ÄKS

KSSHP:n valtuusto hyväksyi toimenpideohjelman kuntien luottamuksen palauttamiseksi sairaanhoitopiirin johdon toimintaa kohtaan

25.02.2022 15:10
Arkistokuva: K-SSHP.

KSSHP:n valtuusto hyväksyi toimenpideohjelman kuntien luottamuksen palauttamiseksi sairaanhoitopiirin johdon toimintaa kohtaan. KSSHP:n hallitus esitti virkamiesjohdon laatiman toimenpideohjelman hyväksymistä.

 

Toimenpideohjelma perustui KSSHP:n hallituksen virkamiesjohdolle antamiin evästyksiin, jossa se muun muassa edellytti KSSHP:tä kysymään omistajakuntien kuntajohtajilta sekä kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistolta näkemyksiä mm. siitä, millä tavoin kuntien ja sairaanhoitopiirin välinen luottamus saataisiin palautettua.

Toimenpideohjelmassa otettiin huomioon kuntien toiveet. Toimenpideohjelmassa painotetaan sitä, että kuntia informoidaan vuoden 2022 aikana reaaliaikaisesti talouden toteutumasta ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi sekä alijäämän kattamista koskevasta suunnitelmasta. Ennalta suunniteltuja kuntainfoja, joissa tarkastellaan ennen kaikkea KSSHP:n taloutta järjestetään vuoden aikana yhteensä viisi. Niistä ensimmäinen pidettiin 15.2.2022. Näiden lisäksi kuntapäättäjille pidetään vuonna 2022 kaksi info- ja keskustelutilaisuutta, joiden aiheista kunnat voivat esittää omia toiveitaan. Suunnitelluista kuntainfoista lähetetään ennakkotiedot kuntiin koko vuoden osalta, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua niihin. Aktiivisella ja reaaliaikaisella tiedottamisella pyritään lisäämään vuorovaikutusta kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä.

Tämän lisäksi valtuusto edellyttää, että jokaisessa jäljellä olevassa yhtymävaltuuston kokouksessa valtuustolle esitetään ajantasainen seuranta ja raportointi sairaanhoitopiirin talouden tilanteesta ja kehityksestä. Talouden raportointiin tulee säilyttää myös arvio alijäämän kattamissuunnitelman etenemisestä sekä ennuste vuoden lopun yli- ja alijäämätilanteesta.

Toimenpideohjelman taustalla oli kuntakokouksen 29.9.2021 tekemä kannanotto, jossa edellytettiin toimenpiteitä luottamuksen palauttamiseksi KSSHP:n johtoa kohtaan. Kannanoton olivat allekirjoittaneet kunnanhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajat sekä kuntajohtajat. Valtuuston kokouksessa 15.10.2021 hyväksyttiin valtuutettu Veijo Koskisen esitys siitä, että kuntakokouksen kannanotto lisätään valtuuston pöytäkirjaan, Aster -asiaa koskevan päätöksenteon yhteyteen

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy