ÄKS

Kolme keskustan konkarivaltuutettua ei lähde ehdolle huhtikuun kuntavaaleihin

17.01.2021 06:00 (muokattu 17.01.2021 20:22)
Arkistokuva. Keskustan ryhmästä kolmannes jättää paikkansa politiikassa.

Keskustan yhdeksänhenkinen valtuustoryhmä on salin kolmanneksi suurin. Kysyimme keskustan valtuutetuilta, ovatko he lähdössä ehdolle kevään kuntavaaleihin, kysyimme myös minkälaisen perinnön istuva valtuusto jättää kesäkuussa aloittavalle uudelle valtuustolle ja kysyimme, mitkä ovat kesäkuussa aloittavan valtuuston tärkeimmät linjaukset ja päätökset. 

 

Valtuustokauden perussuomalaisissa aloittanut ja myöhemmin oman ryhmänsä perustanut Jari Halttunen siirtyi keskustan riveihin  kesäkuussa 2019.

– Kuluvalla valtuustokaudella on investoitu kovasti, on rakennettu  kouluja ja harrastuspaikkoja. Investoinnit ovat olleet mittavia, jatkossa on investoitava maltillisemmin. Kaupungin talous ei kuitenkaan ole ihan kuralla, joten eiköhän uusi valtuusto pääse tästä jatkamaan ihan kohtuudella.

Halttunen muistuttaa, että tulevaisuudessakin on talouden vastuullinen hoitaminen  valtuuston tärkein tehtävä ja taloudessa on suurimmat haasteet. 

– Soten tuleminen tuo tullessaan mielenkiintoisia asioita, tässä asiassa riittää pähkäiltävää. Mutta minua huolestuttava asia on lasten ja nuorten asiat. Näen työssäni nuorten tuskaa ja murhetta liian usein. Lastensuojelun kulut ovat jyrkässä kasvussa ja sinne on osoitettava resursseja. Tarvitaan syliä, käsiä ja hoitoa, monenlaista tukea.  Lapsiperheille on annettava tukea ajoissa, nyt meillä yritetään ”sammutella tulipaloja” ja ollaan pahasti jäljessä. Pidän myös erittäin tärkeänä, että kyläkoulut säilyvät ja valtuutettujen onkin tehtävä semmoisia päätöksiä, että kylät pysyvät elinvoimaisina.

Liimattalan tuulivoimalahankketta ei pidä viedä eteenpäin, Jari Halttunen sanoo. 

Valtuuston seniori, sumialainen Seppo Hänninen jättää päätöksenteon muille 50 vuotta kestäneen päättäjäpestin jälkeen. 

– Nyt on aika jättäytyä vapaalle. Uuden valtuuston on hyvä jatkaa siitä mihin tämä istuva jää. Tärkeintä on luoda edellytyksiä työllisyyden lisäämiseen ja asukasluvun kasvuun, Seppo Hänninen sanoo.

Annetaan tässä yhteydessä jo lämpimät kiitokset Sepolle omistautumisesta yhteisten asioiden hoitoon! 

Pitkäaikainen vaikuttaja, Risto Kumpu ei lähde ehdolle. 11 kautta valtuutettuna on kunnioitettava saavutus. Kiitos yhteisten asioiden hoidosta! 

Pitkän linjan kuntavaikuttaja, kaupunginhallituksen jäsen Leila Lindell lähtee hakemaan jatkoa kunnalliselle päätöksenteolle. Hän sanoo, että istuva valtuusto jättää perinnöksi seuraavalle kaudelle tasapainossa olevan talouden. 

– Taseessa on hieman ylijäämää puskurina tuleville vuosille, mutta lepsuiluun ei tule olemaan varaa. Nykyinen valtuusto on tehnyt isoja ratkaisuja merkittävien investointien osalta, jotka vaikuttavat kunnan tulevaisuuteen positiivisesti. Päätökset ovat osoittaneet rohkeutta uudistaa asioita ja sitä kautta turvat myös laadukkaat palvelut tulevaisuudessa. Kolikon toisena puolena voi todeta, koska iso osa investoinneista on tehty leasingin kautta ne kuormittavat kunnan käyttötaloutta pitkään mutta silti siten että kustannukset ovat tiedossa. Voi todeta, että perusasiat on kohtalaisella tasolla ja silti on paljon tekemistä.

– Seuraavalla valtuustokaudella tulee olemaan montakin tärkeää asiaa ratkaistavaksi ja siksi on vaikea nimetä pelkästään yhtä.  Tärkein tehtävä on kunnan vetovoiman, palvelutason ja  talouden tasapainossa pitäminen Etenkin jos Sote uudistus toteutuu on  2023 on välttämätöntä arvioida kunnan organisaatiorakennetta muuttuneisiin tarpeisiin. Tällöin koulutus-, elivoima- sekä terveydenedistämisen asiat korostuvat. Nämä mikäli Sote toteutuu.

Kulttuuritilaratkaisu. Panostus kulutuuritiloihin on jäänyt investoinneissa jalkoihin ja nyt on sen vuoro.

Koulutusasioissa tärkeää on perusopetuksen riittävä panostaminen ja ryhmäkokojen pitäminen sellaisella tasolla, että koululainen saa riittävästi tukea. Myös koulujen fyysisistä puitteista on pidettävä huolta. Koulunmäen koulurakennusten peruskorjaus on tehtävä huolella. Myös Konginkankaan, Sumiaisten, Honkolan ja Hietaman koulurakennuksien kunnosta on pidettävä huolta.

Kunnan elinvoiman edistämiseen liittyvät asiat; kaavoitus, infran rakentaminen mm Koillisranta kaavoitetun alueen käyttöönotto.

Koko kunnan alueen huomioiminen siten, että kyliä aktivoidaan osana demokraatista päätöksentekoa. Osallistava demokratia on saatava aidosti hyötykäyttöön ja kehitettävä siihen uusia toimintatapoja kerätä kuntalaisten näkemyksiä.

Liimattalan tuulivoima kaavoitus tulee puhututtamaan ja jakamaan mielipiteitä. Mielestäni alueen asukkaiden mielipidettä on kunnioitettava.Omasta puolestani haluan tulevalla kaudella panostaa yhdessä tekemiseen ja yhtei­söl­li­syy­teen. On keksittävä keinoja, miten päätöksenteko saadaan lähemmäksi ihmisiä ja tiedotus sujuvaksi jo ennen lopullisia ratkaisuja, Leila Lindell painottaa. 

Paula Maukonen asettuu ehdolle.

– Kesäkuussa päättyvä nelivuotiskausi jättää jälkeensä seesteisen kunnan, vaikka korona on tuonutkin viimeisen vuoden aikana jännitteitä ja haasteita. Kulttuuritilakysymystä on pidettävä voimakkaammin esillä ja Liimattalan tuulivoimalahanke saattaa puhuttaa vielä uuttakin valtuustoa. 

Teknisen lautakunnan puheenjohtajana toimiva Anna-Riitta Pentinpuro on lähdössä ehdokkaaksi.

– Olen kiitollinen, että olen saanut hoitaa kaupunkimme yhteisiä asioita tällä vaalikaudella teknisen lautakunnan puheenjohtajana, kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Se innostaa edelleen, samoin kuin hyvän vuoropuhelun mahdollistuminen kauttani kuntalaisten ja viranhaltijoiden välillä.

– Tämä valtuusto jättää perintöä seuraavasti: Puhe- ja keskustelukulttuuri on valtuustossa avointa ja nostaa esille asioita useammasta näkökulmasta. Myös suhteellisen vakaan taloustilanteen huomioiden kuitenkin suhteellisen korkean lainamäärän. Uudisrakennetut ja huolletut kiinteistöt ja infra jäävät hyvässä kunnossa odottamaan taas jo suunniteltuja investointeja eri kohteisiin kiinteistöohjelman kautta.

Lapsiin, nuoriin ja harrastusryhmiin on satsattu koulurakennusten uusimisella, olisiko nyt pedagogisten ja pienempien opetusryhmien aika, kysyy Anna-Riitta ja jatkaa: 

– Hyvinvointiajattelulle on saatava kannustusta ja tekoja kunnan kaikissa taajamissa yhä enemmän jo alulle saatujen juniori- ja seniorikorttien ja -palveluiden muodossa.  Nuorten osallistumista saisi olla yhä enemmän ja kuulemista.

Kaavoituksessa on varauduttava teollisuuden positiivisiin uutisiin eli mahdollisiin uusiin teollisuusinvestointeihin paikkakunnalle. 

– Kadut ja infra tulee saada kunnostettua hyviksi ja kulutusta kestäviksi. Kaavoituksessa tulee luoda edellytyksiä edelleen jo hyville kevyenliikenteen väylille, esteettiselle kauneudelle ja useanlaisille kotitalousratkaisuille erilaisten tonttien ja kotien kautta ja tätä kautta asukastyytyväisyydelle 

kunnassamme.

Harri Piilonen lähtee ehdolle. Hän toivoo panostuksia kunnan elinkeinopolitiikan hoitoon. 

– Elinkeinopolitiikassa ei istuva valtuusto ole onnistunut. Tämä näkyy siinä, etteivät yritykset ole kiinnostuneita investoimaan ja luomaan työpaikkoja Äänekoskelle. Muuttotappion eteen ei myöskään nykyisen vasemmistoenemmistö -valtuuston osaaminen valitettavasti riittänyt.

Piilonen lähtisi satsaamaan työpaikkojen luomiseen sekä pienten kylien sekä maaseudunkehittämiseen.

– Meillä on hyviä tontti- ja kaavoitusmahdollisuuksia esimerkiksi Mämmenkylälla ja pohjoisen Äänekosken alueilla sekä viheralueilla. Näillä ratkaistaan käytännössä kaikki tulopoliittiset ja elinkeinopoliittiset ongelmat, Harri Piilonen sanoo. 

Pitkäaikainen vaikuttaja, Pentti Piilonen asettuu ehdolle. Hän muistuttaa valtuuston toimivallan tärkeydestä. 

– Valtuustolla on valta ja voima tehdä kuntalaisia tasaveroisesti kohtelevia päätöksiä, Pentti Piilonen painottaa. Hän toivoo tulevan valtuustokauden olevan tarkkana eurojen suhteen. 

– Suoraan sanottuna: kustannuskilpailukyky kuntoon! 

Kahdeksan kauden valtuutettu, sumiaisten Matti Tiusanen ei lähde ehdolle. 

– Olen ollut kahdeksan kautta yhtäjaksoisesti valtuutettuna Sumiaisten kunnassa ja Äänekosken kaupungissa. Olen aiemminkin pohtinut tarkkaan lähdenkö ehdokkaaksi ja aina on löytynyt haasteita jatkaa. Toimin vielä muutaman vuoden yrittäjänä ja iän myötä täytyy miettiä jaksamista. Nyt haluan keskittyä harrastuksiin, muihin luottamustehtäviin sekä enemmän perheen parissa olemiseen. En sulje ovia, sillä voi olla, että neljän vuoden päästä on taas kaipuu tarve palata ehdokkaaksi, Matti Tiusanen vastaa. 

Ja nyt lähtee toimituksesta Sumiaisiin kiitokset yhteistyöstä ja pitkäjänteisestä yhteisten asioiden hoitamisesta!

EDIT: Jari Halttunen ei siirtynyt perussuomalaista suoraan keskustan riveihin, vaan toimi valtuutettuna omana ryhmänään reilun vuoden ajan. 

2021 kuntavaalien tärkeät päivät: 

– ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021

– ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021

– ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021

– ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021

– vaalipäivä: 18.4.2021

– tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 

– valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021

Vastaa

  1. Kiri sanoo:

    Niin. Jaksaminen.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy