ÄKS

Keski-Suomen ELY-keskus etsii urakoitsijoita perinnebiotooppien kunnostuksiin – myös kunnostuskohteista otetaan vastaan vinkkejä

14.12.2020 14:33
Umpeen kasvavaa rantaniittyä Toivakassa. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020 myös Keski-Suomessa. Heikentyneitä luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen ohjelman yhtenä teemana ovat perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Nyt etsitään lisää vastuutahoja ja kunnostuskohteita.

 

Tänä vuonna ELY-keskuksessa on keskitytty kohteiden maastokartoituksiin. Kartoitustyötä on tehty Keski-Suomessa jo lukuisina vuosina, mutta edelleenkin on jäljellä kohteita, joilla kartoitusta ei ole tehty koskaan tai aiempi kartoitus on vanhentunut.

– Kartoituksissa arvioidaan erityisesti kohteen kasvillisuutta ja maisemallista arvoa sekä mahdollisen hoidon onnistumista. Kohde ja sen luontotyypit rajataan kartalle ja kohteelle annetaan arvoluokka, jonka avulla maakunnan perinnebiotooppikohteita voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen, luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Mattlar Keski-Suomen ELY-keskuksesta selventää.

Vuonna 2021 painopiste siirtyy kartoituksista kunnostuksiin. Vaikka Keski-Suomessa on jo arviolta 200–300 hoidossa olevaa perinnebiotooppikohdetta, hoitamattomia lienee saman verran. Tästä hoitamattomien joukosta seulotaan kohteet, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä.

– Tärkeimpiä ehtoja ovat, että kohteen arvo perinnebiotooppina ei ole päässyt tuhoutumaan ja että perinnebiotoopin kunnostaminen ja hoitoon palauttaminen sopii yhteen maanomistajan tavoitteiden kanssa, Mattlar kertoo.

Helmi-ohjelmassa ELY-keskuksen on tarkoitus hankkia ostopalveluna hoidotta olevien kohteiden hoidon aloittamiseen kytkeytyviä toimenpiteitä, kuten kunnostusraivauksia ja laidunten aitaamisia.

– Varsinaisen hoidon vastuutahoiksi pyritään löytämään yksityisiä toimijoita. Valtio toimii harvoin toteuttajana jatkuvalle, vuosittain toistuvalle hoidolle, vaan siitä vastaavat tavallisesti maatilat, yhdistykset ja yksityishenkilöt, Mattlar toteaa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan lähivuosina perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivauksia, aitojen pystyttämistä, niittoja tai laidunnusta?

ELY-keskus ottaa mielellään vastaan alustavia ilmoittautumisia urakoitsijoilta koko Keski-Suomen alueelta. Kunnostus- ja hoitotöitä tultaneen hankkimaan sekä kilpailutuksen kautta että ilman kilpailutusta. ELY-keskuksella on siis hyvä olla tietoa yrityksistä ja vaikkapa kyläyhdistyksistä, joilla on valmiutta tällaisten palvelujen tarjoamiseen joko yksittäisellä lähikohteella tai laajemmalla alueella.

Omistatko tai tiedätkö mahdollisen perinnebiotooppikohteen, jolle toivoisit toimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta?

ELY-keskus ottaa mielellään vastaan ilmoituksia myös tällaisista kohteista. Vaikka kaikille kohteille ei voida järjestää kunnostusta ja niitä joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen luontoarvojen perusteella, varmasti on edelleen arvokkaitakin kohteita, jotka eivät ole ELY-keskuksen tiedossa. Voit ilmoittaa kohteen, vaikka et olisi sen omistaja. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä ilman maanomistajan suostumusta.

Lisätietoa:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus/Perinnebiotoopit

 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy