ÄKS

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilivuoden alijäämää hurjat 38 miljoonaa euroa – kunnille kallis lasku

31.08.2022 20:12 (muokattu 31.08.2022 20:13)
KSSHP:n hallitus esittää KSSHP:n valtuustolle, että kunnilta laskutettaisiin erillinen laskutuserä aikaisempina vuosina kertyneestä alijäämästä. Laskutuserä on suuruudeltaan noin 17 miljoonaa euroa.

KSSHP:n hallitus käsitteli sairaanhoitopiirin tilinpäätösennustetta vuodelle 2022 ja esittää KSSHP:n valtuustolle lisätalousarvion hyväksymistä. 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tämänpäiväisessä kokouksessaan vuoden 2022 tilinpäätösennustetta.  Edellisessä (17.8.2022) hallituksen kokouksessa hallitus päätti palauttaa tilinpäätösennusteen vuodelle 2022 uudelleen valmisteltavaksi ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle.

Nyt tarkistetun tilinpäätösennusteen mukaan tilivuoden 2022 alijäämä on yhteensä -38 miljoonaa euroa. Suurin poikkeama on toteutumassa konservatiivisella palvelualueella, jonka toimintakatteen arvioidaan toteutuvan -16,8 miljoonaa euroa heikompana kuin vuoden 2022 talousarviossa esitetty määrä.  Operatiivisella palvelualueella arvioitu ennuste on -8,8 m€, Psykiatrian palvelualueella -1,8 m€, Päivystyksen ja ensihoidon palvelualueella -1,4 miljoonaa euroa, Sairaalapalveluiden palvelualueella -0,4 miljoonaa euroa. Tuotannon palveluiden palvelualueella -5,6 miljoonaa euora. Rahoitus ja vastuut toteutuvat -3,7 miljoonaa euroa heikompana. Johtamisen palvelualueen tulos on toteutumassa +0,5 miljoonaa euroa arvioitua parempana. Tämän vuoden talousarviossa toiminnan menot olivat 7 % eli noin 30 miljoonaa euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvion poikkeama johtuu muun muassa seuraavista seikoista:

– Erikoissairaanhoidon palvelutarpeen arvioidaan kasvaneen tänä vuonna noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

– Lääkäreiden osalta työvoiman saatavuus on ollut heikkoa ja hoitajien osalta erittäin heikkoa koko vuoden. Palvelujen ostoihin ja ostopalvelulääkäreiden hankkimiseen on mennyt rahaa budjetoitua summaa enemmän. Palveluiden ostot ovat toteutumassa yli 20 miljoonaa euroa arvioitua suurempina.

– Koronan vuoksi lisääntyneet sairauspoissaolot ovat hankaloittaneet Sairaala Novan toimintaa huomattavasti. Toimintaa on kyetty pitämään yllä runsaiden vuoronvaihtojen avulla, mikä on tarkoittanut kasvaneita henkilöstökustannuksia.

– Kesällä alkanut ja paljon julkisuudessakin esillä ollut valtakunnallinen ongelma eli koko palvelujärjestelmän kriisiytyminen on vaikuttanut KSSHP:n talouteen ja toimintaan merkittävästi. Vuodeosastopaikat ovat olleet täynnä ja potilaiden siirtyminen jatkohoitoon on hidastunut merkittävästi ja nostanut erikoissairaanhoidon kustannuksia jopa 16 000 euroa vuorokautta kohti.

– Energian hinnan ja yleisen hintatason nousu ovat vaikuttaneet osaltaan heikentyneeseen tilanteeseen. Energiakustannukset sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittämässä talousarvion noin 6 miljoonalla eurolla.

– Pitkäkestoisten työmarkkinahäiriöiden, palvelujärjestelmän yleisen kriisiytymisen sekä toiminnanohjausjärjestelmähankkeen epäonnistumisen vuoksi suunniteltuja tehostamistoimenpiteitä ei ole kyetty toteuttamaan.

– Sairaanhoitopiirin omaisuuden myynti alijäämän kattamiseksi toteutuu vain osittain.

Aiemmin kesäkuussa 2022 sairaanhoitopiirin valtuusto päätti, että KSSHP:n peruspääomaa, joka on 48 miljoonaa euroa lasketaan 24 miljoonalla eurolla. Edellä todetun peruspääoman alentamisen jälkeen jäsenkuntien katettavaksi jää aikaisempien vuosien alijäämästä noin 17 miljoonaa euroa sekä tämänhetkisen ennusteen näyttämä 38 miljoonaa euroa talousarvion ylitys tältä vuodelta.

KSSHP:n hallitus esittää KSSHP:n valtuustolle, että kunnilta laskutettaisiin erillinen laskutuserä aikaisempina vuosina kertyneestä alijäämästä. Laskutuserä on suuruudeltaan noin 17 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätösennusteen mukaisen lisätalousarvion 38 miljoonaa euroa sekä sen, että kunnilta laskutettaisiin tämän alijäämän kattamiseksi toinen laskutuserä. Laskutuserän lopullinen suuruus täsmennetään tilinpäätösvaiheessa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy