ÄKS

Keski-Suomen kunnille esitetään palautettavaksi 519 000 euroa kuntayhtymän pääomasta

29.05.2020 17:19
Keski-Suomen maakuntahallitus esittää, että Keski-Suomen kunnille palautettaisiin 519 000 euroa kuntayhtymän pääoman pienentämisellä. Lisäksi maakuntahallitus haluaa lisätä maakunnan kehittämisrahastoon 193 000 euroa.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 29.5. esittää Keski-Suomen maakuntavaltuustolle Keski-Suomen liiton peruspääoman alentamista. Maakuntahallitus esittää, että Keski-Suomen kunnille palautettaisiin yhteensä noin 519 000 euroa, jonka jälkeen pääomaa jäisi jäljelle 600 000 euroa. Peruspääoman palautus maksettaisiin kunnille elokuussa 2020. Keski-Suomen liiton perussopimuksen mukaisesti peruspääoma muodostuu Keski-Suomen kuntien pääomasijoituksista. Liiton peruspääomaa voidaan alentaa, koska Keski-Suomen talon osakkeiden myynnistä saatua tuloa palautetaan jäsenkunnille.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle myös Keski-Suomen kehittämisrahaston 193 000 euron lisärahoitusta koronaviruksen talousvaikutusten lieventämiseksi. Lisärahoitus muodostuisi 50 000 euron korotuksesta kehittämisrahaston perustasoon sekä liiton 143 000 euron pääomasijoituksen voitosta. 50 000 euron korotuksella kehittämisrahaston suuruus palautettaisiin aikaisempien vuosien tasolle. 143 000 euron lisä on puolestaan maakuntahallituksen tahtotila vastata koronakriisin aiheuttamaan kehittämisrahaston kasvaneeseen kysyntään.

Lisäksi vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen selvitti maakuntahallitukselle tulevan rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisen rahoituksen jakamisen tilannetta. Sovittelijoilta ministerin ratkaistavaksi kääntynyt tilanne huolestuttaa puheenjohtaja Rolf Nyholmia:

– Tällainen yhteisen päätöksenteon jumiutuminen on mielestäni hälyttävää. Yhteisellä keskustelulla ei olla onnistuttu muodostamaan yhteistä näkemystä Suomen tilanteesta ja siten rahoituksen jakamisesta. Toivon, että löydämme vielä kaikille sopivan ratkaisun tilanteeseen.

Koronakriisin yli maakunnan strategisella kehittämistyöllä

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 prosessin ohjaajana maakuntahallitus on hyväksynyt kaavan tarkistamisen periaatteet sekä vireille saattamisen. Maakuntahallitus esittää suunnitelmaa maakuntavaltuustolle sellaisenaan. Maakuntahallituksessa oltiin tyytyväisiä maakuntakaavan luonteeseen aluekehittämistä mahdollistavana ja muita aluekehittämissuunnitelmia täydentävänä suunnitelmana.

Maakuntahallitus myös hyväksyi Keski-Suomen selviytymissuunnitelman tehtävät ja tavoitteet, jotka selviytymissuunnitelman johtoryhmä on laatinut. Selviytymissuunnitelma rakentaa vuoden loppuun asti tilannekuvaa koronakriisin vaikutuksista Keski-Suomelle ja ylläpitää Keski-Suomessa aktiivista vuoropuhelua toimenpiteiden tarpeesta.

Suunnitelman mittareiksi on valittu yleiset aluekehittämisen mittarit, jonka lisäksi Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä esitti onnistumista mittaaviksi tekijöiksi myös yksityisten investointien seuraamista, Keski-Suomen asukasmäärää ja hyvinvointitekijöitä. Maakuntahallituksen keskustelussa korostettiin, että suunnitelman tulee etsiä ja hyödyntää uudenlaisia toimintamalleja kriisin selvittämiseksi, jotta aikaisempien kriisien virheet voitaisiin välttää. Selviytymissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään tulevan maakuntaohjelman pohjana.

Elinvoimaa ralleista ja keskisuomalaisten taiteen tekijöiden esiin nostamista

Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin yhteistyösopimus vuoden 2020 rallin MM-osakilpailun järjestelyihin voidaan maakuntahallituksen mukaan solmia ehdollisena. Mikäli ralleja ei vallitsevan koronakriisin vuoksi järjestetä, sopimus raukeaa. Maakuntahallitus pitää rallien merkitystä maakunnan elinvoimaisuudelle merkittävänä.

Lisäksi maakuntahallitus nimesi henkilöehdotuksensa Keski-Suomen ja valtion taidetoimikuntiin. Maakuntahallitus esittää alueelliseen taidetoimikuntaan Jaana Bombinia ja Niina Simanaista. Valtion taidetoimikuntaan maakuntahallitus puolestaan esittääSamuli Heimosta ja Antti Niskasta. Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy