ÄKS

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa sosiaalisen luototuksen palvelun 

24.07.2023 10:34

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa sosiaalisen luoton palvelun 1.8. alkaen. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.  

 

Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen harkintaan, jolloin arvioidaan hakijan kanssa yhdessä hänen olosuhteitaan ja kykyään suoriutua luoton takaisinmaksusta. Hyvinvointialueen asukkailla ei ole subjektiivista oikeutta sosiaaliseen luottoon. Sosiaalista luottoa myönnetään Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalisen luototuksen rahaston varojen puitteissa. Keski-Suomen hyvinvointialue kohdentaa sosiaalista luottoa erityisesti velkojen järjestelyyn sekä asumisen turvaamiseen.   

Kaikille sosiaalisen luototuksen hakijoille järjestetään taloudellista neuvontaa ja ohjausta osana lainan myöntämiseen liittyvää keskustelua taloudellisen toimintakyvyn edistämiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa hakijan taloudellisten tietojen ja taitojen parantumiseen ja kulutustottumusten muuttamiseen sekä antaa tietoa ja keskustella myös muista vaihtoehdoista ja keinoista, joita hakijalla on käytettävissään. 

Mitä sosiaalinen luotto on? 

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Sitä voidaan myöntää perustellusta syystä pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää lisäksi hakijalta maksuvaraa maksaa luotto takaisin lähinnä pysyväisluonteisen tulolähteen, esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella. 

Ennen sosiaalisen luoton saannin edellytysten arviointia tarkistetaan hakijan mahdollisuus saada perus-, täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.  Sosiaalisen luoton hakeminen tai saaminen ei rajoita perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen eikä ehkäisevän toimeentulotuen saamista. 

Luoton vähimmäismäärä on 300 euroa ja enimmäismäärä 10 000 euroa. Luoton takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta ja pienin kuukausierä on 20 euroa. Luotosta peritään Suomen Pankin julkaisemaa Euroopan keskuspankin hyväksymän korkolain (633/1982) 12 § mukaista viitekorkoa, joka tarkistetaan puolivuosittain 1.1. sekä 1.7. Korko peritään kuukausierien yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja.  

Luotto maksetaan velkojen järjestelyyn liittyvässä luototuksessa suoraan velkojille ja hankintoihin liittyvässä luototuksessa ostositoumuksena tai kuittia vastaan asiakkaan tilille. 

Näin haet sosiaalista luottoa 

Ota yhteyttä sosiaaliseen luototukseen p. 014 266 3421 tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalinenluototus@hyvaks.fi, jolloin varaamme sinulle alkukartoitusajan. Alkukartoituksessa käymme läpi tilanteesi, luotontarpeen, alustavan maksuvaralaskelman sekä edellytykset sosiaalisen luoton saamiseen. Alkukartoituksen perusteella ohjaamme joko sosiaalisen luoton hakemiseen tai muiden palveluiden, esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnan, Kelan tai sosiaalitoimen, piiriin.  

Hakemuksen täyttämisessä ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa voidaan ohjata joko puhelimitse tai käyntiajalla. Hakemus voidaan käsitellä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Kun hakemus on käsittelyssä, sinuun ollaan yhteydessä talousneuvonnan tai mahdollisten lisäselvitysten tarpeesta. Päätösten käsittelyaika vaihtelee hakemuskohtaisesti hakijan tilanteen mukaan. 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy