ÄKS

Keski-Suomi varovaisen toiveikas Työvoimabarometrissa – Äänekoski näkyy valopilkkuna

30.11.2023 14:22
Äänekosken seudun näkymät ovat barometrin mukaan positiivisia. Kuva muutamna päivän takaa, Kerto LVL- tehtaan rakennustyömaalta Äänekoskelta. Valmistuessaan talo työllistää 150 henkilöä.

Talouden suunta taantumaan näkyy Keski-Suomessa jo lomautusten määrän nousuna, mutta varovaista toiveikkuutta taloustilanteen kohenemisestakin on. Näkymiä ennakoitiin alueellisesti osana työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Työvoimabarometria 2023. Lyhyen aikavälin ennakointi koskee esimerkiksi työpaikkojen määrän ja työttömyyden kehittymistä.

 

Mikäli talouden suunta ei muutu positiivisemmaksi, työttömyyden arvioidaan lähtevän kasvuun. Keski-Suomen alueellisessa koonnissa todetaan, että työvoiman osaamisesta ja saatavuudesta on kuitenkin huolehdittava, vaikka taloustilanne huononisikin.

Työvoimabarometrin mukaan keskisuomalaisten yritysten toimintaa rajoittaa tällä hetkellä eniten riittämätön kysyntä, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousu sekä pula ammattitaitoisesta työvoimasta.

Huomionarvoista on myös, että TKI-panostus (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) on Keski-Suomessa alhainen. Alueelliset toimijat toteavatkin, että siihen ja yhteistyöhön tulee panostaa entistäkin vahvemmin. Ilahduttavaa kuitenkin on, että myös pk-yrityksissä on TKI-toimintaa koko ajan.

Äänekosken seutu valopilkkuna

Työmarkkinoilla on meneillään rakenteellisia muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi nuorten suhde työhön, työolojen merkityksen korostuminen, eläköitymisen vaikutukset, työn aika- ja paikkariippumattomuus sekä digitalisaatio. Keski-Suomessa huolena on muuta maata isompi määrä työkykyisyysongelmia. Jotta työvoimaa saadaan ja osaaminen on ajantasaista, tarvitaan erilaisia ja joustavia työn tekemisen tapoja.

Äänekosken seudun näkymät ovat barometrin mukaan positiiviset. Merkittävänä tekijänä tähän on suurin toimiala teknologiateollisuus ja palvelut. Prosessiteollisuus ja tuotanto -toimialalla pakkausmateriaalien heikko kysyntä on aiheuttanut poikkeuksellisen paljon lomautuksia, mutta Äänekoskella uskotaan tulevaisuuteen: uusia osaajia alalle aletaan kouluttaa oppisopimuksella.

Haasteena Keski-Suomessa on, että työvoima hakeutuu Jyväskylään tai aivan sen lähiympäristöön. Mitä kauemmas Jyväskylästä mennään, sitä enemmän on työvoimapulaa.

Työvoimabarometri korvaa aiemman Ammattibarometrin

Uusi Työvoimabarometri korvaa syksystä 2023 alkaen TE-toimistojen aiemmin toteuttaman Ammattibarometrin lyhyen aikavälin ennakoinnissa. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa, ja siinä tarkastellaan aiemman työvoimatarpeen lisäksi myös osaamistarpeita. Palvelu tukee yhteiskunnan eri toimijoita päätöksenteossa.

Ensimmäisessä julkaisussa painopisteenä olivat sosiaali-, terveys ja hyvinvointi -toimiala sekä teknologiateollisuus ja palvelut -toimiala. Valtakunnallisesti keskeinen havainto oli, että suurin osa Suomesta kärsii kohtaanto-ongelmasta eli työnhakijat ja heidän osaamisensa sekä työpaikat eivät kohtaa.

Alueellisesta työvoimabarometrityöstä Keski-Suomessa vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, ja työhön osallistuu laaja joukko sidosryhmiä. Ennakointityössä todettiinkin, että Keski-Suomessa tarvitaan paitsi uutta osaamista myös vahvaa yhteistyötä.

Koko barometri työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla:

Työvoimabarometri (tyovoimabarometri.fi) 
Työvoimabarometri – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy