ÄKS

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on koonnut STM:n ohjeistuksen mukaisesti ”Alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän” ns. nyrkkijohtoryhmän Keski-Suomeen

25.09.2020 18:44

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen on koonnut STM:n 10.9.2020 sairaanhoitopiireille antaman ohjeistuksen mukaisesti alueellisen johtoryhmän. Sen tehtävänä on koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämisen ehkäisemiseksi tehostaa tartuntatautilain mukaisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta alueellaan. 

 

Juha Kinnunen nimesi tänään 25.9.2020 johtoryhmään KSSHP:n lisäksi jäseniä Jyväskylästä, Äänekoskelta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, Keski-Suomen ELY -keskuksesta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen toimii ryhmän puheenjohtajana ja vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva varapuheenjohtajana.

KSSHP:n vastuulla on seurata alueen epidemiologista tilannetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 22.9.2020 antaman tilannekuvatiedon perusteella COVID 19- tartunnat ovat selkeästi lisääntyneet Suomessa syyskuun aikana. On selkeä uhka, että epidemia siirtyy ns. kiihtymisvaiheeseen.  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vastuulla on STM:n ohjeiden mukaisesti seurata, millä tavoin alueen epidemiologinen tilanne kehittyy. Seurannan perusteella KSSHP:n tulee tehdä johtopäätökset erilaisista toimenpiteistä ja toteuttaa ne kuntien kanssa sovittavalla työnjaolla.

 Mahdollisten torjuntatoimenpiteiden vaikutuksia pohditaan laajasti

Mikäli rajoitustoimenpiteitä jouduttaisiin kiristämään, sairaanhoitopiirin ja kuntien tehtävänä on STM:n ohjeiden mukaan arvioida eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia laajasti ja konsultoida niistä yhteistyössä mukanaolevia viranomaisia. Päätöksissä on otettava huomioon mm.  millaisia vaikutuksia erilaisilla viruksen torjuntatoimenpiteillä olisi esimerkiksi elinkeinoelämään ja kouluihin.

Alueelliseen toimintaan osallistuvien viranomaisten tulee kootusti sairaanhoitopiirin johdolla raportoida THL:lle sekä STM:lle omista toimistaan. Ministeriö tulee antamaan erilliset ohjeet raportoinnista ja sen sisällöstä.

 Linjatuista, suunnitteilla olevista ja toteutettavista keinoista viestitään laajasti

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä pitää säännöllisesti yhteyttä Kuntajohtajat -kokoukseen, Keski-Suomi Turvaan, Keski-Suomen sotejohdon kokouksiin ja EduFutura Jyväskylään sekä KSSHP:n pandemiajohtoryhmään. Näin varmistetaan nopea asiantuntemuksen laajennus sekä informaation välittyminen linjatuista, suunnitteilla olevista ja toteutettavista epidemian torjunnan toimenpiteitä.

Yhteys KSSHP:n vetämään Pandemiajohtoryhmään

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämän, maaliskuun alusta saakka kokoontuneen alueellisen Pandemiajohtoryhmän alajaoksena. Se kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kuultavaksi hallinnon ja elinkeinoelämän eri sektoreilta.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUStoimitus@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945
Riina Nygrén
toimittaja 050 337 0028

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
Max Steffansson – ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy