ÄKS

Kirkollisvero pysyy ennallaan

04.11.2020 13:24
Kirkollisvero pysyy ennallaan.

Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveron. Vaikka vuoden 2019 tilikauden tulos oli alijäämäinen, ei kirkkovaltuusto lähtenyt veronkorotusten linjalle. 

 

Verotulojen budjetoinnissa oleellisia ovatkassaan kertyvät ja maksuunpannut verotulot. Tammi-syyskuussa saatujen kuukausitilitysten perusteella ansio- ja pääomatuloveroja on kertynyt yhteensä reilut 2,3 miljoonaa euroa aiemmat verovuodet mukaan lukien. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna verotulojen vähennys on 0,6 prosenttia eli noin 13 000 euroa. Loppuvuoden tilitysten osalta on otettava marraskuussa tehtävä verovuoden 2019 oikaisutilitys, joka on ennakkotietojen perusteella Äänekosken seurakunnan osalta negatiivinen noin 65 000 euroa. Toisaalta seurakuntien verotulojen jako-osuus on hieman kasvamassa kuluvan vuoden osalta.

Verokertymien arviointi on aina haasteellista, mutta tämän ja ensi vuoden osalta haastetta lisää koronaepidemian vaikutuksen arviointi verokertymiin. Ennusteen mukaan Äänekosken seurakunnan verotulot olisivat tänä vuonna noin 2,851 miljoonaa euroa eli vähennystä olisi jopa kuusi prosenttia.Kuntaliiton ennusteen mukaan Äänekosken kunnallisverot olisivat kasvamassa ensi vuonna 3,6 prosenttia. Tämä ennuste huomioiden vuoden 2021 kirkollisverokertymät jäisivät hieman plussalle jäsenmäärävähennys huomioon ottaen.

Vuoden 2013 tasoon verrattuna verotulot ovat vähentyneet 415 000 euroa vuoteen 2019 verrattuna. Tuona ajanjaksona tuloveroprosentti on siis ollut sama eli 1,65 prosenttia.

Tilikauden tulos vuonna 2019 oli noin 142 000 euroa alijäämäinen. Taseessa oli tilinpäätöksessä ylijäämää n. 0,61 miljoonaa euroa vuoden 2019 tulos mukaan lukien. Lainamäärä tilivuoden 2019 lopussa oli noin 1,66 miljoonaa euroa. Talousarvio 2020 on noin 80 000 euroa alijäämäinen. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet, jossa säästötavoite on 127 000 euroa.

Tuloveroprosentti on ollut vuosina 2013-2020 samassa tasossa eli 1,65 prosenttia. Vertailuksi kerrotaan, kuinka vuonna 2020 Lapuan hiippakunnan seurakuntien tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on n. 1,78 prosenttia. Seitsemän pohjoisen Keski-Suomen rovastikunnan seurakuntien veroprosentti on haarukassa 1,6 -2,0 prosenttia keskiarvon ollessa 1,79 prosenttia.

Kirkkovaltuusto vahvisti tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2021.

Kirkkolain 15 luvun 2 § :n mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua  20.10.20 niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy