ÄKS

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Äänekosken nuoret voivat paremmin

21.12.2023 08:27

Kouluterveyskyselyn mukaan äänekoskelaiset lapset ja nuoret voivat nyt paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Oppilaiden oma mielipide on vahvistunut ja yleinen tyytyväisyys koulunkäyntiin on lisääntynyt. Toisaalta oppimisvaikeudet ja työrauhan kehittäminen ovat Äänekoskellakin kehitettävä asioita.

 

Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä kerätään joka toinen vuosi seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saannista ja palveluista koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Rehtorit ja hyvinvointikoordinaattori Taina Laitinen ovat käyneet syksyn aikana yhdessä läpi Äänekosken tuloksia, jotka ovat jopa yllättävän hyviä.

– Äänekosken tuloksissa näkyy nyt se, että koulujen ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen on kiinnitetty huomiota ja tehty sen eteen paljon töitä. Kaikille kouluille oli yhteistä osallisuuden kokemus ja se, että oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan koulunkäyntiinsä, Taina Laitinen kertoo.

Tyytyväisyys koulunkäyntiin on lisääntynyt

Koulunmäen ja Suolahden yhtenäiskoulujen tuloksissa ilahduttaa mm. se, että tyytyväisyys koulunkäyntiin on lisääntynyt, koulujen ilmapiiri koetaan hyväksi ja nuoret nukkuvat ja liikkuvat enemmän. Nuoret kokevat saavansa opettajilta apua ja tukea hyvinvointiinsa. Suolahden yhtenäiskoululla kiusaaminen on vähentynyt, ja siellä kiusaamistilanteisiin on puututtu nyt erittäin systemaattisesti.

– Yleisesti mielialaan ja koulu-uupumukseen liittyvät ongelmat ovat vähentyneet. Nukutaan paremmin ja liikutaan ja harrastetaan enemmän. Yhtenäiskouluilla työrauhaa pitää kuitenkin jatkossa kehittää yhteisölliseen tekemisen kautta. Ja vaikka kiusaaminen oli vähentynyt, pitää kiusaamiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoja terästää edelleen. Myös lasten ja nuorten empatiataitoja pitää kehittää, Koulunmäen koulun apulaisrehtori Seija Hinkkanen kertoo.

Myös Äänekosken viheralueiden koulujen vastauksista nousi, että työrauha, ilmapiiri ja osallisuuden taso on hyvä ja kouluilla koetaan kouluinnostusta. Jatkossa aiotaan mm. vahvistaa oppilaskuntatyötä ja kiinnittää yhtenäiskoulujen tavoin huomiota lasten empatiataitoihin.

Äänekosken lukion tulokset ovat mahtavat. Lukiolaiset voivat Äänekoskella hyvin ja koulu-uupumus on vähentynyt. Opiskelijat kokevat saavansa opettajilta tukea ja positiivista palautetta.

– Meillä koetaan erityisen paljon kouluinnostusta ja pääsimme kaikissa tuloksissa valtakunnallisten lukujen yläpuolelle. Se, että meillä on innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita on jo iso saavutus, lukion rehtori Jaana Tani iloitsee.

Huomattavaa on myös se, että sekä perusopetuksen ja lukion vastauksissa kouluruokailu sai huomattavan paljon kiitosta ja siihen ollaan Äänekoskella tyytyväisiä.

– Sukupuolten väliset erot näkyvät kyllä kaikissa kouluterveyskyselyn vastauksissa. Nyt äänekoskelaiset pojat voivat paremmin kuin kaksi vuotta sitten, jolloin pojat olivat uupuneempia. Myös tyttöjen kokema häirintä oli vähentynyt kahden vuoden takaisesta, toisaalta pojilla se oli lisääntynyt, Taina Laitinen kertoo.

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 2, 2. kerros, 44100 Äänekoski
Avoinna sopimuksen mukaan
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Parola
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy