ÄKS

Keskisuomalaiset yritykset haluavat rekrytoida ukrainalaisia

12.04.2022 11:25

Keski-Suomen TE-toimiston yrityspalvelut selvittää yrityskartoituksella alueen yritysten kiinnostusta rekrytoida ukrainalaisia maahantulijoita.

 

Työmahdollisuuksia on kertynyt jo runsaat sata noin 40 yritykseltä. Työpaikkojen määrä sisältää yrityspalvelujen toteuttaman yrityskartoituksen lisäksi yritysten omatoimisesti TE-toimistoon ilmoittamat työmahdollisuudet. Työmahdollisuuksia on löytynyt muun muassa metalli-, metsä- ja kuljetusalalta sekä keittiö- ja siivousalalta. Työvoimatarpeen ohella yritykset haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla työmahdollisuuksia Ukrainaista paenneille.

Osaan työpaikoista ei ole kielitaito- tai koulutusvaatimuksia

Osa tarjolla olevista työpaikoista edellyttää koulutusta tai kielitaitoa, mutta tarjolla on myös avustavia tehtäviä, joissa tällaisia vaatimuksia ei ole. Näistä mainittakoon siivoustyöt, keittiön avustavat työt ja kokoonpanotyöt metallipuolelta. Varsinaisessa yrityskartoituksessa kontaktoidaan 142 vähintään viisi henkilöä työllistävää yritystä logistiikan, metsän, metallin, elektroniikan ja energian toimialoilta. Jyväskylän yritysten osalta kartoitus toteutetaan yhteistyössä Business Jyväskylän kanssa.

Kartoituksessa selvitetään myös sodan vaikutuksia yrityksiin

Samalla kun yrityskartoituksella selvitetään ukrainalaisten rekrytointihalukkuutta, selvitetään Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia yritysten kustannuksiin, tuotantopanosten saatavuuteen, markkinoihin ja henkilöstöön.

Merkittävimmät vaikutukset syntyvät polttoaineen ja teräksen hinnan nousun seurauksena. Näillä on vaikutuksia suoraan yritysten tuotantoon, katteeseen, sopimuksiin, alihankintaan, tavarantoimittajiin, hankkeiden aikatauluun ja toimituksiin sekä tarjouslaskentaan ja hinnoitteluun. Toimihenkilöiden työkuorma on kasvanut, myyntineuvottelut kestävät pitempään ja uusia toimittajia joudutaan etsimään. Osalla yrityksistä tilauskirjat ovat kuitenkin hyvällä mallilla, mikä helpottaa tilannetta.

Tilanteen jatkuminen huolestuttaa yrityksiä

Yritykset kertovat seuraavansa pakotelistaa aktiivisesti tilannekuvan ylläpitämiseksi. Venäjän- kaupan kerrotaan tyrehtyneen ja isojen kauppojen peruuntuneen. Investointeja siirretään ja projekteja laitetaan lepäämään. Metallien ostaminen varastoon sitoo pääomia. On myös epäilyksiä siitä, että Venäjän kauppa enää elpyisi. Huolestuttavin viesti liittyy tilanteen vaikutuksiin yritysten kasvuun ja kansainväliseen kauppaan. Tilanteen jatkuminen syksyyn nähdään riskinä yrityksen toiminnan jatkuvuudelle ja henkilöstön työllisyydelle.

Ratkaisuja työvoimapulaan ja palvelutarpeisiin

Yrityskartoituksen avulla voidaan helpottaa sekä ukrainalaisten tilannetta että yritysten työvoimapulaa, kun tuloksia hyödynnetään ukrainalaisille suunnatussa työnvälitystoiminnassa. Ukrainasta Suomeen tulevat voivat ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon heti saatuaan päätöksen tilapäisestä suojelusta.

Venäjän hyökkäyssodan yritysvaikutuksia voidaan helpottaa esimerkiksi ELY-keskuksen, Finnveran tai Business Finlandin palvelujen avulla. ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluissa on useita tilanteeseen soveltuvia analyysi ja konsultointipalveluja. Finnverasta kannattava yritys voi saada rahoitusta esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi tai selvitäkseen viennin tyrehtymisestä. Business Finland kartoittaa puolestaan yrityksille esimerkiksi uusia vientimarkkinoita. TE-toimiston yritysasiantuntijat välittävät yritysten palvelutarpeita edellä mainituille Team Finland -kumppaneille yritysten toiveiden pohjalta.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy