kuulla, heitä tämä koskettaa kaikista läheisimmin. 

Viljo Kumpulainen, Eläkeläiset ry Eila Sallinen, Seniorit ry

K-S eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan pj. K-S eläk.järjestöjen neuvottelukunnan vpj

Maija Piitulainen, Eläkkeensaajat ry Reijo Hamina, Eläkkeensaajat ry

Reijo Ekman, Seniorit ry

Leena Hänninen, Jyväskylän Ruskat ry Matti Kaukonen, Jyväskylän Ruskat ry

Arvo Partanen, KRLL ry Lasse Nikkinen, KRLL ry

Yrjö Määttä, Eläkeliitto Jukka Hiltunen, Eläkeliitto

Vastaa