ÄKS

Kuntalaisaloite sydänmerkin käyttöönotosta kaupungin ruokapalveluissa

19.04.2016 10:47
Marjatta Sihvonen, Leila Lindell ja Maija Piitulainen luovuttivat sydänystävällisen kuntalaislaloitteen.
Valtuustossa jätettiin kuntalaisaloite sydänystävällisemmän ruoan puolesta. Aloitteen valtuuston puheenjohtja Matti Tiusaselle jättivät Leila Lindell, Maija Piitulainen ja Marjatta Sihvonen.

 

Terveellinen ruoka tuo myös säästöjä kaupungille. Suomen Sydänliiton toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin, eroavatko Sydänmerkki-aterioista ruokapalvelun tuottajalle koituvat raaka-ainekustannukset tavanomaisten kouluruoka-aterioiden kustannuksista. Hintavertailun tulos osoitti, ettei terveellisemmän, ravitsemukselliset ja laatukriteerit täyttävän kouluruoan tarjoaminen tule maksamaan ruokapalvelun tarjoajalle enempää kuin niin kutsutun tavallisen ruokalistan noudattaminen.

Taustaa

Sydänmerkkijärjestelmän käynnistämiseen liittyvästä suunnittelutyöstä ovat vastanneet Suomen Sydänliitto ja Suomen Diabetesliitto yhteistyössä Syöpäjärjestöjen kanssa. Merkin hallinnasta vastaavat Sydänliitto ja Diabetesliitto.

Suunnittelutyön lähtökohtana oli sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Sydänliiton vuonna 1997 järjestämässä konsensuskokouksessa hyväksytty toimenpideohjelma, jonka yhtenä suosituksena on merkintäjärjestelmän luominen elintarvikkeille. Myös Diabetesliitolla oli käynnistynyt vastaavanlainen hanke diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi (DEHKO). Elintarvikkeiden merkintäjärjestelmän toteuttaminen sisältyy myös tämän kehittämisohjelman suosituksiin. Sydänmerkki-järjestelmä käynnistyi vuonna 2000.

Sydänmerkin myöntämisperusteet ja järjestelmän periaatteet on laadittu laajapohjaisessa työryhmässä.

Ruokapalveluiden järjestäjä saa käyttää Sydänmerkki-aterian tunnusta, kun ateriakokonaisuuden ravitsemukselliset kriteerit täyttyvät ja asiakasta informoidaan aterian koostamisesta

Sydänmerkin käyttöönotosta on tehty eri puolilla Suomea aloitteita ja katsomme että Sydänmerkin käyttöönotto terveellisen ruokavalion edistäjänä on tärkeää myös Äänekoskella

Aloitteen tavoite:

Aloitteen tavoitteena on kaupungin valmistamien ja tarjoamien ateriakokonaisuuksien kehittäminen niin, että Sydänmerkki-ateria otetaan käyttöön tai ainakin aterioiden ravintoarvot täyttävät Sydänmerkin kriteerit.

Sydänmerkki on erityisesti ruokailijalle apuväline, joka helpottaa terveellisten valintojen tekemistä. Se on lisäksi myös kaupungin ruokapalvelulle hyvä väline edistää käytännön toimin kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sydänmerkkiaterioiden  tarjoaminen ja näkyminen viestii lisäksi kuntalaisille, että Äänekosken kaupunki haluaa panostaa kuntalaistensa terveyteen myös terveellisen ravitsemuksen keinoin. Terveyden edistäminen hyvän ravitsemuksen ja liikunnan avulla on tutkitusti edullisempaa kuin elintapasairauksien hoitaminen.

 

 

Vastaa

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT OY
Torikatu 4, 44100 Äänekoski
Ma-to 9–13 • Pe suljettu
Puhelin 040 565 0941

 

TOIMITUSmarjo@aksa.fi
Marjo Steffansson
päätoimittaja 040 841 2945

MARKKINOINTIilmoitus@aksa.fi
Pirjo Hakkarainen
myyntipäällikkö 040 565 0941
Marjut Kinnunen
myyntineuvottelija 040 730 4234
etunimi@aksa.fi

 

ILMOITUSVALMISTUS JA -AINEISTO
ilmoitus@aksa.fi

Tietosuojaseloste »
© Äänekosken Kaupunkisanomat Oy

AD Alfred
Elysium Solutions Oy