ÄKS

Kotiapu vaalii elämän laatua ja hyvinvointia

19.05.2023 14:26
Tiina Niskanen kertoo, että kotiapu tukee monella tapaa ja joustavasti asiakkaan asumista ja pärjäämistä kotona.

Tukipalvelut auttavat asumaan kotona mahdollisimman pitkään. 

 

Ikääntyvät ihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, vaikka voimat heikkenevät ja itsenäinen pärjääminen vaikeutuu vuosien karttuessa. 

– Yksilöllisten ja tarpeisiin sovitettujen tukitoimien avulla arki saadaan sujumaan ja elämään laatua, toteaa yrittäjä Tiina Niskanen. Valtaosa hänen palveluyrityksensä asiakkaista on ikäihmisiä.

Keski-Suomen kotiapu on toiminut Äänekoskella 20 vuotta ja toiminnan merkitys ja tarve vain lisääntyy, kun väestö ikääntyy. Uutena haasteena ja kehittämiskohteena on yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

– Meidät on hyväksytty yhteistyökumppaniksi. Aikaisemmin julkisen sektorin töistä neuvoteltiin ja sovittiin kaupungin kanssa. Nyt asioista päätetään kauempana. Aika näyttää millaiseksi toiminta muotoutuu. Meillä on kyllä valmiuksia yhteistyöhön, Niskanen pohtii.

Työntekijöitä on yrityksessä Niskasen lisäksi viisi henkilöä. Yrittäjä toimii itsekin arkisessa asiakastyössä.

– Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on tällaisen yrityksen perusvoimavara, joka takaa palvelun laadun ja jatkuvuuden, Niskanen selvittää. Toiminnan mahdollisen laajentamisen pullonkaulaksi nouseekin alan työvoimapula.

– Näillä näkymin mennäänkin eteenpäin tällä laajuudella, sillä turhia paineita on hyvä välttää, jotta laatua voidaan pitää yllä. On säilytettävä myös valmius mahdollisten äkkitilanteiden hoitoon.

Niskanen kertoo, että tarpeisiin voidaan vastata myös alan yritysten yhteistyöllä ja verkostoitumalla.

– Meilläkin on silloin tällöin keikkoja naapuriyritysten pyynnöstä.

Valtaosa palvelusopimuksista on vuosien varrella tehty yksityishenkilöiden kanssa. Monien kanssa työ on jatkunut pitkiä aikoja ja on tultu hyvinkin tutuiksi.

– Kun on itsekin käytännöissä mukana, tietää missä mennään ja mitä tarvitaan. Asiakkaiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat ja niihin on vastattava joustavasti.

Niskanen arvioi yksityisen kotipalvelutoiminnan vahvuudeksi mahdollisuuden palvelujen muokkaamiseen ja reagoinnin yllättäen eteen tuleviin tilanteisiin.

– Arjessa tapahtuu ja maallikkojärjen avulla pulmista yleensä selvitään, hän luonnehtii työtään ja toteaa, että jokainen päivä voi olla erilainen, vaikka asiakkaan kanssa toimitaan tutun kaavan mukaan.

Asiakkaan luona voidaan käydä jopa 3–4 kertaa vuorokaudessa, tai harvemmin vain varmistamassa, että asiat ovat kunnossa.

Niskanen kertoo, että laajimmillaan työ on sitä, että käydään aamulla auttamassa asiakas päivän alkuun, eli ylös sängystä, tehdään aamutoimet, puetaan ja syödään aamupala sekä otetaan lääkkeet. Päivemmällä on sitten ruokailua, mahdollisesti ulkoilua, kaupassa käyntiä ja muut mahdollista virikettä. On pesua, hoitotoimia, tiskiä, roskienvientiä, siivousta, iltaruokaa ja kahvittelua sekä seurustelua. Iltatoimien päälle mennään petiin kaikkine edeltävine toimineen, joihin tarvitaan apua.

Niskanen kertoo, että työ voi olla raskasta mutta myös palkitsevaa, kun asiakas voi hyvin. Ammatillisuus on osattava säilyttää, mutta monesti asiakassuhteesta tulee läheinen.

– Jutellessa saa perspektiiviä elämään, kun käydään läpi vanhoja aikoja ja tutkaillaan tätä päivää. Tässä työssä on varauduttava myös suruun ja luopumiseen. Monet asiakassuhteet ovat kestäneet vuosia ja on ystävystytty. Kun elämä sitten päättyy, kyllä se liikuttaa. Siihenkin tässä työssä on varauduttava, Niskanen tunnustaa.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy