ÄKS

Keski-Suomen ison seksuaalirikoskokonaisuuden tutkinta valmistumassa

13.04.2022 15:07

Sisä-Suomen poliisilaitos on tutkinut noin vuoden ajan laajaa seksuaalirikoskokonaisuutta, jossa nuoren keskisuomalaisen miehen epäillään syyllistyneen sosiaalisessa mediassa yli sataan lapseen kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin. Epäillyt rikokset ovat kohdistuneet alakouluikäisiin lapsiin.

 

Asiakokonaisuuden käsittely on alkanut Keski-Suomen käräjäoikeudessa jo helmikuussa 2022, mutta esitutkinta on jatkunut myös oikeudenkäynnin ohessa ja uusia rikoksen uhreja on saatu tunnistettua. Tähän mennessä lapsia on tunnistettu yhteensä 129. Tunnistetuista nuorin on ollut 5-vuotias ja vanhin 13-vuotias. Tunnistamistyö on kestänyt kuukausia ja edellyttänyt myös laajamittaista kansainvälistä yhteistyötä. Merkittävänä apuna tunnistamisessa ovat olleet Keskusrikospoliisin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan ryhmä, FBI sekä ne palveluntarjoajat, joiden sovelluksissa epäilty on pitänyt lapsiin yhteyttä.

Rikoksesta epäilty on vangittu Keski-Suomen käräjäoikeudessa 22.04.2021 ja hän on edelleen vangittuna. Hänet on heinäkuussa ja joulukuussa 2021 sekä viimeisen kerran huhtikuussa 2022 vangittu lukuisista uusista rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.

Rikosten uhreja epäillään kuitenkin olevan vielä tunnistettuja enemmän, sillä epäillylle oli toimitettu lapsia seksuaalisesti esittävää materiaalia yhteensä 199 eri käyttäjäprofiilista. Kymmenien käyttäjäprofiilien takana olevien lasten henkilöllisyys jää siis selvittämättä, sillä kaikissa poliisin haltuunsa saamissa tallenteissa ei ollut sellaista sisältöä, jonka perusteella lähettäjää olisi ollut mahdollista tunnistaa.

Esitutkinnassa on ilmennyt, että vain muutama poliisin tunnistamasta 129 lapsesta oli oma-aloitteisesti kertonut kokemastaan jollekin. Pelastakaa lapset ry:n vuonna 2021 julkaiseman Grooming lasten silmin -tutkimuksen mukaan merkittävimmät syyt tällaisista kokemuksista kertomatta jättämiselle olivat, että lapsi ei kokenut asiaa vakavaksi, lapsi ei kokenut asiasta kertomisen auttavan, lapsi ei kokenut kenenkään olevan kiinnostunut tai lapsi oli liian häpeissään kertoakseen asiasta. Samassa tutkimuksessa ilmeni, että asian tulemista ilmi edisti se, että aikuinen oli kysynyt lapselta asiasta. Onkin aikuisten tehtävä auttaa lasta tunnistamaan lainvastainen toiminta, osoittaa kiinnostusta lapsen asioihin ja antaa lapselle tukea vaikeissakin tilanteissa.

Poliisi suosittelee, että vanhemmat käyvät lastensa kanssa keskustelua turvallisesta internetin ja sosiaalisen median käytöstä ja kysyvät lapselta arkikuulumisten lisäksi myös lapsen digiarjen tapahtumista. Lapselta on hyvä myös kysyä suoraan, onko hän kokenut verkossa ikäviä tai outoja tilanteita. Jos lapsi kertoo saaneensa seksuaalisia viestejä, kuvia tai videoita, asiassa on syytä epäillä rikosta. Myös muissa huolta aiheuttaneissa tilanteissa poliisiin voi olla yhteydessä sen selvittämiseksi, voisiko kyseessä olla rikos.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy